ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 479 / 480 / 481 >

Sluiting van de Sprinterlijn? Ophef over opheffing!

zaterdag 27 maart 2004

In het voorjaar van 2004 verschenen er plots meerdere nieuwsberichten over een mogelijk op handen zijnde sluiting van de stadslijn. De gemoederen liep hoog op. Hier onder een bloemlezing van de eerste berichten. Later zouden nog vele berichten volgen, welke deels ook in het nieuwsarchief staan.

In het voorjaar van 2004 verschenen er plots meerdere nieuwsberichten over een mogelijk op handen zijnde sluiting van de stadslijn. De gemoederen liep hoog op. Hier onder een bloemlezing van de eerste berichten. Later zouden nog vele berichten volgen, welke deels ook in het nieuwsarchief staan.

Overigens was deze stortvloed er mede de oorzaak van was dat de 'Zoetermeer Stadslijn-siteredactie' vastliep in zijn werkzaamheden, wat leidde tot zou duren tot een coma van de site tot de komst van ZoetermeerOV.

NS dreigen Sprinter te schrappen

door Dylan de Gruijl en Jeroen de Vreede
De Nederlandse Spoorwegen overwegen om volgend jaar geen treinen meer te laten rijden op de Zoetermeer Stadslijn en de Hofpleinlijn (Den Haag - Rotterdam via Pijnacker). De lijnen zijn te verliesgevend, vinden de NS.
Dit blijkt uit een vertrouwelijke brief van de NS-directie aan het personeel. Het bedrijf neemt uiterlijk eind mei een besluit. Als de NS besluiten de lijnen af te stoten, rijden vanaf 1 april 2005 daar geen treinen meer.
Het betreft de Sprinter-trajecten van Den Haag via Leidschendam-Voorburg naar de 'krakeling' in Zoetermeer en van Den Haag via Pijnacker naar Rotterdam Hofplein. Deze lijnen worden onderdeel van het nieuwe Randstadrail, waarover snelle trams gaan rijden. Dit vervoer gaat echter pas per 1 juli 2006 van start. Duizenden treinreizigers hebben hierdoor mogelijk meer dan een jaar geen treinverbinding.
"We willen graag mensen vervoeren", aldus een NS-woordvoerder. "Maar niet tegen elke prijs." In de vertrouwelijke NS-brief staat ook in bedekte termen dat óf de overheidsbijdrage omhoog moet óf de dienstverlening moet versoberen om de spoorlijnen tot 2006 in stand te houden.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat erkent het probleem. "Het kan zijn dat niemand het ziet zitten om daar een trein te laten rijden", zegt een woordvoerster. "Daar moeten we dan een oplossing voor vinden."
Behalve de Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn worden ook Arnhem - Tiel en Dordrecht - Geldermalsen bedreigd. Ze behoren tot de zeventien onrendabele lijnen die het Rijk de komende jaren in de verkoop doet. Ze vallen buiten het winstgevende intercity-net waar de Nederlandse Spoorwegen tot 2015 jaar het monopolie krijgen.
De verliezen op de vier genoemde lijnen zijn zo groot dat de directie het contract eind vorig jaar al wilde opzeggen. Na overleg met het ministerie is dat uitgesteld tot eind mei.
Per 2006 is de NS sowieso van de twee lijnen in de Haagse regio af. De exploitatie van de nieuwe Randstadrail komt in handen van het Stadsgewest Haaglanden en de vervoersbedrijven RET en HTM.

Bronnen Haagsche Courant editie Zoetermeer en Rotterdams Dagblad van 27 maart 2004

Zoetermeerlijn zonder trein

Het ministerie van verkeer en waterstaat wilde medio negentiger jaren spoorlijnen aanbesteden. Bij de 21 van de 33 lijnen is dat uiteindelijk nog steeds niet gelukt. Tot 2002 was er een contract met de Nederlandse Spoorwegen om onder andere de Zoetermeerlijn voor hun rekening te nemen. Het verlies op de Zoetermeerlijn is zo groot, dat de Nederlandse Spoorwegen voor eind mei duidelijkheid wil over de kosten. Het ministerie moet met een andere oplossing komen en anders stoppen NS vanaf 1 april 2005 met de Zoetermeerlijn, zo laat een woordvoerder van de NS weten. Het zou betekenen, dat de gebruikers het veertien maanden zonder deze verbinding naar Den Haag moeten doen. Immers RandstadRail, dat met snelle trams het traject overneemt, begint pas op 1 juli 2006.

Letterlijk bericht Streekblad 31 maart 2004

De gewraakte brief van de NSR-directie aan het personeel

Onderzoek contractsectorlijnen
De tijd gaat snel. Nog geen vijf jaar geleden was het beeld, dat op dit moment -2004- alle contractsectorlijnen al lang en breed door de regionale overheden zouden zijn aanbesteed. Zover is het echter nog lang niet. Van de oorspronkelijk 33 lijnen zijn nog 21 lijnen over die nog niet zijn aanbesteed en door NS op basis van een contract met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) worden geëxploiteerd. Op een aantal lijnen rijden inmiddels nieuwe vervoerders als Syntus en NoordNed. Het laatste wapenfeit is, dat NS in een openbare aanbesteding de concessie heeft verworven voor de lijn Zutphen - Apeldoorn. De tijd is aangebroken dat er in het belang van alle partijen meer duidelijkheid komt over de overige contractsectorlijnen. Daarbij zijn in de eerste plaats de regionale overheden aan zet. In overleg met V&W moeten zij bepalen of zij de rol van opdrachtgever voor het regionale spoorvervoer op zich willen nemen (decentralisatie) en wat de voorwaarden zijn bij openbare aanbesteding. Vervolgens bepalen vervoersbedrijven, zoals NS, als opdrachtnemer, of zij meedoen aan openbare aanbestedingen.

Onderzoek NS en V&W
De situatie in de afgelopen vijf à zes jaar is geweest dat NS en V&W wachten op initiatieven van de decentrale overheden. Als de decentrale overheid geen lijn overnam, verlengden V&W en NS jaarlijks -min of meer stilzwijgend- de vervoerscontracten voor de contractsectorlijnen. Eind 2003 hebben NS en V&W vastgesteld dat NS ondanks de overheidsbijdrage verlies maakt op deze contractsectorlijnen en dat voor NS, nu de tijdelijke situatie langer duurt dan gepland, de contractvoorwaarden dienen te wijzigen. NS en V&W brengen daarom voor alle contractsectorlijnen (totaal 21) gezamenlijk in kaart wat de financiële en vervoerkundige gegevens zijn. Op basis van deze gegevens zullen NS en V&W bezien welke mogelijkheden er zijn en welke consequenties dit heeft voor de contractvoorwaarden. De uitkomst van dit proces moet een voor beide partijen acceptabele oplossing zijn.
Op basis van het onderzoek kunnen V&W en NS ieder hun positie bepalen ten aanzien van de verschillende lijnen. Uitgangspunt blijft dat NS reizigers wil vervoeren en streeft naar behoud van werkgelegenheid, maar vanzelfsprekend onder de condities dat een voldoende rendabele exploitatie van de lijn mogelijk moet zijn.

Verantwoorde bedrijfsvoering
Om te kunnen blijven investeren in de dienstverlening en de continuïteit van het bedrijf is een voldoende rendement een noodzakelijke voorwaarde. Het negatieve financiële resultaat van het reizigersvervoer in 2002 en 2003 maakt dit extra urgent. Daarbij is het van belang dat er een redelijk evenwicht is tussen de rentabiliteit van de verschillende lijnen. Veel geld toeleggen op bepaalde lijnen, betekent dat we onze inspanningen op de overige lijnen onevenredig zouden moeten opvoeren. Aan de ene kant zullen we, waar nodig, de overheid vragen om de contractvoorwaarden tegen het licht te houden; aan de andere kant zal de overheid ons in voorkomende gevallen vragen om de wijze van productie en dienstregeling tegen het licht te houden. Hieruit moeten de voorwaarden blijken waaronder we kunnen doorgaan met exploitatie.

Scope gezamenlijk onderzoek NS en V&W
Het gezamenlijk onderzoek bestrijkt alle 21 contractsectorlijnen. Vier van deze lijnen wil V&W niet aanbesteden tot 2015. Het gaat hierbij om de volgende lijnen met grote overlap met het hoofdrailnet:
- Lelystad - Weesp - Amsterdam
- Enkhuizen - Zaandam - Amsterdam
- Utrecht - Rhenen
- Utrecht - Baarn
Daarom wordt over de condities voor eventuele toevoeging aan het hoofdrailnet op dit moment onderhandeld door NS en V&W.
Hiernaast zijn er vier lijnen waarover NS naar verwachting uiterlijk 31 mei 2004 zal beslissen of het verantwoord is om de exploitatie onder de huidige voorwaarden voort te zetten na 31 maart 2005. De vier lijnen waar het hierbij om gaat zijn:
- Arnhem - Tiel
- Dordrecht - Geldermalsen
- Hofpleinlijn
- Zoetermeerlijn
Voor de overige 13 lijnen geldt de standaardafspraak dat deze lijnen jaarlijks in december kunnen worden opgezegd met een jaar opzegtermijn.
Het onderzoek voor alle lijnen zal naar verwachting eind mei zijn afgerond.

NS zet Randstadspoorvervoer op scherp

De Nederlandse Spoorwegen zetten volgend jaar geen treinen meer in op de verlieslijdende Randstadraillijnen, Hofplein- en Zoetermeerlijn en op de lijnen Dordrecht - Geldermalsen en Arnhem - Tiel, als het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet met extra geld over de brug komt. Bruno Bruins, wethouder vervoerszaken in Den Haag en woordvoeder van Randstadrail vindt dit onbestaanbaar en wenst betrokken te worden bij de onderhandelingen.

De NS zijn het zat. In 1998 sloten zij een contract met het ministerie van Verkeer en Waterstaat rond de exploitatie van 33 regionale spoorlijnen voor de duur van het decentralisatieproces, naar verwachting tot 2002. Van de 33 lijnen zijn er pas twaalf aanbesteed, waaronder één aan de Spoorwegen zelf, de lijn Zutphen - Apeldoorn. Vier van de 21 overgebleven lijnen zijn inmiddels dermate verliesgevend dat de NS het niet langer verantwoord achten om het lopende contract nogmaals stilzwijgend met een jaar te verlengen. Zij hebben het ministerie dan ook te kennen gegeven dat zij de contractvoorwaarden voor deze lijnen vóór eind mei willen herzien. Zo niet, dan stopt de exploitatie per 1 april 2005.
De Haagse wethouder Bruno Bruins vindt het dreigement onbegrijpelijk. "Als de Spoorwegen dit doorvoeren zakt de hele vervoervraag in de Randstad in, een jaar voordat Randstadrail op de Hofplein- en Zoetermeerlijn van start gaat." De Haagse wethouder wil dan ook betrokken worden bij de onderhandelingen tussen NS en het ministerie. "Wij voelen ons verantwoordelijk voor een bereikbare regio, maar zo lukt dat niet." Het ministerie laat weten dat zij wat betreft de Hofplein- en Zoetermeerlijn onderzoekt in hoeverre deze Randstadraillijnen onrendabel zijn aan de hand van een kwantitatief reizigersonderzoek dat eind mei moet zijn afgerond. De oplossing voor de problemen op de lijnen Dordrecht - Geldermalsen en Arnhem - Tiel, zoekt het ministerie in actieve onderhandelingen met de betrokken provincies om te komen tot een spoedige aanbesteding.
Naast de acute dreiging van opheffing van vier verlieslijdende lijnen, willen de NS ook helderheid over de aanbesteding van de overige 17 lijnen. En in het bijzonder over de plannen om vier lijnen die tot onvrede van de NS tot 2015 niet worden aanbesteed en tot die tijd tot het hoofdspoorwegennet zullen behoren. Dit zijn de lijnen Lelystad - Amsterdam, Enkhuizen - Amsterdam, Utrecht - Rhenen en Utrecht - Baarn.

Bron onbekend 31 maart 2004

Zoetermeer boos op Nederlandse Spoorwegen

Wethouder Haan van Zoetermeer is kwaad op de Nederlandse Spoorwegen. Het spoorbedrijf onderhandelt volgens hem over de hoofden van de reizigers over de Zoetermeer Stadslijn.
De NS liet zaterdag weten meer geld van de overheid te willen om de Zoetermeer Stadslijn en Hofpleinlijn te kunnen blijven exploiteren. Als het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet met een hogere bijdrage komt, overweegt de NS vanaf volgend jaar te stoppen met het rijden op deze onrendabele lijnen.
De wethouder vindt dat dit soort onderhandelingen niet in het openbaar moeten plaatsvinden, omdat dit onrust bij de treinreizigers veroorzaakt. Hij kan zich niet voorstellen dat de NS echt stopt met de exploitatie, maar als dit toch gebeurt, gaat de wethouder kijken of er andere bedrijven zijn die het stokje over willen nemen.
Het contract met de NS loopt eind dit jaar af. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het spoorbedrijf zijn nog met elkaar in onderhandeling. Vanaf juni 2006 veranderen de lijnen in Randstadrail en komen ze in ieder geval in handen van andere partijen.

Letterlijk bericht RTV-West van 28 maart 2004

'Opheffen Sprinter zal wel een stunt van de NS zijn'

door Martine Hemstede
De Nederlandse Spoorwegen overwegen volgend jaar om geen treinen meer te laten rijden op de Zoetermeer Stadslijn. Daardoor dreigt de stad een tijdlang geen aparte treinverbinding te hebben met Den Haag Centraal. De Zoetermeerders kunnen het zich nauwelijks voorstellen.

Het is deze zaterdag stil op perron Dorp. Zit de Sprinter doordeweeks vol met forenzen naar Den Haag, in het weekeinde wordt de trein vooral gebruikt voor een bezoekje aan oma of als handige verbinding met de intercity.

De enkele reiziger op het perron reageert vol ongeloof op het nieuws dat de NS dreigt de Sprinter volgend jaar te schrappen als het Rijk er niet meer geld in stopt. "Dat moet een stunt van de spoorwegen zijn", zegt T. Gerritsen. Samen met vriendin J. Roeleveld reist hij elke doordeweekse dag met de Sprinter naar zijn werk in Den Haag. Vandaag lopen ze over het perron omdat het de kortste weg is naar hun huis, vlak achter het station.
De NS heeft onlangs in een uitgelekt memo aan het personeel gemeld dat de Sprinter mogelijk niet meer rijdt vanaf 1 april 2005. De lijn zou, evenals de Hofpleinlijn naar Rotterdam, te verliesgevend zijn. Omdat pas per 1 juli 2006 het nieuwe RandstadRail op dit traject gaat rijden, zouden op de zogenoemde krakeling door de wijken van Zoetermeer en de verbinding met Rotterdam en Den Haag ruim een jaar geen treinen rijden.

"Die Sprinter wordt volgens mij heel goed gebruikt. Hij zit tenminste altijd vol rond zeven uur", zegt Gerritsen peinzend. "Ze zijn bij de NS niet helemaal goed bij hun hoofd", zegt mevrouw Roeleveld. Ze leest het bericht uit de krant van zaterdag nog eens. "Ze willen de lijn naar Pijnacker ook opheffen. Hoe moet je daar dan komen?"

Bezorgd
L. van der Veer kijkt heel bezorgd als ze van de plannen van de Nederlandse Spoorwegen hoort. "Ik heb geen auto, en ik neem de trein toch zeker twee keer per week." Toch spreekt ze de verwachting uit dat de NS het bij dreigen zal laten. "Die hele lijn is toch aangelegd. Ik kan me niet voorstellen dat ze die investering laten versloffen."

Voor Paul Veire, die net uit de trein is gestapt, is het eventuele uitvallen van de Sprinter een minder groot probleem. "Ik maak er alleen in het weekeinde gebruik van. Doordeweeks pak ik meestal de auto", zegt hij. Maar toch vindt hij het jammer als de lijn wordt opgeheven. "Er is geen beter manier om in twintig minuten in Den Haag te zijn."

Het oudere echtpaar Kooijman kan zich wel voorstellen dat de NS tabak heeft van de Sprinter. "Ze heffen hem op omdat het zo'n rommeltje is zeker", vermoedt mevrouw. Vroeger nam meneer elke dag de trein naar zijn werk, nu reizen ze 'een doodenkele keer' met de Sprinter. Ze kunnen zich geen van beiden voorstellen dat de NS ook echt de daad bij het woord voegt.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeervan maandag 29 maart 2004 ---

'Zet andere vervoerder in voor de Sprinter'

door Martine Hemstede
Zoetermeer en het Rijk zouden een andere vervoersmaatschappij kunnen inhuren om de Sprinter te laten rijden in Zoetermeer en tussen Zoetermeer, Rotterdam en Den Haag. "We zijn absoluut niet afhankelijk van de Nederlandse Spoorwegen. Als ze het hoog willen spelen, kunnen ze het krijgen."
Dat zegt de Zoetermeerse PVDA-wethouder Edo Haan van verkeer en Vervoer naar aanleiding van een zaterdag via deze krant uitgelekte notitie aan het personeel van de NS. [...] "Ik vind het buitengewoon onkies dat de Spoorwegen deze onderhandelingen in de openbaarheid voeren. Als je een memo naar het personeel stuurt met zo'n inhoud, kun je hem beter gelijk naar de krant sturen. Ik vind dit een zaak die in beslotenheid moet worden besproken tussen directies."

Tienduizend
Vanuit zijn functie als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer in haaglanden is Haan bij de onderhandelingen met de Nederlandse Spoorwegen betrokken. Hij werd zaterdag op het sportveld door vele bezorgde Zoetermeerders op het voornemen van de NS aangesproken. "Dit gaat allemaal over de ruggen van de reizigers heen. Vergeet niet dat dagelijks tienduizend mensen met de Sprinter naar hun werk gaan. Dat maakt het des te kwalijker dat de NS hier zo mee naar buiten komt. De Nederlandse Spoorwegen hebben nog steeds het idee dat de reiziger er is voor de NS in plaats van andersom." [...]

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van maandag 29 maart 2004

'NS-plan is scheet in luchtledige'

door René van Leusden
De vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) is niet onder de indruk van de gedachten die er bij de Nederlandse Spoorwegen bestaan om volgend jaar geen treinen meer te laten rijden op de Zoetermeer Stadslijn en de Hofpleinlijn. "Het is een scheet in het luchtledige", zegt Rover-bestuurslid Rikus Spithorst. "De NS kan een lijn niet zomaar opheffen."

Spithorst denkt áls er bij de NS al wordt gedacht aan voortijdige terugtrekking van de beide verliesgevende lijnen, het in de praktijk niet zo'n vaart zal lopen. "We hebben onlangs met de NS gesproken over de dienstregeling 2005. Er kwamen wat aanpassingen op lijnen elders in Nederland aan de orde, maar er is met geen woord gerept over de Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn. Dat betekent voor ons dus gewoon dat de NS die lijnen blijft exploiteren."
Eind vorige week lekte in deze krant een vertrouwelijke brief van de NS-directie aan het personeel uit. Daarin stond dat uiterlijk eind mei een besluit over beide lijnen wordt genomen. Als dat inhoudt dat de lijnen worden afgesloten, rijden er met ingang van 1 april 2005 geen NS-treinen meer op beide trajecten. Mogelijk blijven de lijnen vervolgens tot 1 juli 2006 ongebruikt. Met ingang van die datum zouden er sneltrams van Randstadrail moeten rijden. De Zoetermeerse wethouder Haan (verkeer en vervoer) stelde gisteren in deze krant dat Zoetermeer en het Rijk tussen april 2005 en juli 2006 desnoods een andere vervoersmaatschappij zouden kunnen inhuren als NS het laat afweten.
Spithorst wijst er nog op dat de spoorlijnen en stations niet eerder dan na goedkeuring van de minister van Verkeer en Waterstaat (of van lagere overheden als het om kleine gebieden gaat) mogen worden opgedoekt. "Dus de NS moet die toestemming nog hebben. Dat zie ik niet gebeuren. Daarom ben ik ook erg verbaasd over die brief."
Uit de brief valt op te maken dat de NS óf meer geld van het Rijk wil voor de verliesgevende Zoetermeerlijn en Hofpleinlijn óf de dienstverlening tot juli 2006 wil versoberen. Eugène Verwiel van de afdeling Zoetermeer van ROVER vindt dat wat er ook gebeurt, de reiziger op geen enkele manier de dupe mag worden. Hij vermoedt dat de NS-brief is bedoeld als pressiemiddel voor meer rijksgeld. "Als de NS zijn onzalige idee echt doorzet, dan is dat voor ROVER onaanvaardbaar."
De VVD-fractie heeft in vragen aan B&W haar verontrusting uitgesproken om de Sprinterlijn al per 1 april 2005 te schrappen. Ze wil aanvullende informatie.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeervan dinsdag 30 maart 2004

'Sprinter moet blijven rijden'

Wethouder Edo Haan van verkeer en vervoer gaat er vanuit dat de Sprinter gewoon op de Zoetermeerlijn blijft rijden tot de HTM in juli 2006 met sneltrams van RandstadRail het stokje overneemt. Hij reageerde daarmee zaterdag nog eens op berichten, dat de NS overwegen in april 2005 te stoppen met het rijden op de Zoetermeerlijn, die onrendabel is. De NS wil hiervoor meer geld van het Rijk. Haan noemde het te gek voor woorden als de NS het tussen april 2005 en juli 2006 zou laten afweten. "Alleen al op de Zoetermeerlijn zouden 10.000 reizigers per dag de dupe worden." Zoetermeer heeft de NS al op zijn verantwoordelijkheid aangesproken.

onderdeel van bericht over Oosterheemlijn, online versie van Haagsche Courant-bericht van 5 april 2004


Bericht geplaatst op maandag 7 maart 2005
Bron: zie bericht
Meer nieuwsberichten over | Mogelijk opheffing Stadslijn 2004

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |