Oosterheemlijn pas in 2006

Zowel RandstadRail als de Oosterheemlijn komen op z’n vroegst pas in 2006.

Al eerder werd aangekondigd dat RandstadRail pas na 2007 gereed zou komen. Doordat de
Oosterheemlijn alleen geschikt is voor lichtere treinstellen en niet voor de huidige zware
Sprinters, wordt ook dit project uitgesteld. Een Sprinter-geschikt viaduct zou meer geld en
waarschijnlijk meer tijd kosten. De gemeentelijke politiek roert zich stevig: de wethouder van
verkeer mevrouw Plantinga die het ‘nieuws’ onthulde kreeg de politieke wind van voren. Ze werd
gemaand een actievere rol te spelen in de besluitvorming.

Voorlopig zal buslijn 75 dus nog wel even rijden.

Bronnen: Artikel ‘Oosterheemlijn pas in 2006’ in de Zoetermeerse Courant 12 september 2001

Artikel ‘Commissie pikt afwachtende houding van wethouder niet’ in de
Zoetermeerse Courant 12 september 2001

Aanvulling 18 september 2001

In het rubriekje ‘Analyse’ velt de Zoetermeerse Courant (complete berichten niet meer
online beschikbaar) een negatief oordeel over de lakse houding van verkeers-wethoudster Emmy
Plantinga. Ik sluit me persoonlijk volledig aan op de strekking van het artikel. Het pleidooi
sluit met de duidelijke woorden: “Mouwen opstropen en knokken voor Zoetermeer, om eruit te
slepen wat eruit te slepen valt. Want als er een ding duidelijk is, dan is het wel dit: wie
afwacht, verliest.”

Aanvulling 25 september 2001

De politieke partijen PvdA en D66 winden zich op over de vertraging van RandstadRail en de
Oosterheem-tak. Ze vragen een verklaring van verkeers-wethoudster Plantinga.

Bron: Artikel ‘RandstadRail baart zorgen’ in de Zoetermeerse Courant 24 september 2001

Aanvulling 26 september 2001

Het lijkt erop of de discussie rondom RandstadRail een heet hangijzer wordt, zo’n half jaar
voor de verkiezingen. De VVD vind namelijk dat de andere partijen zich om dit moment juist
rustig moeten houden, omdat ze anders de contacten met externe partijen (V&W, NS, Haaglanden,
Rotterdam) frustreren. De VVD verdedigt ook haar verkeer-wethoudster, deze zou juist keihard
aan het lobby zijn voor Zoetermeer. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Artikel ‘RandstadRail-vragen PvdA irriteren collegepartner VVD’ in de
Zoetermeerse Courant 25 september 2001

Aanvulling 8 september 2002:

door Michel van de Luijtgaarden

De eerste trein naar Oosterheem rijdt pas in 2006. De kans dat er al eerder tijdelijke
voertuigen op de lijn worden ingezet, is zeer klein. De aanleg van de spoordijk en het
viaduct door de wijk Seghwaert begint medio volgend jaar

Vorig jaar had de gemeente Zoetermeer nog hoop dat de Sprinter al in 2004 naar Oosterheem zou
kunnen rijden. Door het in elkaar schuiven en versnellen van bouwprocedures moeten de spoordijk
en het viaduct in 2004 klaar zijn. De nieuwe tramtreinen die vanaf 2006 over de Zoetermeerlijn
gaan rijden, kunnen dan nog niet worden ingezet.

Zoetermeer en het stadsgewest Haaglanden wilden tijdelijk materieel inzetten, maar die optie
blijkt niet langer realistisch. “Dat zou miljoenen euro’s extra kosten met zich meebrengen en
dat voor een toch vrij korte tijdspanne”, licht een gemeentewoordvoerder toe. De gemeente start
binnenkort de procedure voor de aanleg van de Oosterheemlijn.

Voor het nieuwe traject wordt de bestaande Sprinterlijn vanaf station Seghwaert afgetakt. De
spoordijk zal via het parkje tussen de Maisakker en de Peulenakker lopen, langs de
Spruitkoolakker en de Ruimtebaan (Noordhove) in een boog over de Zegwaartseweg naar Oosterheem.
Omwonenden worden dinsdag 18 juni tijdens een informatieavond in het Oranje Nassau-College aan
de Parkdreef door de gemeente geïnformeerd. Inspraak betekent niet dat de Oosterheemlijn zelf
nog kan worden tegengehouden, benadrukt de gemeente.

Het besluit om de Sprinter af te takken bij station Seghwaert en via de Akkerbuurt te geleiden
naar Oosterheem, is al in alle bestemmingsplannen opgenomen. Omwonenden hebbben nog wel invloed
op de inrichting van het openbare gebied langs de toekomstige Oosterheemlijn. De lengte van de
Oosterheemlijn is ongeveer 3,5 kilometer, twee kilometer hiervan ligt op een aardebaan en circa
1,5 kilometer over viaducten. Het langste viaduct gaat vanaf de Zegwaartseweg door Oosterheem,
met een lengte van ongeveer 1,2 kilometer. De spoordijk loopt in Seghwaert op van drie meter
boven maaiveld (Akkerpas) tot zeven meter bij de Ruimtebaan.

Letterlijk bericht Haagsche Courant
editie Zoetermeer 7 juni 2001

Reactie achterlaten