ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 226 / 227 / 228 >

Sluiting loket Zoetermeer Oost en tariefsverhoging

donderdag 28 november 2002

"Duur treinkaartje is meer dan schandalig"

door Michel van de Luijtgaarden.
Treinreizigers zijn volgens jaar flink duurder uit op de Zoetermeer Stadslijn. De prijs van een retourtje Zoetermeer - Den Haag gaat met negen procent omhoog, veel meer dan de gemiddelde prijsverhoging bij de NS die 4,9 procent bedraagt. Vervoerswethouder Edo Haan (PvdA) vindt het schandalig en kondigt aan tegen de verhoging te zullen protesteren bij stadsgewest Haaglanden en de NS.

De NS verhogen het treinkaartje op 1 januari gemiddeld met 4,9 procent; er zijn grote verschillen op diverse NS-trajecten. Dat komt doordat de tarieven straks op een andere manier worden berekend, waarbij meer wordt gekeken naar het aantal afgelegde kilometers.
Op dit moment gelden afstandscategorieën. Een treinreis van achttien kilometer bijvoorbeeld valt nu in de prijscategorie 14-18 kilometer. Zo'n treinkaartje is feitelijk te goedkoop, terwijl een kaartje van veertien kilometer te duur is.
De Zoetermeerse kaartjes zijn in de redenering van de NS dus te goedkoop. Een enkeltje Zoetermeer - Den Haag gaat hierdoor omhoog van 1,90 euro naar twee euro (5,3 procent hoger). De klapper is het retourtje op dit traject, waarvoor nu 3,30 euro en straks 3,60 euro moet worden betaald. Een stijging van negen procent, waarmee de Sprinterlijn de kroon spant in Nederland. De prijzen van de maand- en jaarabonnementen gaan met meer dan acht procent omhoog.
Wethouder Edo Haan (PvdA, vervoer) vindt de verhoging onaanvaardbaar. "Het is meer dan schandalig, zeker gezien de toestand van de Sprinter. Het is met de kwaliteit zodanig gesteld, dat elke verhoging te veel is", reageert de wethouder. Hij zal de kwestie onder de aandacht brengen van zijn Haagse collega Bruno Bruins, portefeuillehouder verkeer en vervoer in het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden. Haan zal ook de NS om opheldering vragen. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Spoorwegen bij de verhoging vooral hebben gekeken naar de trajecten waarop veel reizigers rijden."
Ook het treinkaartje Zoetermeer - Utrecht Centraal gaat fors omhoog, met meer dan acht procent. Dat is opvallend, want Haagse reizigers die naar Utrecht willen hebben juist een meevaller. Een enkeltje Den Haag - Utrecht gaat met slechts 2,5 procent en een retourtje met 4,2 procent omhoog.

Eerste klasse
Nog forser is de stijging van de tarieven in de eerste klasse. Wie van station Zoetermeer naar Den Haag Centraal reist betaalt straks voor een retourtje maar liefst 13,7 procent meer en daarmee is de Sprinterlijn de koploper onder de NS-trajecten [Dit betreft dus niet de Sprinterlijn, want hierop is helemaal geen eerste klasse. MB]. De NS rechtvaardigen de forse verhoging, omdat de eerste klasse 'een dure aangelegenheid is'. Vijf procent van de reizen worden met de eerste klas gemaakt, terwijl twintig procent van de stoelen in die categorie vallen.
Bij de prijsstijgingen op 1 januari zal het niet blijven. De NS willen op 1 juli alle kaartjes nog eens met 4,15 procent verhogen. Ze zeggen dat te kunnen doen, omdat ze in 2002 geen verhoging hebben berekend. De tariefstijgingen verlopen in twee keer, om 'de pijn wat te verzachten.'
De Consumentenbond en de Tweede Kamer hebben inmiddels woedend gereageerd op de maatregelen. De Kamer roept minister De Boer (LPF, Verkeer en Waterstaat) op actie te ondernemen richting de NS.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer 28 november 2002

Noot van de webmaster
De actie van de Consumentenbond en de Tweede Kamer hebben inmiddels geleid tot een rechtzaak, met als resultaat dat het de NS verboden is de plannen voor een tweede prijsverhoging uit te voeren.

Sprinterkaartje fors duurder

Een probleem komt zelden alleen. Behalve de sluiting van een loket, krijgen de reizigers op het traject Zoetermeer - Den Haag vanaf 1 januari 2003 ook nog een forse prijsstijging voor de kiezen. Een retourtje naar de Residentie wordt maar liefst negen procent duurder, fors meer dan elders in Nederland.
Het Zoetermeerse stadsbestuur heeft hevig geprotesteerd bij de NS over de sluiting van het loket en het duurdere kaartje. De NS-leiding is in harde taal te verstaan gegeven dat de veiligheid en de toestand van de Sprinter er alleen maar op achteruit zijn gegaan. Boze brieven of niet, het stadsbestuur staat feitelijk machteloos en de Spoorwegen kunnen doen wat ze willen. Een verdere verho-ging van het treinkaartje in juli volgend jaar met nog eens 4,15 procent staat nog wel ter discussie. Minister De Boer (LPF) van Verkeer en Waterstaat heeft over deze verhoging een rechtszaak aangespannen tegen de NS.
De prijsstijging die morgen ingaat is een voldongen feit. De maatregel pakt bij uitstek voor Zoetermeerse treinreizigers erg negatief uit. Dat komt doordat de NS de tarieven op een andere manier gaat berekenen. Tot nu toe golden afstandscategorieën. Een treinreis van bijvoorbeeld achttien kilometer valt binnen de prijscategorie 14-18 kilometer. Een treinkaartje voor deze afstand is feitelijk te goedkoop, terwijl een kaartje van veertien kilometer te duur is.
In de redenering van de NS is het kaartje voor de Sprinter te goedkoop. Dat heeft als gevolg dat een enkeltje Zoetermeer - Den Haag Centraal omhoog gaat van 1,90 naar 2,00 euro (stijging van 5,3 procent) en een retourtje van 3,30 naar 3,60 euro (9 procent). Deze verhoging geldt voor zowel de Sprinterlijn als voor het baanvak Utrecht - Den Haag (de zogenoemde Goudselijn, dus vanaf Zoetermeer/Zoetermeer-Oost naar Den Haag Centraal). In de eerste klasse loopt de prijs van het kaartje nog meer op. Wie tussen Zoetermeer en Den Haag Centraal reist met een retourtje eerste klas, gaat maar liefst 13,7 procent meer betalen. Nergens op het NS-netwerk is de prijsverhoging zo fors. De Zoetermeerse reizigers blijft niet veel bespaard. Zij die naar Utrecht reizen gaan ook behoorlijk meer betalen, meer dan acht procent. De verschillen met de Haagse reizigers zijn op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Een enkeltje Den Haag-Utrecht gaat met slechts 2,5 procent en een retourtje met 4,2 procent omhoog. Gemiddeld stijgen de prijzen bij de NS met 4,9 procent.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer stuurt NS brief over de aangekondigde tariefsverhogingen

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft de Nederlandse Spoorwegen een kritische brief gestuurd over de aangekondigde tariefsverhogingen en de sluiting van het loket op het station Zoetermeer Oost. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat, gelet op de extreme prijsverhoging per 1 januari 2003 voor de meeste kaartsoorten en in relatie tot de huidige ontoelaatbare situatie op de Zoetermeerlijn, elke verhoging van de tarieven te veel is en dus van tafel moet. Het college schrijft dat dit ook geldt voor de aangekondigde verhoging van de tarieven per 1 juli 2003 met 'gemiddeld' 4,15%, die daar nog eens bovenop dreigt te komen. De brief is in afschrift gezonden aan de Tweede Kamer, het Stadsgewest Haaglanden, de leden van de gemeentelijke raadscommissie Openbare Werken en de pers.

Bericht van 6 december 2002

Boze brief Zoetermeer over duur treinkaartje

Verhoging van het treinkaartje is onacceptabel, stelt het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer in een brief aan de NS. Het stadsbestuur verwijst onder meer naar de 'ontoelaatbare situatie' op de Sprinterlijn. Ook ageren B en W tegen de sluiting van het loket op station Zoetermeer Oost.
Verkeerswethouder Edo Haan (PvdA) reageerde twee weken geleden in deze krant al furieus op het nieuws dat het treinkaartje op de Sprinter vanaf 1 januari fors omhoog gaat. De prijs van een retourtje Zoetermeer - Den Haag stijgt met negen procent. Dat terwijl de gemiddelde prijsverhoging bij de NS 4,9 procent bedraagt.
Volgens de NS wordt de exceptionele verhoging op de Sprinterlijn veroorzaakt door een andere tariefberekening. Het stadsbestuur heeft daar geen enkel begrip voor en veegt de vloer aan met het NS-beleid. De verhoging is ronduit onacceptabel, schrijven B en W, gezien 'de huidige ontoelaatbare situatie op de Zoetermeerlijn'.
'Een van uw argumenten is het verbeteren van uw maatschappelijke rol op de lange termijn', zo staat in de brief. 'Wij begrijpen deze argumentatie niet en – laten we daar maar duidelijk over zijn – we willen die argumentatie ook niet begrijpen. Jaren geleden is de conducteur op de Zoetermeerlijn afgeschaft. Sinds die tijd is door de steeds verder verslechterende dienstverlening een negatieve spiraal ontstaan. Met onder meer als resultaat een ontoelaatbare toename van de sociale onveiligheid. Een schrijnend dieptepunt hiervan is de ernstige mishandeling van twee jonge mensen op 18 oktober.'
Voor de nieuwe inwoners van Oosterheem, die per bus en trein reizen naar Den Haag, zou volgens het college zelfs sprake zijn van een verhoging van twintig procent. "Bovendien moeten deze inwoners al tot 2006 wachten op de Oosterheemlijn."
Het college stelt verder niet te verwachten dat de aangekondigde maatregelen een positieve uitwerking zullen hebben, ook niet op lange termijn. 'De maar voortdurende ellende op de Zoetermeerlijn en de voorgestelde verhoging van de tarieven zullen alleen maar leiden tot een nog grotere afkeer van het gebruik van het openbaar vervoer', verwacht het college.
Als het aan B en W van Zoetermeer ligt, gaat er ook een streep door de aangekondigde verhoging van de tarieven per 1 juli 2003 met 'gemiddeld' 4,15 procent, die 'daar nog eens bovenop dreigt te komen.'

Loket station Oost
B en W betreuren het bovendien dat de NS het loket op station Oost – dat nu op werkdagen open is van 6.30 tot 10.30 uur – met ingang van het volgend jaar willen sluiten. 'Ook hierbij is sprake van een achteruitgang van de dienstverlening.' Van de brief is een afschrift verzonden aan de Tweede Kamer, het Stadsgewest Haaglanden en de leden van de gemeentelijke raadscommissie Openbare Ruimte.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer 9 december 2002

Loket Zoetermeer Oost verdwijnt

Het loket van station Zoetermeer Oost houdt op te bestaan. NS-medewerkster Karin van Heyst schuift vandaag voor de laatste keer achter de balie. Vanmiddag (31 december) gaat het loket dan echt dicht. Voorgoed.
"Ik ga terug naar Den Haag. Het is heel erg balen dat ik hier weg moet. Ik werk hier nu vier jaar. Het is echt mijn stekkie geworden", vertelt Van Heyst teleurgesteld.
Op het station is niet duidelijk aangegeven, dat het loket gaat verdwijnen. Een kleine poster met een telefoonnummer en de tekst 'Te Huur' doen enigszins vermoeden dat er iets aan de hand is. Bovendien ligt er een kleine folder bij het loket met de kop 'Veranderingen op uw station Zoetermeer Oost'. Dit versterkt het vermoeden, maar over de verdwijning zelf wordt met geen woord gerept.
Zoetermeer Oost is niet uniek. Veel treinloketten in Nederland houden vanaf morgen op te bestaan. NS heeft hiertoe besloten omdat de verkoop van de treinkaartjes op deze stations beneden de 'vastgestelde norm' ligt. In een brief aan de NS veegt de gemeente Zoetermeer de vloer aan met de treinmaatschappij. De gemeente spreekt van een ernstige achteruitgang van de dienstverlening.
In plaats van de loketmedewerkster komt er nu een NS-kaartenautomaat, die de kaartjes moet gaan verkopen. Dat is volgens de gemeente veel te onpersoonlijk. De Spoorwegen maken een gebaar naar de reiziger. Op het perron hangt een postertje, waaruit blijkt dat er op maandag 6 januari van 07.00 uur tot en met 09.00 uur servicemedewerkers van de NS aan reizigers uitleg gaan geven over de kaartenautomaat.
Behalve deze automaat krijgt het station ook een service- en alarmzuil. De blauwe serviceknop is bedoeld om reisadvies te vragen aan een van de NS-medewerkers. De rode alarmknop is uitsluitend bedoeld voor calamiteiten.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer 31 december 2002


Bericht geplaatst op zondag 23 november 2003
Bron: zie bericht
Meer nieuwsberichten over | Politiek | Tarieven & kaartjes | Loketten

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |