Grote controleactie RandstadRail op 18 mei

Op vrijdag 18 mei hielden HTM, Politie Haaglanden, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer een grootscheepse controleactie op en rond vijf haltes van de RandstadRail in Zoetermeer. Met deze samenwerking willen zij de overlast terugdringen en het veiligheidsgevoel van de inwoners en reizigers vergroten. De actie duurde vanVerder lezen

Miljoen reizigers de klos

Ruim een miljoen reizigers zijn jaarlijks gedupeerd door een stremming op het regionale tramnet. Gemiddels eens per dag is er een calamiteit van een halfuur of langer. Een goed reisalternatief is meestal nauwelijks voorhanden.

Zoetermeerlijn in herinnering

Wethouder Hans Haring gaat op woensdag 16 mei het historische informatiebord over de Zoetermeerlijn onthullen, evenals twee van de sloop geredde NS-stenen en de steptofoon die vroeger in het perron van station Voorweg was verwerkt. De steptofoon bestaat uit negen tegels. Als men erop gaat staan hoort men carillonklanken. De onthulling is om 15:00 uurVerder lezen

Bussluis biedt vrije doorgang

Tijdens de vakantieperiode is de paal in de bussluis in de Vierde Stationsstraat door een lijnbus beschadigd. Het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd. De bussluis is op zich nog steeds een ‘crime’ voor velen. Weggebruikers uit Rokkeveen-West moeten normaliter steeds omrijden. Sommige maken van de nieuwe tijdelijke situatie gretig gebruik. ookVerder lezen

Spray als wapen tegen koperdief

Koper is onder dieven een geliefd materiaal. Spoorlijnen zijn daar geregeld de dupe van, waardoor trams en treinen niet kunnen rijden. Daarom is er bij de Verlengde Oosterheemlijn, die op dit moment wordt aangelegd, gekozen voor het aanbrengen van DNA-spray.

Raad dringt aan op behoud buslijn

In de bezuinigingsplannen van stadsgewest Haaglanden voor het openbaar vervoer in de Haagse regio waren de buslijn 71 en 72 bedreigd. Hoewel de dreiging voor de korte termijn lijkt afgewend is de situatie voor 2015 en later onzeker, aldus VVD Zoetermeer. Dankzij een initiatief van de partij heeft de gemeenteraad er bij Haaglanden op aangedrongfenVerder lezen

Coaches gezocht voor Randstadrail

Mensen met een beperking willen nog steeds graag begeleiding bij een eerste rit met RandstadRail, zo blijkt uit de openstaande aanmeldingen bij Voorall. Het succesvolle project ‘Kennismaking RandstadRail’ wordt voortgezet. Het streven is dat de begeleidingsritten begin juni weer starten. Nieuwe coaches zijn welkom! RandstadRail is toegankelijk voor bijvoorbeeld blinden of mensen met een scootmobielVerder lezen

Informatie over Zoetermeer op perronhuisje station Oost

Het perronhuisje op station Zoetermeer Oost is sinds enige tijd duidelijk herkenbaar voor wachtende treinreizigers. Op initiatief van Prorail en NS is het complete huisje beplakt met foto’s en informatie over Zoetermeer. Daarmee krijgen wachtende treinreizigers feitelijke kennis over de stad. Volgens Eloy van Raamsdonk (regiodirecteur NS) duurt wachten in de beleving van treinreizigers gemiddeldVerder lezen