ZoetermeerOV

Al het openbaar vervoer in Zoetermeer. Trein tram bus en meer.
Doorzoek nieuwsberichten  
[printversie]         | | |
 
 

 

Nieuws

< 776 / 777?print=1 / 778 >

Ingrijpende werkzaamheden Den Haag - Gouda

zaterdag 30 juli 2005

Spoorbeheerder ProRail werkt van zaterdag 30 juli tot en met zondag 14 augustus aan het spoor tussen Gouda en Den Haag Centraal. Op het traject rijden die twee weken geen treinen. Treinreizigers moeten rekening houden met een vertraging van een half uur tot een uur. Ook rijden er minder stoptreinen tussen Gouda en Gouda Goverwelle.

Treinen van Utrecht naar Den Haag rijden in die periode via Rotterdam, aldus ProRail. Reizigers tussen Den Haag en Zoetermeer kunnen gebruik maken van de Zoetermeerse stadslijn. Tussen Gouda en Zoetermeer zet de NS bussen in. Van en naar Voorburg kunnen passagiers gebruik maken van het Haagse stadsvervoer.

Slechte informatievoorziening bij buitendienststelling Gouda-Den Haag roept vragen op

ROVER heeft met verbazing kennis genomen van de gebrekkige informatie-voorziening en beperkte reisalternatieven rond de voorgenomen werkzaamheden tussen Den Haag en Gouda, waardoor er vanaf zaterdag aanstaande tot en met 14 augustus geen treinen rijden tussen deze twee knooppunten. ROVER verbaast zich over de zeer late en onvolledige informatievoorziening naar de reizigers toe, voor een zo omvangrijke buitendienststelling. Op diverse stations langs de route is nog geen enkele of zeer summiere informatie aanwezig. Voorts meent ROVER dat de geboden reisalternatieven voor reizigers van/naar de stations Gouda-Goverwelle, Voorburg en Woerden, met name in de spits, ontoereikend zijn. ROVER is niet te spreken over het feit dat de consumenten-organisaties over zo'n omvangrijke buitendienststelling niet tijdig geïnformeerd zijn. Reden voor ROVER om reizigers hierop te attenderen en om een brief te sturen naar NS, ProRail en het Ministerie voor opheldering op een aantal punten. Ook vraagt ROVER zich af of reizigers in geval van een dergelijke langdurige overlast niet toch een vorm van compensatie zouden moeten krijgen.

Treinreizigers tussen Den Haag Centraal en Gouda kunnen vanaf zaterdag 30 juli twee weken lang rekenen op vertragingen die kunnen oplopen tot meer dan een uur. ProRail werkt tot en met zondag 14 augustus aan het spoor op dat traject, waardoor al het treinverkeer wordt stilgelegd tussen beide stations. Dit betekent dat reizigers op het hele traject Den Haag-Utrecht te maken krijgen met minder treinen, omleidingen, vaker overstappen, busvervoer, kortom: een fors langere reistijd.

Vooroverleg
Het had NS gesierd als ze voor zo'n langdurige buitendienststelling op zo'n belangrijk baanvak tijdig met de consumentenorganisaties contact had opgenomen zodat men samen had kunnen kijken naar goede alternatieven. ROVER vindt het bijvoorbeeld vreemd dat NS naast de omgeleide Intercity geen rechtstreekse pendelbussen inzet tussen de stations Gouda/Gouda-Goverwelle en Voorburg. De vervoersspanning op dit baanvak lijkt zeker in de spits een rechtstreekse busverbinding te rechtvaardigen. Temeer daar de alternatieve reistijd op deze relatie kan oplopen tot meer dan een uur en mensen worden geconfronteerd met meerdere overstappen, waar nu de reistijd slechts 25 minuten bedraagt. Juist in de vakantieperiode zou dit een behoorlijke verkorting kunnen betekenen ten opzichte van de omgeleide trein, omdat er weinig files zijn. De omgeleide trein zou daarnaast wel moeten blijven rijden, omdat het niet voor iedereen handig/mogelijk is op een bus over te stappen. Voorts vindt ROVER het vreemd dat er geen enkel vergelijkbaar alternatief wordt geboden voor reizigers tussen Woerden en Den Haag, die nu gebruikmaken van de rechtstreekse sneltrein. Ook vraagt ROVER zich af of de geboden reisalternatieven voldoende in staat zijn de toestroom van reizigers op te vangen op dagen van mooi strandweer.

Klachten
Gedupeerde reizigers worden via de website opgeroepen hun ervaringen kenbaar te maken. Indien nodig zal de vereniging contact opnemen met NS hierover om tussentijdse aanpassingen mogelijk te maken. Ook gaat de vereniging na of het niet leveren van een vervangende bus (voor reizigers uit Voorburg) wel mag, gezien de concessie.

Slechte informatievoorziening
Omdat NS en ProRail tot op heden geen informatie op bijvoorbeeld station Goverwelle hebben verstrekt, heeft de plaatselijke ROVER-afdeling besloten deze informatie zelf aan te brengen (zie ook www.rovernet.nl/gouda ). Ook zijn al diverse klachten van reizigers binnengekomen over de gevolgen van deze werkzaamheden voor hun woon-werkverkeer de komende twee weken. Indien mogelijk geeft ROVER hen informatie over alternatieven die in de werkzaamhedenfolder van NS niet genoemd worden.
Tevens zal ROVER NS, ProRail en de Minister van Verkeer en Waterstaat op de slechte gang van zaken aanspreken. Daarin zal ook aangekaart worden of in dit soort gevallen, waarbij reizigers voor hun woon-werkverkeer gedurende een lange tijd geconfronteerd worden met een fors langere reisduur (en op een deel van het traject mogelijk niet eens gebruik kunnen maken van hun abonnement), niet toch een vorm van compensatie zou moeten worden gegeven. Immers, reizigers kunnen in geval van werkzaamheden niet gebruik maken van de GTBV-regeling.

Contrast
In dezelfde periode vinden werkzaamheden plaats bij Elst en Kesteren, die ongeveer even lang duren. Daar worden kruiers ingezet die koffers slepen, gratis radiootjes uitgedeeld en vooral: heel veel informatie gegeven aan reizigers. Treinreizigers die van 30 juli tot en met 16 augustus langs Elst moeten, worden op allerlei manieren tegemoet gekomen door de Nederlandse Spoorwegen, spoorbeheerder ProRail en vervoersmaatschappij Syntus. Door de herstelwerkzaamheden bij Elst en Kesteren rijden er ruim twee weken geen treinen tussen Arnhem, Nijmegen en Tiel. In de vervangende bussen verspreidt ProRail folders met informatie over de aard en voortgang van de werkzaamheden. Eerder hebben Syntus en de NS informatie onder de reizigers verspreid. ROVER vraagt zich af waarom reizigers tussen Gouda en Den Haag niet eenzelfde service krijgen.

Persbericht ROVER, Amersfoort, 28 juli 2005

Trein naar Den Haag gestremd

De Nederlandse Spoorwegen hebben besloten twee weken lang geen enkele trein te laten rijden tussen Gouda en Den Haag en vice versa. In de periode tussen zaterdag 30 juli en zondag 14 augustus moeten grote delen van het spoor worden vernieuwd.

Dat betekent dat reizigers minimaal een half uur tot een uur extra reistijd nodig hebben. De NS laten Intercity’s weliswaar via Rotterdam in één keer naar Gouda rijden, maar dat levert toch een flinke vertraging op. Verder worden bussen ingezet om de reizigers tussen Den Haag, Zoetermeer en Gouda te vervoeren.

Volgens een woordvoerster van ProRail, dat voor het spooronderhoud verantwoordelijk is, is het onmogelijk om de overlast voor de reizigers als gevolg van de operatie te beperken tot de weekeinden en de nachtelijke uren. Enkele weken geleden werd dit nog wel op die manier opgelost. Er moeten niet alleen rails en wissels worden vernieuwd.

"Wissels vervang je niet in één nachtje. En voor het vervangen van het grind bijvoorbeeld, moet je de sporen steeds een stukje optillen. Dat kost veel tijd. Dat moet je in één keer doen. Dat hebben ook de omwonenden minder lang last van de werkzaamheden", aldus de woordvoerster.

Ook het station Voorburg gaat op de schop. Het glas van de overkapping, dat onder de vuiligheid en graffiti zit, wordt vervangen. Daarnaast worden reparaties aan het dak uitgevoerd. In 2006 wordt deze geverfd. "Nu kunnen de werktreinen het nieuwe glas aan- en het oude glas afvoeren zonder dat de reiziger daar last van heeft". De woordvoerster erkent dat het nieuws over de spoorvernieuwing laat naar buiten is gebracht. "Dat ligt aan onze personele bezetting. We hebben er wel eerder melding van gemaakt via posters en de reisplanner."

Om de treinreizigers niet helemaal afhankelijk te laten zijn van bussen, maken de Intercity’s (richting Enschede) tweemaal per uur een omweg via Rotterdam. Deze rijden in één keer door en stoppen bij uitzondering dan wel op het Goudse station. Reizigers richting Amersfoort, Groningen / Leeuwarden / Enschede moeten in Utrecht overstappen.

Reizigers tussen Gouda en Zoetermeer of Voorburg kunnen gebruikmaken van bussen. Tussen Den Haag en Zoetermeer kunnen zij ook reizen met de Zoetermeer Stadslijn en tussen Den Haag en Voorburg kunnen zij bus 22 of tram 10 nemen. Overigens rijden er als gevolg van deze maatregelen ook minder stoptreinen tussen Gouda en Gouda Goverwelle. De treinkaartjes zijn in deze periode geldig in de NS-bussen en in de trams en bussen van de HTM in de Haagse regio.

Meer informatie is te vinden op de internetsite: www.ns.nl

Geen treinen, dan maar fietsen

Treinreizigers hebben opnieuw een reden om te klagen over de NS. Vanaf morgen rijden er twee weken lang geen treinen tussen Den Haag Centraal en Gouda. Dat levert vooral problemen op tussen station Voorburg en Gouda, want de NS zetten op dat traject geen bussen in. "Misschien moet ik maar gaan fietsen."
Sportmasseuse Rianne Baak (24) uit Leidschendam zit deze donderdag op een bankje op station Voorburg te bedenken hoe ze vanaf zaterdag op haar werk bij station Zoetermeer-Oost moet komen. De stoptrein die ze straks neemt, doet er 9 minuten over. Maar tijdens de twee weken durende werkzaamheden aan het spoor tussen Gouda en Den Haag Centraal duurt de reis 47 minuten.
De Nederlandse Spoorwegen raden haar aan om dan met de bus naar station Leidschendam-Voorburg te gaan, om daar de stoptrein naar Driemanspolder te nemen. Dan moet ze naar station Zoetermeer lopen om in de bus naar Zoetermeer Oost stappen.
Geen doen, concludeert Baak, vooral vanwege al die overstappen. Met een collega meerijden zit er niet in, beseft ze, omdat ze onregelmatige diensten draait. "Dat er werkzaamheden nodig zijn, begrijp ik. Maar waarom wordt er geen fatsoenlijk alternatief geboden? Bussen bijvoorbeeld, die langs alle stations rijden waar de trein ook langskomt. Dat hoort toch bij de service?", vraagt ze zich hardop af. "Misschien kan ik ergens een auto vandaan halen, anders moet ik misschien fietsen."
Tijdens het werk aan het spoor dat door Prorail zal worden uitgevoerd, leidden de NS de intercity's tussen Gouda en Den Haag Centraal om langs Rotterdam. Bovendien zetten de Spoorwegen bussen in tussen Gouda en Zoetermeer. Voor de reizigers die station Voorburg als begin- of eindpunt hebben, worden echter geen maatregelen getroffen, behalve dat ze met hun treinkaartjes in de bussen en trams van de HTM mogen reizen.

Onderzoek
Net als Baak heeft, bleek eerder deze week, ook reizigersorganisatie Rover geen goed woord over voor de keus van de NS.
"Het is vreemd dat er geen bussen rijden", zegt een woordvoerder. "Wij vinden dat de NS een onderzoek moeten uitvoeren onder reizigers; als blijkt dat die ontevreden zijn, moeten de NS inzet van bussen serieus overwegen."
Een woordvoerder van de NS zegt dat er bewust is gekozen om de meeste reizigers met de intercity's te laten reizen. "Dat is het meest overzichtelijk", is de redenering. "Bovendien is Den Haag Centraal voor veruit de meeste reizigers het begin- of eindpunt."

Twee weekjes
P. Stoppelenburg (46) uit Gouda reageert laconiek op alle maatregelen.
"Ik zal die ouwe racefiets maar weer eens uit de schuur moeten trekken", zegt hij voordat hij in de trein naar huis stapt. "Ach, het is maar voor twee weekjes."
Eerder deze dag was de Haagse Jolanda Stadhouders (31) beduidend minder vrolijk toen ze op station Gouda wachtte om naar huis te kunnen. Ze gaat iedere week naar het ziekenhuis in Gouda: "Ik vind het vervelend dat ik er vandaag pas achter kwam", laat Stadhouders weten. "Ik ben absoluut niet blij, het zal wel nodig zijn."
Ook zij is er nog niet uit hoe ze met de tijdelijke stremming moet omgaan. "Ik probeer of ik kan carpoolen met iemand, maar ben bang dat dit niet gaat lukken. Er zit dan niets anders op dan extra reistijd, helaas. Gelukkig duurt het maar twee weken."

Haagsche Courant van 29 juli 2005


Bericht geplaatst op zaterdag 5 november 2005
Bron: zie bericht
Meer nieuwsberichten over | Werkzaamheden en geplande aanpassingen Den Haag - Gouda

anonieme gebruiker Han D. Teckening heeft op vrijdag 29 juni 2007 de volgende reactie geplaatst.

alternatief vervoer


Hoe kan als alternatief vervoer de Zoetermeer Stadslijn gemeld worden, is het nog niemand bij de NS en/of Prorail opgevallen dat de Zoetermeer Stadslijn al een jaar niet meer rijdt. De Randstadrail evenmin.

Reageer ook op dit nieuwsbericht!

Wil jij ook je mening laten weten? Vul dan onderstaand formulier in!
Voor de duidelijkheid: dit is dus niet de mogelijkheid om de redactie van ZoetermeerOV privé een bericht te sturen. Je iemeeladres is verplicht opdat de redactie je eventueel kan bereiken of beantwoorden.
ZoetermeerOV behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor, om verkeerde reacties (iedereen weet wat ik bedoel) zonder melding te verwijderen.

Naam
Mailadres; verplicht, wordt niet publiekelijk getoond
Mailadres; moet precies gelijk zijn, ter controle tegen spammers
Titel

 

Werkzaamheden & omleidingen

» NS
» Connexxion
» HTM
» RET
» Arriva


Reacties

hans spil: Vandaag kwam ik tijdens een wandeling langs de steptonoon. Het viel mij op dat er veel water stond in put met bellen. Van carillionklanken was dus geen sprak [lees meer...]
Coen Rijn: Ik denk dat een busbaan heel goed is. Het is in elk geval minder "gevoelig" dan rails [lees meer...]
Flora Wagemans: Hoe kani ik per email een rit binnen zoetermeer aanvragen? [lees meer...]
Uw naam: Komende weer en de maandag erop geen treinen van/naar Zoetermeer wegens werkzaamheden bij Goud. NS vervangt gedurende meer dn 1 week een kwartierdienst per t [lees meer...]
Khalid El bahraoui: Hoe kan ik zilverdomm met bus vanaf station Zoetermeer een welke ?ik kom ban Amsterdam met trein een heb geen idee hoe ? Merci [lees meer...]
Dewi: ik vind dit echt een heel handig stukje voor mijn autobiografie. ik moest een stukje zoeken van 23-11-2003 en...GELUKT!!! [lees meer...]
Muerders J.L.C.: Oplossing puzzel : haardvuur. [lees meer...]
Sersjo Kantebeen: De oplossing van de puzzel woordzoeker is: HAARDVUUR. [lees meer...]

Foto's

Eerste weken EBS in Zoetermeer; Zoetermeer 01 september 2019
Eerste weken EBS in Zoetermeer; Zoetermeer 01 september 2019


 

   ZoetermeerOV is een site van Maarten Batenburg.   Bezoek ook eens OVcentraal en Maarten.OVcentraal.     Copyright 2004 - 2020. |