4 januari 1999: Bus 54 en 55

Lijn 54 en 55 zijn op 4 Januari 1999 in dienst gesteld. Lijn 54 rijdt in de ochtendspits van
6 tot 9 uur van Seghwaert via bus- en treinstation Centrum West naar het Haagse
industriegebied Binckhorst. Het eindpunt is station Hollands Spoor, aan de zijde van de
Haagse Hogeschool. Lijn 55 rijdt van Holland Spoor,
zijde Hogeschool via de Binkhorst naar Palenstein (eindpunt Kelvinstraat). ’s Middags (14 tot
17 uur) rijden de bussen in de omgekeerde richting.

Evenals bussen 50 en 51 worden deze lijnen door busmaatschappij ZWN in opdracht van Bereikbaar
Haaglanden uitgevoerd. Meer informatie: ZWN tel. 0800-0220900.

Reactie achterlaten