Klachten naar Connexxion

De beheerder van deze website maakt niet alleen een website over het OV in Zoetermeer, maar
verspilt zijn tijd tevens door het sturen van klachten als daar aanleiding toe is. Hieronder
volgt een integrale versie van een meeltje naar de
klantenservice van Connexxion. Soortgelijke
meeltjes zijn naar de gemeente en het Stadsgewest Haaglanden gegaan. Een correctief meeltje
naar de Zoetermeerse Courant maakt het feest compleet.


Geachte klantenservice,

Hierbij wil ik ‘graag’ diverse klachten spuien over de informatievoorziening binnen Zoetermeer.

1)

Op de lijnennetkaart in de abri’s staat vermeld dat de wijk Oosterheem vanaf eind 2002 zal
worden ingedeeld in zone 5451 Benthuizen. Tot dan is het gewoon zone 5441 Zoetermeer. Op de
lijnennetkaart die bij de Connexxionloketten te verkrijgen is, staat dit echter niet vermeld.
Zaterdag 8 september kwam de lokale krant ‘Zoetermeerse Courant’ met de paniekerige mededeling
dat het al deze maand veranderd is. In het artikel wordt dit bevestigd door de woordvoerster
van wethouder verkeer Plantinga en woordvoerster Marian Hage van Connexxion.

Het artikel is hier na te lezen.

Navraag bij diverse buschauffeurs leerde dat niemand iets af wist van enig zonewijziging, laat
staan dat deze al ingevoerd is. Tevens staat op de haltepalen in Oosterheem gewoon zone 5441
Zoetermeer.

Hoe zit dit nu werkelijk? En kijken chauffeurs nooit op een lijnennetkaart?

2)

Op eenzelfde lijnennetkaart staat dat de bussen 71 en 75 richting Oosterheem via de halte
Theaterplein rijden. Dit is onjuist, deze halte is opgeheven.

3)

Het Dynamische ReisInformatie Systeem (DRIS) bij station Zoetermeer geeft passerende bussen van
de lijn 71/72 niet weer. Blijkbaar is Connexxion vergeten de buslijnen weer aan het
computerprogramma toe te voegen.

4)

Connexxion heeft sinds kort een wereldrecord in handen: een bushalte met maar liefst drie
namen. Op de vertrekstaten van de halte ‘Plein v/d Verenigde Naties’ staat namelijk ‘Maria
Montessorilaan’. Op de blauwe band boven de lijnennetkaart staat zelfs nog het sterk
verouderde ‘Station Zoetermeer’.

De echte halte Maria Montesorrilaan staat wel op de kaart, maar bestaat in werkelijkheid niet.
De laan zélf bestaat zelfs nog niet, maar dat terzijde.

Ik hoop dat u op korte termijn de onduidelijkheid bij de reizigers weg kunt nemen door tijdig
voldoende en juiste informatie te verstrekken. Kunt u mij tevens op de hoogte houden van de
door u genomen stappen om bovenstaande punten op te lossen? Bijvoorbaat dank.

Met vriendelijke groeten,

Maarten Batenburg

reiziger en beheerder van de website OVer het Zoetermeerse OV:

http://www.zoetermeer.com/stadslijn

Aanvulling 10 september 2001

Een meeltje naar de gemeente was voldoende om opheldering te krijgen over de herzonering van
Oosterheem. De afdeling Stadswerken was zo vriendelijk om binnen 16 minuten na ontvangst (!)
een antwoord terug te sturen, waarvoor hulde. De klantenservice van Connexxion doet dit niet
na.

De ingangsdatum is -zoals deze site al eerder meldde- gewoon 15 december 2002. De verwarring
ontstond na interne miscommunicatie bij Stadsgewest Haaglanden. De gemeente en ik hebben beide
de Zoetermeerse Courant gevraagd een rectificatie te publiceren.

Aanvulling 13 september 2001

Op donderdag 13 september kwam de Zoetermeerse Courant eindelijk met een soort
rectificatie (compleet berichten niet meer online beschikbaar). Het Dagblad Z meldt dat de
nieuwe zonering op 1 januari 2003 ingaat, de gemeente 15 december 2002.

Een medewerker van de wethouder van verkeer Plantinga meldt nu dat men gaat aandringen op het
behouden van Oosterheem in de zone 5441 Zoetermeer, wat in tegenstelling staat tot haar eerdere
nonchelante uitspraken.

Blijft de vraag waarom de huidige situatie tot die verre datum wordt gedoogd.

Aanvulling 11 januari 2002

Eindelijk vond Connexxion tijd om een antwoord terug te sturen. De manager klantenservice
stuurde me een meeltje waarin vooral werd door verwezen naar de gemeente. Die zou de DRIS en de
haltes beheren. Uiteraard wordt er excuses aangeboden voor de vier maanden vertraging. Waarvan
akte.

Reactie achterlaten