ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 1362 / 1363 / 1364 >

Geld voor Oosterheemlijn

donderdag 15 november 2007

De gemeente Zoetermeer krijgt een voorschot van 2,6 miljoen euro van Stadsgewest Haaglanden om voorbereidingen te treffen voor de aanleg van de Verlengde Oosterheemlijn. Het geld komt uit de subsidiepot Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR). "Het is nu definitief dat we via dat fonds in totaal 26 miljoen euro voor de lijn krijgen," maakte wethouder Edo Haan (PvdA, Financiën) gisteren bekend.

De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels begonnen. Er loopt al een voor de gemeente verplichte Europese aanbestedingsprocedure. Ingenieursbureaus kunnen zo inschrijven op het project, dat vóór 2011 klaar moet zijn.

De Oosterheemlijn (RandstadRaillijn 4) eindigt nu nog bij de halte Javalaan. Ruim 1400 meter spoor langs het Van Tuyllpark (waar een nieuwe halte komt) en industrieterrein Brinkhage moet de lijn verlengen naar het toekomstige station Bleizo (Bleiswijk-Zoetermeer). De spoorlijn wordt aangelegd op een aarden baan en kruist de Van der Hagenstraat, de Bleiswijkseweg en de spoorlijn Den Haag - Utrecht. Haan is optimistisch gestemd over de afronding van het project vóór 2011. "We zijn in onderhandeling met de gemeente Lansingerland over het station Bleizo. Dat zijn hele constructieve gesprekken," meent de wethouder, die beaamt dat het overleg over het hoogspanningstation Bleiswijk nog het meest ingewikkeld is. "Dat ligt op grondgebied van Lansingerland en dat moet worden verplaatst in onze plannen. Maar daar komen we uit, want ook Lansingerland is gebaat bij een goede ontwikkeling van Bleizo."

De gemeente Zoetermeer is inmiddels druk bezig de benodigde grond te verwerven voor de Verlengde Oosterheemlijn, die in een rechte lijn pal naast de hockeyvelden van het Van Tuyllpark gaat lopen. Haan: „We zijn ook nog in overleg met de bewoners van een huis in die omgeving. Door het traject van de lijn moet die woning worden afgebroken. Maar ook daar komen we uit."

De wethouder noemt het 'in de lijn der verwachting' liggen dat de RandstadRail-halte bij het Van Tuyllpark ook deze naam gaat krijgen. "Daar hebben we het nog niet over gehad. 'Van Tuyllpark' lijkt mij prima, maar misschien schrijven we nog wel een prijsvraag uit."


Bericht geplaatst op zondag 18 november 2007
Letterlijk bericht Algemeen Dagblad editie Zoetermeer van donderdag 15 november 2007
Meer nieuwsberichten over | Oosterheemlijn | Station Lansingerland-Zoetermeer

Stevenhagen heeft op vrijdag 23 november 2007 de volgende reactie geplaatst.

CO2 leiding 22bar onder station Bleizo

Betreft CO2 leiding 22bar door woonwijk Oosterheem Zoetermeer en onder station Bleizo

Trefwoorden Google: buisleiding zoetermeer co2

In het voorontwerp Verlengde Oosterheemlijn 2007 (november 2007) wordt het ontwerp van randstadrail richting toekomstig station Bleizo uitgewerkt.
Door de woonwijk in aanbouw Oosterheem en onder de lokatie van het geplande station Bleizo loopt een oude oliepijpleiding (Rotterdam - Amsterdam).
Deze leiding wordt nu gebruikt voor de opslag van CO2 ten behoeve van tuinders, onder een druk van 16 tot 22 bar.
De totale lengte bedraagt 83 km, het segment Zoetermeer heeft een lengte van 17 km. Het volume van het Zoetermeersegment van 17 km bedraagt 6.146 m3 met een inhoud van 189.540 kg CO2.
Bij de risicoberekening kwam TNO uit op letale gevolgen (slachtoffers) tot op meer dan 180 meter bij een leidingbreuk.
RIVON is het niet eens met dit model en komt op 4 meter.
Op grond van het RIVON-model kan er gebouwd worden rondom de gasleiding (buisleiding).
De verschillen in aannames en de mogelijke gevolgen zijn meer dan zorgwekkend.
De leiding is niet opgenomen in de risicokaart van Zuid-Holland

Het verschil in model bestaat hier in dat Rivon uitgaat van een breuk in het midden van een segment waarbij de uitstromende gassen tegen elkaar uitstromen en resulteren in een vertikale uitstroom. Deze situatie is gunstig omdat het leidt tot een grotere menging.
TNO gaat uit een een breuk zonder een tegenstroom. Het zware CO2 gas zal zich vooral in horizontale richting verspreiden.
Omdat het RIVM model een bouw van Oosterheem niet in de weg staat is dit (geforseerd?) door VROM als het enige juiste rekenwijze erkend.

Echter!
Zoetermeer Oosterheem bevindt zich aan de rand van een leidingsegment. Wanneer een breuk in Oosterheem plaatsvindt zal dit nooit een breuk in het midden zijn volgens het RIVM model. Immers de verhouding is 3 km : 14 km. Het TNO model zal daarom eerder van toepassing zijn en resulteren in slachtoffers tot buiten de grens van 180 meter. Binnen deze zone zijn winkels, kantoren, scholen en een station gepland.

Bovendien.
De gasleiding wordt (waarschijnlijk de oude duiker) onder de A12 geleid. Men wijkt af van een recht traject en dat verhoogt de kwetsbaarheid.
Aangenomen wordt dat de buis onder de spoorbaan en de A12 verdiept ligt. Omdat de buis voor opslag en niet voor transport dient bestaat het gevaar dat vocht en water zich in de loop der jaren op deze plaats zullen verzamelen. Water met CO2 werkt corrosie in de hand waardoor de leiding ongecontroleerd kan verzwakken.
Bovendien zal de leiding een extra belasting ontvangen van wege het autoverkeer over de A12 en het treinverkeer Utrecht-DenHaag.
Op deze plek is echter het combinatiestation met randstadrail Bleizo gepland. Dit betekent een grotere concentratie van mensen.
In de lengterichting van de pijpleiding is een viaduct gepland. Een vertikale uitstroomodel van gas zal worden gehinderd waardoor het RIVON model niet van toepassing zal zijn!
Ook hier is geen sprake van een breuk in het midden van het segment: 4 km : 13 km. Dus ook hier geldt het RIVON model niet.
Ter plekke kruist de gasleiding bovendien de 150 KV stroomvoorziening van Zoetermeer : de verbinding met het 380 KV transformatorstation Bleizo. Een breuk hier zou een totale uitval van de stroomvoorziening in Zoetermeer betekenen.

De kans dat een breuk optreedt wordt beschreven als een kans van 1,5 : 10.000 per km x jaar. Wanneer men het traject Zoetermeer beschouwt dan is de kans op een totale breuk in een periode van 10 jaar : 17 km x 10 jaar x 1,5 : 10.000 = 1:40
De kans op een lek is in die periode 4 x zo groot en dus 1: 10. Met deze cijfers is de kans op een fataal ongeluk in een dicht bevolkte omgeving dus ernstig hoog.

Verontrustend is de wijze waarop met statistische cijfers wordt gemanipuleerd.
Ten onrechte maakt de bevolking zich ongeruster over het nieuwe 380 KV traject.

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |