ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 187 / 188 / 189 >

Bleiswijk geeft verzet tegen HSL-bouw op, Zoetermeer niet

zaterdag 17 augustus 2002

Bleiswijk geeft haar verzet tegen het ontwerp voor de kolommen onder het HSL-viaduct op. Ze acht de kans op succes bij de Raad van State nihil, waardoor alleen vertraging van de aanleg bereikt kan worden. Zoetermeer houdt wel stand in haar verzet.
Zowel Bleiswijk als Zoetermeer heeft moeite met het ontwerp van de kolommen: die komen haaks onder de hogesnelheidslijn die over de A12 geleid wordt. Hierdoor zou een aanblik van een lange betonnen muur ontstaan, terwijl ze ook de kruisende wegen onderlangs hinderen. Het HSL-projectbureau is niet bereid om van het ontwerp af te wijken, omdat anders de uniformiteit losgelaten zou worden. Het ministerie van VROM is een procedure voor 'in plaatsstelling door de minister' gestart. Hierin passeert de minister de gemeente bestuurlijk om zelf het besluit voor het ontwerp goed te kunnen keuren. Voor Bleiswijk is hier de grens van haar verzet bereikt. "Wij zagen dat alles al ingepast is in de Hoefweg. Ja, dan maak je een rekensommetje", aldus een woordvoerder van gemeente Bleiswijk.
Op het Bleiswijkse deel van de HSL is de planning zo krap, dat er door een procedure vertraging zou optreden. De gemeente kan nog wel een rekening gepresenteerd krijgen voor de kosten die de minister moet maken om Bleiswijk aan de kant te zetten. Hiervoor zou het dorp alle verworven leges aan het ministerie moet afdragen. Bleiswijk overweegt alleen de werkelijk gemaakte kosten terug te betalen.
Zoetermeer blijft tegen de geplande plaatsing van de kolommen. De planning is hier echter wat ruimer, zodat het projectbureau HSL-Zuid minder haastig is.

Verkort bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer 17 augustus 2002
Bericht toegevoegd op 5 oktober 2002

Zoetermeer wil plan HSL blokkeren

door René Lamers
Zoetermeer gaat naar de Raad van State om alsnog het ontwerp voor het HSl-tracé tegen te houden. Het Projectbureau HSL heeft pilaren onder het tracé gepland, die volgens de gemeente onderliggende wegen hinderen. Zoetermeer verzet zich ertegen dat het rijk de stad op dit punt passeert.

Tot voor kort trokken de gemeente Bleiswijk en Zoetermeer gelijk op in hun verzet tegen het ontwerp voor de hogesnelheidslijn. Hoewel het Projectbureau HSL wil vasthouden aan één uniform ontwerp, vinden beide gemeenten de wijze waarop de pilaren eronder zijn gepland, hinderlijk voor hun eigen plannen. Onderlangs kruisende wegen moet uiteindelijk namelijk met een kleine bocht om de pilaren heen. Ook voor de aansluiting van de toekomstige Verlengde Australiëweg op de Hoefweg (N209) vormen de pilaren een obstakel. Beide gemeenten hebben om die reden het bouwplan voor de HSL eerder dit jaar afgekeurd.

Afhaken
De gemeente Bleiswijk moest onderlangs echter afhaken in het juridisch gevecht. Het vond het de moeite niet waard om er langer geld aan te besteden met hoogstens vertraging van het prestigieuze project als resultaat. Veel meer lijkt er namelijk niet in te zitten, want de minister van VROM is een zogehete 'in plaatsstellings'-procedure gestart.
Hierin neemt de minister van ruimtelijke ordening tijdelijk de plek in van het gemeentebestuur, om alsnog het ontwerp goed te keuren. Dat is inmiddels gebeurd. Vanaf morgen ligt het bouwplan tot en met vrijdag 22 november opnieuw ter inzage op het Zoetermeerse stadhuis.
In eerste instantie zal Zoetermeer ook dit keer weer tegen het bouwplan zelf bezwaar aantekenen. Daarnaast gaat het nu evenwel in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via deze weg vecht het gemeentebestuur de beslissing aan dat haar bevoegdheid is overgenomen door het ministerie van VROM.

Vertraging
De beroepsprocedure bij de Raad van State belet het projectbureau alleen nog niet om verder te gaan met de aanleg van de hogesnelheidslijn. Hiervoor is dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Wordt deze gehonoreerd, dan moeten de aannemers daadwerkelijk de spade neerleggen en de betonmolens uitzetten. In dat geval dreigt vertraging voor de aanleg.
De weg die Zoetermeer bewandelt, is riskant. Er zijn tot nu toe geen gevallen bekend van gemeenten die deze stijd hebben gewonnen; de Raad van State kiest meestal de kant van de hogere overheid. Bij verlies krijgt Zoetermeer bovendien de kosten in rekening gebracht, die het ministerie nodig had voor de 'in plaatsstellings'-procedure.
In tegenstelling tot Bleiswijk heeft Zoetermeer toch voor deze weg gekozen. Een rol speelt hierbij de wrok over de ongelijke benadering van de diverse deelgebieden langs het tracé: bij Bergschenhoek wil de rijksoverheid wel miljoenen besteden voor een betere oplossing (halfverdiepte tunnelbak), maar bij Bleiswijk en Zoetermeer is het onbuigzaam.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer 11 oktober 2002
Bericht toegevoegd op 24 oktober 2002


Bericht geplaatst op zaterdag 5 oktober 2002
Bron: zie bericht
Meer nieuwsberichten over | Hogesnelheidslijn

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |