ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 377 / 378 / 379 >

Nieuwe bus- en treindienstregeling 14-12-03

zondag 14 december 2003

Op zondag 14 december gaat in Europa de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in. Dus ook in Zoetermeer voor trein en bus.
Na enkele jaren van groei met het oog op de Vinex-wijken, breken nu de mindere tijden aan. Er wordt in het busnet behoorlijk gesneden. Rond Zoetermeer valt het nog redelijk mee, maar met name in het Rotterdamse vallen rake klappen.

Zoetermeer Stadslijn

Verspringende minuutjes
Op de Sprinterlijn verandert wel één-en-ander. Ten eerste wordt er wat geschoven met minuten in de dienstregeling. Voor de exacte tijden kun je terecht op de dienstregelings-pagina. De treinen krijgen meer tijd tussen Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens. Vreemd genoeg doen alle treinen maar liefst vier minuten over het stukje van Stadhuis of Dorp enerzijds naar Centrum West anderzijds. Waarschijnlijk betekent dit een langere haltering op Centrum West, als de machinisten zich strict aan hun schema houden tenminste.
Een aantal jaar terug stond de rechtsom twee minuten langer stil dan de linksom. Dit had de reden dat de rechtsom het rondje sneller deed dan de linksom, het is immers de binnenbocht. Later is dit rechtgetrokken door de rijtijden op papier te verruimen.

Avondritten
Aan het einde van de middagspits rijden de vier spitstreinen hun rondje in Zoetermeer uit, waarna ze alle vier vanaf Centrum West inrukken naar de werkplaats. In de dienstregeling van 2002 - 2003 zijn dit er twee, de andere twee rijden door naar Den Haag Centraal. Wie tussen half zeven en zeven uur 's avonds naar Den Haag wil, heeft dus minder treinen tot haar of zijn beschikking.

Zaterdag- en zondagochtend
Al sinds jaar- en dag rijden de vroege Sprinters tot ongeveer 08:00 ongekeerd aan het gebruikelijke ritme. Dit in verband met de extra spitstreinen die er tussendoor komen, welke dan netter in het aangepaste schema passen. In de dienstregeline 2002 - 2003 was dit ook het geval op zaterdag en zondag, terwijl er dan helemaal geen spitstreinen rijden. Dit wordt met ingang van 14 december 2003 gelijkgetrokken. In de vroege ochtend van zaterdag en zondag rijden de treinen gewoon volgens het ritme zoals ze dat de rest van de dag ook doen. Gevolg is wel dat de complete dienstregeling nog onleesbaarder is geworden dan hij al was.

Ga naar de complete dienstregeling van de Stadslijn vanaf 14 december 2003.
Ga naar de dienstregeling van de Stadslijn zoals die was t/m 13 december 2003.

Goudse lijn

De dienstregeling van de Goudse lijn Den Haag - Voorburg - Zoetermeer - Zoetermeer Oost - Gouda verandert niet. Tussen station Vleuten en Utrecht Centraal wordt de nieuwe halte Utrecht Terwijde geopend voor de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Deze halte is vanuit Zoetermeer bereikbaar met een overstap in Woerden.

Ga naar de treintijden.

Bus

Lijn 42 Den Haag Centraal - Leidschenveen - Zoetermeer: rijdt vanaf 14 december enkel nog tussen Den Haag Centraal en Leidschenveen. Het deel van Leidschenveen naar Zoetermeer Centrum West en Driemanspolder, vervalt. Zoetermeer verliest hierdoor de directe verbinding met het Forepark. Tussen Leidschenveen en Zoetermeer Centrum West gaat lijn 47 rijden. In de spits rijdt lijn 42 elke tien minuten met het oog op de nieuwbouw in Leidschenveen.

Lijn 47 Leidschendam Leidsehage - Leidschenveen - Zoetermeer: Deze lijn wordt verlengd naar Centrum West. De lijn gaat altijd elk half uur rijden, op maandag t/m zaterdag is dat een verslechtering. De lijn blijft door kleinbussen gereden worden. Zoetermeer krijgt een rechtstreekse verbinding met het winkelcentrum Leidsehage.

Lijn 50 Centrum West - Rijswijk: ongewijzigd
Lijn 52 Rokkeveen - Rijswijk: ongewijzigd
Lijn 54 Zoetermeer - Rijswijk: ongewijzigd

Lijn 70 Centrum West - Noordhove - Centrum West: er wordt wat geschoven met de minuten in de rijtijd. Op zaterdag vervalt een rit in de overgang van de middag naar de avond, vertrek Centrum West 18:50.

Lijn 71/72 Centrum West - Rokkeveen - Centrum West: ongewijzigd

Lijn 73 Centrum West - Buytenwegh - Meerzicht - Buytenwegh: dienstregeling nog niet beschikbaar; waarschijnlijk verandert er niet veel.

Lijn 74 Centrum West - Langsinghage: er wordt 's ochtends wat geschoven met de minuten in de vertrektijden. Dit is gunstig, want lijn 74 vertrekt 's ochtends voortaan om .05 en .35, waardoor de overstap vanaf andere lijnen sterk verbetert.

Lijn 76 Centrum West - Oosterheem: De lijn heeft een ruime kering in Oosterheem. Dit zal benut worden om ter zijner tijd de lijn te verlengen naar het oostelijk toekomstige centrumgebied, waar nu hard gebouwd wordt.

Lijn 121 Zoetermeer - Delft: er wordt wat geschoven met de rijtijden in Delft: er wordt twee minuten sneller gereden in de universiteitsstad.

Lijn 165 Zoetermeer - Benthuizen - Alphen a/d Rijn: De 165 heeft voortaan twee minuten extra nodig voor zijn route door Alphen a/d Rijn. De aankomst terplekke is later, het vertrek vroeger. Aan Zoetermeerse zijde verandert er niks wat betreft de tijden.
Vanaf het najaar van 2004 wordt de Zegwaartseweg deels fietspad. Bovendien is dan de weg tussen Oosterheem en Noordhove klaar. Lijn 165 zal dan deels de route volgen van lijn 75 door Oosterheem en de Stephensonstraat.

Lijn 170 Leiden - Zoetermeer - Rotterdam: In de avond wordt er geschrapt in de dienstregeling. De laatste bus rijdt voortaan vroeger. Bovendien rijden de vroege spitsritten vanaf Zoetermeer naar Rotterdam (vertrek Centrum West .20 en .50) voortaan niet meer in de schoolvakanties.
Tussen Leiden Centraal en Zoeterwoude wordt er wat geschoven met de vertrektijden, hoewel de totale rijtijd op dat stuk gelijk blijft. Dit gebeurt in mindere mate ook in Rotterdam.

Lijn 173 Zoetermeer - Bleiswijk - Rotterdam: Op deze lijn wordt sterk bezuinigd. De spitsritten die vanaf/tot Bleiswijk rijden, rijden voortaan niet meer in de schoolvakanties. In de avond vervallen een aantal ritten; door de weeks is het niet meer mogelijk om na 22:00 vanaf Zoetermeer te vertrekken.
Het grootste leed zit hem in de avond en de zondag. Lijn 173 rijdt dan niet tussen Bergschenhoek en Rotterdam Centraal. Er bestaat wel een overstap van/op de lijn 170, die wel van/naar Rotterdam Centraal blijft rijden. De overstaphalte is Bergschenhoek Oostersingel. Om deze overstap mogelijk te maken, verschuiven de vertrektijden in de avond en op zondag. Hierdoor vertrekt lijn 173 in Zoetermeer om .59, en komt daar om .12 aan. Dit betekent dat er in Zoetermeer geen aansluitingen meer zijn met andere buslijnen welke altijd vertrekken rond .05 en .35. Een typsiche toepassing van de salami-techniek :-(

Lijn 177 al eerder zijn de Lijn-Taxi ritten ('s avonds en op zondag) vervallen. Regiotaxi en de Groeneharthopper worden als vervanging gezien.

Lijn 203 Zoetermeer - Schiedam Centrum: Deze lijn wordt opgeheven. Alternatieven zijn de stadsbussen van RET-lijn 42 in de Spaanse Polder. Ook met de trein vanaf Schiedam Centrum via Den Haag kan een goede optie zijn om in Zoetermeer te geraken.

Lijn 204 Leiden - Zoetermeer - Rotterdam: ongewijzigd

Lijn 380 Den Haag - Zoetermeer - Alphen a/d Rijn: licht gewijzigde vertrektijden

Lijn 380 Den Haag - Zoetermeer - Boskoop: ongewijzigd

Oude dienstregeling tot en met 13 december 2003

Dit is een archiefbijlage, bijhorende Nieuwe bus- en treindienstregeling 14-12-03.

Onderstaande tabel geeft de complete jaardienstregeling weer.. Bovenin staan de stations vermeld, in de rechtsomroute. De linkssom wordt gemerkt door de blauwe balk en het <-teken: de tijden lopen in dat geval dus achteruit. Treinen rijden in principe elke dag, tenzij anders aangegeven door een letter in de tijdsaanduiding. Klik op deze letter om te lezen wanneer de bewuste trein rijdt. In nieuwere browsers is stilhouden van de muiswijzer boven de letter voldoende om verkorte informatie te krijgen.


DHc NOI Loo Ldv Voor CW Dorp Delf Drie Meer Buyt DLey Leid Segh Pale Stad CW Voor Lvd Loo NOI DHc
- - - - 05a08 05a10 05a13> 05a14> 05a16> 05a18> 05a20> 05a22> 05a24> 05a26> 05a28> 05a31> 05a33 05a35 05a41 05a43 05a46 05a49
- - - - 05a43 05a45 05a48> 05a49> 05a51> 05a53> 05a55> 05a57> 05a59> 06a01> 06a03> 06a06> 06a08 06a10 06a16 06a18 06a21 06a24
- - - - 05a53 05a55 06a16< 06a14< 06a12< 06a10< 06a08< 06a06< 06a04< 06a02< 06a00< 05a58< 06a18 06a20 06a26 06a28 06a31 06a34
- - - - 06a03 06a05 06a08> 06a09> 06a11> 06a13> 06a15> 06a17> 06a19> 06a21> 06a23> 06a26> 06a28 06a30 06a36 06a38 06a41 06a44
05d55 05d57 06d00 06d02 06d08 06d10 06d31< 06d29< 06d27< 06d25< 06d23< 06d21< 06d19< 06d17< 06d15< 06d13< 06d33 06d35 06d41 06d43 06d46 06d49
06e00 06e02 06e05 06e07 06e13 06e15 06e36< 06e34< 06e32< 06e30< 06e28< 06e26< 06e24< 06e22< 06e20< 06e18< 06e38 06e40 06e46 06e48 06e51 06e54
06d00 06d02 06d05 06d07 06d13 06d15 06d18> 06d19> 06d21> 06d23> 06d25> 06d27> 06d29> 06d31> 06d33> 06d36> 06d38 06d40 06d46 06d48 06d51 06d54
06a10 06a12 06a15 06a17 06a23 06a25 06a28> 06a29> 06a31> 06a33> 06a35> 06a37> 06a39> 06a41> 06a43> 06a46> 06a48 06a50 06a56 06a58 07a01 07a04
06a20 06a22 06a25 06a27 06a33 06a35 06a38> 06a39> 06a41> 06a43> 06a45> 06a47> 06a49> 06a51> 06a53> 06a56> 06a58 07a00 07a06 07a08 07a11 07a14
06f25 06f27 06f30 06f32 06f38 06f40 07f01< 06f59< 06f57< 06f55< 06f53< 06f51< 06f49< 06f47< 06f45< 06f43< 06f03 06f05 06f11 06f13 06f16 06f19
06e30 06e32 06e35 06e37 06e43 06e45 07e06< 07e04< 07e02< 07e00< 06e58< 06e56< 06e54< 06e52< 06e50< 06e48< 07e08 07e10 07e16 07e18 07e21 07e24
06d30 06d32 06d35 06d37 06d43 06d45 06d48> 06d49> 06d51> 06d53> 06d55> 06d57> 06d59> 07d01> 07d03> 07d06> 07d08 07d10 07d16 07d18 07d21 07d24
06x40 06x42 06x45 06x47 06x53 06x55 06x58> 06x59> 07x01> 07x03> 07x05> 07x07> 07x09> 07x11> 07x13> 07x16> 07x18 07x20 07x26 07x28 07x31 07x34
06a50 06a52 06a55 06a57 07a03 07a05 07a08> 07a09> 07a11> 07a13> 07a15> 07a17> 07a19> 07a21> 07a23> 07a26> 07a28 07a30 07a36 07a38 07a41 07a44
06f55 06f57 07f00 07f02 07f08 07f10 07f31< 07f29< 07f27< 07f25< 07f23< 07f21< 07f19< 07f17< 07f15< 07f13< 06f33 06f35 06f41 06f43 06f46 06f49
07e00 07e02 07e05 07e07 07e13 07e15 07e36< 07e34< 07e32< 07e30< 07e28< 07e26< 07e24< 07e22< 07e20< 07e18< 07e38 07e40 07e46 07e48 07e51 07e54
07d00 07d02 07d05 07d07 07d13 07d15 07d18> 07d19> 07d21> 07d23> 07d25> 07d27> 07d29> 07d31> 07d33> 07d36> 07d38 07d40 07d46 07d48 07d51 07d54
07x10 07x12 07x15 07x17 07x23 07x25 07x28> 07x29> 07x31> 07x33> 07x35> 07x37> 07x39> 07x41> 07x43> 07x46> 07x48 07x50 07x56 07x58 08x01 08x04
07a20 07a22 07a25 07a27 07a33 07a35 07a38> 07a39> 07a41> 07a43> 07a45> 07a47> 07a49> 07a51> 07a53> 07a56> 07a58 08a00 08a06 08a08 08a11 08a14
07g25 07g27 07g30 07g32 07g38 07g40 08g01< 07g59< 07g57< 07g55< 07g53< 07g51< 07g49< 07g47< 07g45< 07g43< 07g03 07g05 07g11 07g13 07g16 07g19
07e30 07e32 07e35 07e37 07e43 07e45 08e06< 08e04< 08e02< 08e00< 07e58< 07e56< 07e54< 07e52< 07e50< 07e48< 08e08 08e10 08e16 08e18 08e21 08e24
07d30 07d32 07d35 07d37 07d43 07d45 07d48> 07d49> 07d51> 07d53> 07d55> 07d57> 07d59> 08d01> 08d03> 08d06> 08d08 08d10 08d16 08d18 08d21 08d24
07:40 07:42 07:45 07:47 07:53 07:55 07:58> 07:59> 08:01> 08:03> 08:05> 08:07> 08:09> 08:11> 08:13> 08:16> 08:18 08:20 08:26 08:28 08:31 08:34
07a50 07a52 07a55 07a57 08a03 08a05 08a08> 08a09> 08a11> 08a13> 08a15> 08a17> 08a19> 08a21> 08a23> 08a26> 08a28 08a30 08a36 08a38 08a41 08a44
07g55 07g57 08g00 08g02 08g08 08g10 08g31< 08g29< 08g27< 08g25< 08g23< 08g21< 08g19< 08g17< 08g15< 08g13< 08g33 08g35 08g41 08g43 08g46 08g49
08e00 08e02 08e05 08e07 08e13 08e15 08e36< 08e34< 08e32< 08e30< 08e28< 08e26< 08e24< 08e22< 08e20< 08e18< 08e38 08e40 08e46 08e48 08e51 08e54
08f00 08f02 08f05 08f07 08f13 08f15 08f18> 08f19> 08f21> 08f23> 08f25> 08f27> 08f29> 08f31> 08f33> 08f36> 08f38 08f40 08f46 08f48 08f51 08f54
08e10 08e12 08e15 08e17 08e23 08e25 08e28> 08e29> 08e31> 08e33> 08e35> 08e37> 08e39> 08e41> 08e43> 08e46> 08e48 08e50 08e56 08e58 09e01 09e04
08g10 08g12 08g15 08g17 08g23 08g25 08g46< 08g44< 08g42< 08g40< 08g38< 08g36< 08g34< 08g32< 08g30< 08g28< 08g48 08g50 08g56 08g58 09g01 09g04
DHc NOI Loo Ldv Voor CW Dorp Delf Drie Meer Buyt DLey Leid Segh Pale Stad CW Voor Lvd Loo NOI DHc
Hierna gaat de basisdienstregeling in.
08:25 08:27 08:30 08:32 08:38 08:40 08:43> 08:44> 08:46> 08:48> 08:50> 08:52> 08:54> 08:56> 08:58> 09:01> 09:03 09:05 09:11 09:13 09:16 09:19
08:40 08:42 08:45 08:47 08:53 08:55 09:16< 09:14< 09:12< 09:10< 09:08< 09:06< 09:04< 09:02< 09:00< 08:58< 09:18 09:20 09:26 09:28 09:31 09:34
08:55 08:57 09:00 09:02 09:08 09:10 09:13> 09:14> 09:16> 09:18> 09:20> 09:22> 09:24> 09:26> 09:28> 09:31> 09:33 09:35 09:41 09:43 09:46 09:49
09:10 09:12 09:15 09:17 09:23 09:25 09:46< 09:44< 09:42< 09:40< 09:38< 09:36< 09:34< 09:32< 09:30< 09:28< 09:48 09:50 09:56 09:58 10:01 10:04
09:25 09:27 09:30 09:32 09:38 09:40 09:43> 09:44> 09:46> 09:48> 09:50> 09:52> 09:54> 09:56> 09:58> 10:01> 10:03 10:05 10:11 10:13 10:16 10:19
09:40 09:42 09:45 09:47 09:53 09:55 10:16< 10:14< 10:12< 10:10< 10:08< 10:06< 10:04< 10:02< 10:00< 09:58< 10:18 10:20 10:26 10:28 10:31 10:34
09:55 09:57 10:00 10:02 10:08 10:10 10:13> 10:14> 10:16> 10:18> 10:20> 10:22> 10:24> 10:26> 10:28> 10:31> 10:33 10:35 10:41 10:43 10:46 10:49
10:10 10:12 10:15 10:17 10:23 10:25 10:46< 10:44< 10:42< 10:40< 10:38< 10:36< 10:34< 10:32< 10:30< 10:28< 10:48 10:50 10:56 10:58 11:01 11:04
10:25 10:27 10:30 10:32 10:38 10:40 10:43> 10:44> 10:46> 10:48> 10:50> 10:52> 10:54> 10:56> 10:58> 11:01> 11:03 11:05 11:11 11:13 11:16 11:19
10:40 10:42 10:45 10:47 10:53 10:55 11:16< 11:14< 11:12< 11:10< 11:08< 11:06< 11:04< 11:02< 11:00< 10:58< 11:18 11:20 11:26 11:28 11:31 11:34
10:55 10:57 11:00 11:02 11:08 11:10 11:13> 11:14> 11:16> 11:18> 11:20> 11:22> 11:24> 11:26> 11:28> 11:31> 11:33 11:35 11:41 11:43 11:46 11:49
11:10 11:12 11:15 11:17 11:23 11:25 11:46< 11:44< 11:42< 11:40< 11:38< 11:36< 11:34< 11:32< 11:30< 11:28< 11:48 11:50 11:56 11:58 12:01 12:04
11:25 11:27 11:30 11:32 11:38 11:40 11:43> 11:44> 11:46> 11:48> 11:50> 11:52> 11:54> 11:56> 11:58> 12:01> 12:03 12:05 12:11 12:13 12:16 12:19
11:40 11:42 11:45 11:47 11:53 11:55 12:16< 12:14< 12:12< 12:10< 12:08< 12:06< 12:04< 12:02< 12:00< 11:58< 12:18 12:20 12:26 12:28 12:31 12:34
11:55 11:57 12:00 12:02 12:08 12:10 12:13> 12:14> 12:16> 12:18> 12:20> 12:22> 12:24> 12:26> 12:28> 12:31> 12:33 12:35 12:41 12:43 12:46 12:49
12:10 12:12 12:15 12:17 12:23 12:25 12:46< 12:44< 12:42< 12:40< 12:38< 12:36< 12:34< 12:32< 12:30< 12:28< 12:48 12:50 12:56 12:58 13:01 13:04
12:25 12:27 12:30 12:32 12:38 12:40 12:43> 12:44> 12:46> 12:48> 12:50> 12:52> 12:54> 12:56> 12:58> 13:01> 13:03 13:05 13:11 13:13 13:16 13:19
12:40 12:42 12:45 12:47 12:53 12:55 13:16< 13:14< 13:12< 13:10< 13:08< 13:06< 13:04< 13:02< 13:00< 12:58< 13:18 13:20 13:26 13:28 13:31 13:34
12:55 12:57 13:00 13:02 13:08 13:10 13:13> 13:14> 13:16> 13:18> 13:20> 13:22> 13:24> 13:26> 13:28> 13:31> 13:33 13:35 13:41 13:43 13:46 13:49
13:10 13:12 13:15 13:17 13:23 13:25 13:46< 13:44< 13:42< 13:40< 13:38< 13:36< 13:34< 13:32< 13:30< 13:28< 13:48 13:50 13:56 13:58 14:01 14:04
13:25 13:27 13:30 13:32 13:38 13:40 13:43> 13:44> 13:46> 13:48> 13:50> 13:52> 13:54> 13:56> 13:58> 14:01> 14:03 14:05 14:11 14:13 14:16 14:19
13:40 13:42 13:45 13:47 13:53 13:55 14:16< 14:14< 14:12< 14:10< 14:08< 14:06< 14:04< 14:02< 14:00< 13:58< 14:18 14:20 14:26 14:28 14:31 14:34
13:55 13:57 14:00 14:02 14:08 14:10 14:13> 14:14> 14:16> 14:18> 14:20> 14:22> 14:24> 14:26> 14:28> 14:31> 14:33 14:35 14:41 14:43 14:46 14:49
14:10 14:12 14:15 14:17 14:23 14:25 14:46< 14:44< 14:42< 14:40< 14:38< 14:36< 14:34< 14:32< 14:30< 14:28< 14:48 14:50 14:56 14:58 15:01 15:04
14:25 14:27 14:30 14:32 14:38 14:40 14:43> 14:44> 14:46> 14:48> 14:50> 14:52> 14:54> 14:56> 14:58> 15:01> 15:03 15:05 15:11 15:13 15:16 15:19
14:40 14:42 14:45 14:47 14:53 14:55 15:16< 15:14< 15:12< 15:10< 15:08< 15:06< 15:04< 15:02< 14:00< 14:58< 15:18 15:20 15:26 15:28 15:31 15:34
14:55 14:57 15:00 15:02 15:08 15:10 15:13> 15:14> 15:16> 15:18> 15:20> 15:22> 15:24> 15:26> 15:28> 15:31> 15:33 15:35 15:41 15:43 15:46 15:49
15:10 15:12 15:15 15:17 15:23 15:25 15:46< 15:44< 15:42< 15:40< 15:38< 15:36< 15:34< 15:32< 15:30< 15:28< 15:48 15:50 15:56 15:58 16:01 16:04
15:25 15:27 15:30 15:32 15:38 15:40 15:43> 15:44> 15:46> 15:48> 15:50> 15:52> 15:54> 15:56> 15:58> 16:01> 16:03 16:05 16:11 16:13 16:16 16:19
DHc NOI Loo Ldv Voor CW Dorp Delf Drie Meer Buyt DLey Leid Segh Pale Stad CW Voor Lvd Loo NOI DHc
Hierna gaat de middagspitsdienstregeling in.
15d30 15d32 15d35 15d37 15d43 15d45 15d06< 15d04< 15d02< 16d00< 16d58< 16d56< 16d54< 16d52< 16d50< 16d48< 16d08 16d10 16d16 16d18 16d21 16d24
15:40 15:42 15:45 15:47 15:53 15:55 15:16< 15:14< 15:12< 15:10< 15:08< 15:06< 15:04< 15:02< 16:00< 16:58< 16:18 16:20 16:26 16:28 16:31 16:34
15a50 15a52 15a55 15a57 16a03 16a05 16a26< 16a24< 16a22< 16a20< 16a18< 16a16< 16a14< 16a12< 16a10< 16a08< 16a28 16a30 16a36 16a38 16a41 16a44
15g55 15g57 16g00 16g02 16g08 16g10 16g13> 16g14> 16g16> 16g18> 16g20> 16g22> 16g24> 16g26> 16g28> 16g31> 16g33 16g35 16g41 16g43 16g46 16g49
16e00 16e02 16e05 16e07 16e13 16e15 16e18> 16e20> 16e22> 16e24> 16e26> 16e28> 16e30> 16e32> 16e34> 16e36> 16e38 16e40 16e46 16e48 16e51 16e54
16d00 16d02 16d05 16d07 16d13 16d15 16d36< 16d34< 16d32< 16d30< 16d28< 16d26< 16d24< 16d22< 16d20< 16d18< 16d38 16d40 16d46 16d48 16d51 16d54
16:10 16:12 16:15 16:17 16:23 16:25 16:46< 16:44< 16:42< 16:40< 16:38< 16:36< 16:34< 16:32< 16:30< 16:28< 16:48 16:50 16:56 16:58 17:01 17:04
16a20 16a22 16a25 16a27 16a33 16a35 16a56< 16a54< 16a52< 16a50< 16a48< 16a46< 16a44< 16a42< 16a40< 16a38< 16a58 17a00 17a06 17a08 17a11 17a14
16g25 16g27 16g30 16g32 16g38 16g40 16g43> 16g44> 16g46> 16g48> 16g50> 16g52> 16g54> 16g56> 16g58> 17g01> 17g03 17g05 17g11 17g13 17g16 17g19
16e30 16e32 16e35 16e37 16e43 16e45 16e48> 16e50> 16e52> 16e54> 16e56> 16e58> 17e00> 17e02> 17e04> 17e06> 17e08 17e10 17e16 17e18 17e21 17e24
16d30 16d32 16d35 16d37 16d43 16d45 16d06< 16d04< 16d02< 17d00< 17d58< 17d56< 17d54< 17d52< 17d50< 17d48< 17d08 17d10 17d16 17d18 17d21 17d24
16:40 16:42 16:45 16:47 16:53 16:55 16:16< 16:14< 16:12< 16:10< 16:08< 16:06< 16:04< 16:02< 17:00< 17:58< 17:18 17:20 17:26 17:28 17:31 17:34
16a50 16a52 16a55 16a57 17a03 17a05 17a26< 17a24< 17a22< 17a20< 17a18< 17a16< 17a14< 17a12< 17a10< 17a08< 17a28 17a30 17a36 17a38 17a41 17a44
16g55 16g57 17g00 17g02 17g08 17g10 17g13> 17g14> 17g16> 17g18> 17g20> 17g22> 17g24> 17g26> 17g28> 17g31> 17g33 17g35 17g41 17g43 17g46 17g49
17e00 17e02 17e05 17e07 17e13 17e15 17e18> 17e20> 17e22> 17e24> 17e26> 17e28> 17e30> 17e32> 17e34> 17e36> 17e38 17e40 17e46 17e48 17e51 17e54
17d00 17d02 17d05 17d07 17d13 17d15 17d36< 17d34< 17d32< 17d30< 17d28< 17d26< 17d24< 17d22< 17d20< 17d18< 17d38 17d40 17d46 17d48 17d51 17d54
17:10 17:12 17:15 17:17 17:23 17:25 17:46< 17:44< 17:42< 17:40< 17:38< 17:36< 17:34< 17:32< 17:30< 17:28< 17:48 17:50 17:56 17:58 18:01 18:04
17a20 17a22 17a25 17a27 17a33 17a35 17a56< 17a54< 17a52< 17a50< 17a48< 17a46< 17a44< 17a42< 17a40< 17a38< 17a58 18a00 18a06 18a08 18a11 18a14
17g25 17g27 17g30 17g32 17g38 17g40 17g43> 17g44> 17g46> 17g48> 17g50> 17g52> 17g54> 17g56> 17g58> 18g01> 18g03 18g05 18g11 18g13 18g16 18g19
17e30 17e32 17e35 17e37 17e43 17e45 17e48> 17e50> 17e52> 17e54> 17e56> 17e58> 18e00> 18e02> 18e04> 18e06> 18e08 18e10 18e16 18e18 18e21 18e24
17d30 17d32 17d35 17d37 17d43 17d45 17d06< 17d04< 17d02< 18d00< 18d58< 18d56< 18d54< 18d52< 18d50< 18d48< 18d08 18d10 18d16 18d18 18d21 18d24
17:40 17:42 17:45 17:47 17:53 17:55 18:16< 18:14< 18:12< 18:10< 18:08< 18:06< 18:04< 18:02< 18:00< 17:58< 18:18 18:20 18:26 18:28 18:31 18:34
17a50 17a52 17a55 17a57 18a03 18a05 18a26< 18a24< 18a22< 18a20< 18a18< 18a16< 18a14< 18a12< 18a10< 18a08< 18a28 18e30 18e36 18e38 18e41 18e44
17g55 17g57 18g00 18g02 18g08 18g10 18g13> 18g14> 18g16> 18g18> 18g20> 18g22> 18g24> 18g26> 18g28> 18g31> 18g33 18g35 18g41 18g43 18g46 18g49
18e00 18e02 18e05 18e07 18e13 18e15 18e18> 18e20> 18e22> 18e24> 18e26> 18e28> 18e30> 18e32> 18e34> 18e36> 18e38 18e40 18e46 18e48 18e51 18e54
18d00 18d02 18d05 18d07 18d13 18d15 18d36< 18d34< 18d32< 18d30< 18d28< 18d26< 18d24< 18d22< 18d20< 18d18< 18d38 - - - - -
18:10 18:12 18:15 18:17 18:23 18:25 18:46< 18:44< 18:42< 18:40< 18:38< 18:36< 18:34< 18:32< 18:30< 18:28< 18:48 18:50 18:56 18:58 19:01 19:04
18a20 18a22 18a25 18a27 18a33 18a35 18a56< 18a54< 18a52< 18a50< 18a48< 18a46< 18a44< 18a42< 18a40< 18a38< 18a58 19e00 19e06 19e08 19e11 19e14
18g25 18g27 18g30 18g32 18g38 18g40 18g43> 18g44> 18g46> 18g48> 18g50> 18g52> 18g54> 18g56> 18g58> 19g01> 19g03 19g05 19g11 19g13 19g16 19g19
18e30 18e32 18e35 18e37 18e43 18e45 18e48> 18e50> 18e52> 18e54> 18e56> 18e58> 19e00> 19e02> 19e04> 19e06> 19e08 19e10 19e16 19e18 19e21 19e24
18d30 18d32 18d35 18d37 18d43 18d45 19d06< 19d04< 19d02< 19d00< 18d58< 18d56< 18d54< 18d52< 18d50< 18d48< 19d08 - - - - -
DHc NOI Loo Ldv Voor CW Dorp Delf Drie Meer Buyt DLey Leid Segh Pale Stad CW Voor Lvd Loo NOI DHc
Hierna gaat de basisdienstregeling weer in.
18:40 18:42 18:45 18:47 18:53 18:55 19:16< 19:14< 19:12< 19:10< 19:08< 19:06< 19:04< 19:02< 19:00< 18:58< 19:18 19:20 19:26 19:28 19:31 19:34
18:55 18:57 19:00 19:02 19:08 19:10 19:13> 19:14> 19:16> 19:18> 19:20> 19:22> 19:24> 19:26> 19:28> 19:31> 19:33 19:35 19:41 19:43 19:46 19:49
19:10 19:12 19:15 19:17 19:23 19:25 19:46< 19:44< 19:42< 19:40< 19:38< 19:36< 19:34< 19:32< 19:30< 19:28< 19:48 19:50 19:56 19:58 20:01 20:04
19:25 19:27 19:30 19:32 19:38 19:40 19:43> 19:44> 19:46> 19:48> 19:50> 19:52> 19:54> 19:56> 19:58> 20:01> 20:03 20:05 20:11 20:13 20:16 20:19
19:40 19:42 19:45 19:47 19:53 19:55 20:16< 20:14< 20:12< 20:10< 20:08< 20:06< 20:04< 20:02< 20:00< 19:58< 20:18 20:20 20:26 20:28 20:31 20:34
19:55 19:57 20:00 20:02 20:08 20:10 20:13> 20:14> 20:16> 20:18> 20:20> 20:22> 20:24> 20:26> 20:28> 20:31> 20:33 20:35 20:41 20:43 20:46 20:49
20:10 20:12 20:15 20:17 20:23 20:25 20:46< 20:44< 20:42< 20:40< 20:38< 20:36< 20:34< 20:32< 20:30< 20:28< 20:48 20:50 20:56 20:58 21:01 21:04
20:25 20:27 20:30 20:32 20:38 20:40 20:43> 20:44> 20:46> 20:48> 20:50> 20:52> 20:54> 20:56> 20:58> 21:01> 21:03 21:05 21:11 21:13 21:16 21:19
20:40 20:42 20:45 20:47 20:53 20:55 21:16< 21:14< 21:12< 21:10< 21:08< 21:06< 21:04< 21:02< 21:00< 20:58< 21:18 21:20 21:26 21:28 21:31 21:34
20:55 20:57 21:00 21:02 21:08 21:10 21:13> 21:14> 21:16> 21:18> 21:20> 21:22> 21:24> 21:26> 21:28> 21:31> 21:33 21:35 21:41 21:43 21:46 21:49
21:10 21:12 21:15 21:17 21:23 21:25 21:46< 21:44< 21:42< 21:40< 21:38< 21:36< 21:34< 21:32< 21:30< 21:28< 21:48 21:50 21:56 21:58 22:01 22:04
21:25 21:27 21:30 21:32 21:38 21:40 21:43> 21:44> 21:46> 21:48> 21:50> 21:52> 21:54> 21:56> 21:58> 22:01> 22:03 22:05 22:11 22:13 22:16 22:19
21:40 21:42 21:45 21:47 21:53 21:55 22:16< 22:14< 22:12< 22:10< 22:08< 22:06< 22:04< 22:02< 22:00< 21:58< 22:18 22:20 22:26 22:28 22:31 22:34
21:55 21:57 22:00 22:02 22:08 22:10 22:13> 22:14> 22:16> 22:18> 22:20> 22:22> 22:24> 22:26> 22:28> 22:31> 22:33 22:35 22:41 22:43 22:46 22:49
22:10 22:12 22:15 22:17 22:23 22:25 22:46< 22:44< 22:42< 22:40< 22:38< 22:36< 22:34< 22:32< 22:30< 22:28< 22:48 22:50 22:56 22:58 23:01 23:04
22:25 22:27 22:30 22:32 22:38 22:40 22:43> 22:44> 22:46> 22:48> 22:50> 22:52> 22:54> 22:56> 22:58> 23:01> 23:03 23:05 23:11 23:13 23:16 23:19
22:40 22:42 22:45 22:47 22:53 22:55 23:16< 23:14< 23:12< 23:10< 23:08< 23:06< 23:04< 23:02< 23:00< 22:58< 23:18 23:20 23:26 23:28 23:31 23:34
22:55 22:57 23:00 23:02 23:08 23:10 23:13> 23:14> 23:16> 23:18> 23:20> 23:22> 23:24> 23:26> 23:28> 23:31> 23:33 23:35 23:41 23:43 23:46 23:49
23:10 23:12 23:15 23:17 23:23 23:25 23:46< 23:44< 23:42< 23:40< 23:38< 23:36< 23:34< 23:32< 23:30< 23:28< 23:48 23:50 23:56 23:58 00:01 00:04
23:25 23:27 23:30 23:32 23:38 23:40 23:43> 23:44> 23:46> 23:48> 23:50> 23:52> 23:54> 23:56> 23:58> 00:01> 00:03 00:05 00:11 00:13 00:16 00:19
23:40 23:42 23:45 23:47 23:53 23:55 00:16< 00:14< 00:12< 00:10< 00:08< 00:06< 00:04< 00:02< 00:00< 23:58< 00:18 00:20 00:26 00:28 00:31 00:34
23:55 23:57 00:00 00:02 00:08 00:10 00:13> 00:14> 00:16> 00:18> 00:20> 00:22> 00:24> 00:26> 00:28> 00:31> 00:33 00:35 00:41 00:43 00:46 00:49
00:10 00:12 00:15 00:17 00:23 00:25 00:46< 00:44< 00:42< 00:40< 00:38< 00:36< 00:34< 00:32< 00:30< 00:28< 00:48 00:50 00:56 00:58 01:01 01:04
00:40 00:42 00:45 00:47 00:53 00:55 01:16< 01:14< 01:12< 01:10< 01:08< 01:06< 01:04< 01:02< 01:00< 00:58< 01:18 01:20 01:26 01:28 01:31 01:34
01z10 01z12 01z15 01z17 01z23 01z25 01z46< 01z44< 01z42< 01z40< 01z38< 01z36< 01z34< 01z32< 01z30< 01z28< 01z48 01z50 01z46 01z58 02z01 02z04
03n34 - - - 03n45 03n47 - - 04n02< 04n00< 03n58< 03n56< 03n54< 03n52< 03n51< 03n49< 04n06 04n07 - - - 04n18
DHc NOI Loo Ldv Voor CW Dorp Delf Drie Meer Buyt DLey Leid Segh Pale Stad CW Voor Lvd Loo NOI DHc

Legenda

> = rechtsom (CW - Dorp - Delftsewallen - ... - Palenstein - Stadhuis - CW)
< = linksom (CW - Stadhuis - Palenstein - ... - Delftsewallen - Dorp - CW)
: = dagelijks
x = niet op zon- en feestdagen
a = niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen
d = niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen; rijdt niet van 5 juli t/m 17 augustus
e = niet op zaterdag en niet op zon- en feestdagen; rijdt alleen van 7 juli t/m 15 augustus
f = alleen van 18 augustus t/m 13 december maandag-zaterdag, en van 12 juli tot 15 augustus 2003 op zaterdag
g = alleen 16 augustus t/m 13 december dagelijks, en van 7 juli t/m 15 augustus op zaterdag en zon- en feestdagen
n = Nachtsprinter, alleen in de nacht van zaterdag op zondag
z = alleen in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zaterdag op zondag
Ga naar de bustijden.


Bericht geplaatst op woensdag 10 december 2003
Eigen nieuws; woensdag 10 december 2003
Meer nieuwsberichten over | Wijzigingen dienstregeling bus | Wijzigingen dienstregeling trein | Wijzigingen dienstregeling tram

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |