ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 552 / 553 / 554 >

Nota Mobiliteit Zoetermeer

maandag 9 augustus 2004

In de periode van 9 augustus tot en met 17 september ligt het concept van de Nota mobiliteit Zoetermeer ter inzage. In deze nota staat de visie van het college van burgemeester en wethouders op het verkeers- en vervoersbeleid tot 2010, met een doorkijk naar 2025. In het kader van de inspraakprocedure op de Nota mobiliteit wordt tevens een inloopavond georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt op 1 september plaats.

Verkeer, vervoer en mobiliteit horen onlosmakelijk bij het functioneren van de stad. Daarom wil Zoetermeer een goed bereikbare stad blijven. Gezien de groei van de stad en de toename van de mobiliteit die daarmee gepaard gaat, zijn aanpassingen noodzakelijk. In de visie van burgemeester en wethouders is het mobilieitsbeleid gericht op geïntegreerde projecten; projecten die gelijktijdig te maken hebben met bijvoorbeeld de kwaliteit van de openbare ruimte en ruimtelijke ordening.

Positie bepalen
De beleidsvisie is afgestemd op plannen van andere overheden, andere initiatieven in de stad en op de te verwachten ontwikkelingen. De nota vormt de basis om de Zoetermeerse positie te bepalen en van hieruit in gesprek te gaan met andere overheden en andere partijen.
Het college geeft voorrang aan openbaar vervoer en fiets. Wethouder Edo Haan (Verkeer en Vervoer): ‘We willen dat meer mensen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en de fiets. Niet door automobilisten de auto uit te jagen, maar door een volwaardig alternatief te bieden.’

Openbaar vervoer
Belangrijk onderdeel van de ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer is de komst van RandstadRail per 1 juli 2006. RandstadRail betekent snel, comfortabel, veilig vervoer in een hoge frequentie. Het vormt een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige Zoetermeerlijn. Door busroutes meer te richten op de haltes van RandstadRail, krijgen reizigers meer keuzemogelijkheden. De nieuwbouwwijk Oosterheem krijgt een aansluiting op RandstadRail via de Oosterheemlijn. De Oosterheemlijn kan in meer richtingen een regionale betekenis krijgen als deze lijn wordt doorgetrokken naar een aan te leggen station op de Goudselijn, nabij de A12 en het HSL-tracé, en ook te laten aansluiten op een snelle busverbinding met Rotterdam. Er ontstaan dan volop kansen voor een hoogwaardig OV-knooppunt op deze plek. Edo Haan: ‘Zéker als op het HSL-tracé binnenlandse sneltreindiensten worden toegelaten, met een station op dit strategische punt. De aanleg van een transferium zou bovendien zorgen voor een uitstekende verknoping van de netwerken van openbaar vervoer en auto.’

De fiets
Binnen Zoetermeer is het aandeel van de (brom)fiets in het woon-werkverkeer 50%. Dat is mede het gevolg van de goede fietsinfrastructuur in de stad. De ambitie is het fietsgebruik verder uit te breiden. De aantrekkelijkheid van het fietsnetwerk moet worden vergroot door knelpunten op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid en sociale veiligheid aan te pakken. De bedoeling is enkele belangrijke verbindingen toe te voegen en ter verbetering van de sociale veiligheid een zogeheten ‘nachtnet’ te creëren. Het fietswerk als geheel kan worden verbeterd door te werken aan herkenbare, lange routes.
Bij het ombouwen van de stations aan de Zoetermeerlijn tot RandstadRailhaltes komen er ook fietsenstallingen bij. Meer stallingsmogelijkheden betekent een betere vervoerscombinatie met openbaar vervoer en fiets. Door de grote dichtheid van stations in Zoetermeer heeft de fiets een belangrijke functie in het voor- en natransport.

De auto
Een soepele afwikkeling van het autoverkeer is eveneens van belang voor de stad. De aanleg van de verlengde Australiëweg speelt daarbij een rol. De huidige Australiëweg wordt vanaf de rotonde met de Oostweg verlengd tot de N209. Via de Hoefweg krijgt Zoetermeer in 2007/2008 een nieuwe aansluiting op de A12. Het verkeer op de hoofdwegen kan soepeler verlopen door de toestroom tot de hoofdwegen te doseren en dynamische reizigersinformatie toe te passen. Verder is het project ‘A12 verbeterd op weg’ van Rijkswaterstaat en Stadsgewest Haaglanden voor Zoetermeer van belang. Dat project behelst allerlei maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A12 te verbeteren.

De wijken
Zoetermeer is de derde verkeersveilige gemeente van Nederland. De woonwijken moeten de huidige verkeersveiligheid en hun karakter als verblijfsgebied behouden. De eerste fase van het project Duurzaam Veilig is afgerond; alle drempels en andere snelheidsremmende voorzieningen zijn aangelegd. In de tweede fase gaat het om het verbeteren van wijkontsluitingswegen en om gedragsbeïnvloeding via educatie op scholen, voorlichting en handhaving.

Procedure
De concept-Nota mobiliteit Zoetermeer ligt van maandag 9 augustus tot en met vrijdag 17 september 2004 ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het Stadhuis. Het concept staat eveneens op de gemeentelijke website www.Zoetermeer.nl onder het kopje Plannen & projecten/Nota mobilieit Zoetermeer.
Tevens wordt op woensdag 1 september, van 19.30 tot 21.30 uur, een inloopbijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis (ingang Frankrijklaan 6). Op deze avond zal de concept-nota ter inzage liggen en wordt desgewenst informatie verstrekt over de nota en de procedure. Meer over de inspraak op de concept-Nota mobiliteit Zoetermeer leest u in de kolom Openbare Bekendmakingen.


Bericht geplaatst op maandag 2 mei 2005
Publicatie gemeente Zoetermeer van maandag 9 augustus 2004
Meer nieuwsberichten over | Politiek

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]
S Benfield: Haardvuur [lees meer...]
S Kantebeen: Haardvuur [lees meer...]

Foto's

Station Zoetermeer in de sneeuw; station Zoetermeer 10 december 2017
Nieuwe bestemmingen; station Zoetermeer 18 december 2016


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2019. |