ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 1153 / 1154?print=1 / 1155 >

Meerkosten RandstadRail zetten resultaat en geplande uitgaven onder druk

dinsdag 6 maart 2007

Onverwachte werkzaamheden, incidenten en vertragingen bij de aanleg en ingebruikname van RandstadRail hebben in de laatste vier maanden van 2006 29 miljoen euro aan meerkosten met zich meegebracht. Het gevolg is dat er van de verwachte financiŽle reserve 3 miljoen euro resteert. Naar het huidige inzicht van het college blijft RandstadRail, ondanks deze tegenvallers, binnen het budget. Er kan echter geen sprake meer van zijn dat overschotten worden aangewend voor andere projecten.

Dit blijkt uit de negende voortgangsrapportage over het RandstadRail, die waarnemend wethouder Marnix Norder van Verkeer en Vervoer dinsdag aan de Haagse raadscommissie heeft toegezonden. De rapportage schetst de stand van zaken per 31 december 2006.
De reserve van RandstadRail is niet meer toereikend om de volgende projecten uit te bekostigen:

  • Ondertunneling van perron 11 en 12 op Den Haag CS (12 miljoen euro), nodig om een goede aansluiting van RandstadRail op het NS-station te maken. Voor dit raadsbesluit zal het college nieuwe dekking moeten vinden.
  • Garantstelling aan Stadsgewest Haaglanden voor de ontwikkeling en invoering van de OV Chipkaart (10 miljoen euro). De verwachting is dat Stadsgewest Haaglanden de garantstelling terug laat vloeien naar RandstadRail. Het Stadsgewest heeft eind 2006 laten weten deze reservering niet nodig te hebben, maar het dagelijks bestuur Haaglanden moet hier binnenkort nog een besluit over nemen.
  • Aanleg van de Binckhorsttunnel tussen de Vlietzone en de Binckhorstlaan, met een speciale tunnelbuis voor een toekomstige lijn van RandstadRail. De intentie was om die gedeeltelijk te bekostigen uit het overschot op RandstadRail eerste fase.

Recente tegenvallers: haltes, bouwwerken en opvangen vertraging
In de periode 1 september 2006 - 1 januari 2007 is voor 29 miljoen euro aan meerwerk uitgevoerd. Het ging onder meer om extra voorzieningen bij haltes en bouwwerken (verlichting, perrons, overkappingen) en om de kosten die de latere ingebruikname met zich meebrengt (langer doorlopen vervangend vervoer, verlenging contracten directie en toezicht, langer doorgaan van ombouw en testen (apparaatskosten, veiligheids- en bewakingsmedewerkers).
Deze meerkosten komen bovenop al in de eerste helft van 2006 gerapporteerde extra uitgaven, ter hoogte van 28 miljoen euro. Deze werden al voorzien in de zevende en achtste voortgangsrapportage, die de stand van zaken van oktober 2005 tot september 2006 weergaven. Het ging onder meer om tegenvallers bij het vrijmaken en vrijhouden van de ruimte langs het spoor, vertraging bij de werkzaamheden op het OV-knooppunt bij Den Haag CS, doorvoeren van correcties in het ontwerp ten behoeve van beveiliging van het spoor, alsnog ingraven in plaats van door een koker voeren van de kabel die RandstadRail van stroom voorziet en vervangend vervoer tijdens de opbouw en tests van het nieuwe OV-netwerk.

Onvoorzien
Het verwachte eindresultaat van RandstadRail wordt gereserveerd om risico's in verband met nog niet beŽindigde aannemingscontracten te dekken. In de voortgangsrapportage wordt deze Ďpost onvoorziení geschat op 3,4 miljoen euro. Daardoor is de verwachting dat het project van in totaal circa 550 miljoen euro bij oplevering in de loop van 2007 nagenoeg rond zal lopen.
Tegenvallers die verband houden met de ontsporingen bij de haltes Ternoot en Forepark op 29 november 2006 zijn pas in te schatten als de onderzoeken daarnaar zijn afgerond. Het gaat om onderzoek in opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en door Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, HTM en RET. De uitkomst van deze onderzoeken is mede bepalend voor het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten.
Wethouder Norder heeft de Dienst Stadsbeheer opdracht gegeven om onderzoek te doen of alle uitgevoerde werkzaamheden wel binnen de kaders van het project zijn verricht. Daarnaast wil Norder dat de gemeentelijke accountantsdienst de financiŽle situatie van RandstadRail in den brede gaat onderzoeken. Ook heeft hij aangekondigd dat er geen opdracht meer mag worden verleend voor meerwerk, zonder dat daarover een bestuurlijk besluit is genomen.


Bericht geplaatst op woensdag 7 maart 2007
Bron: HTM; dinsdag 6 maart 2007
Meer nieuwsberichten over | RandstadRail

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privť een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |