Voorlopige resultaten ontsporingen RandstadRail bekend

Op vrijdag 12 januari zijn de voorlopige onderzoeksresultaten naar de ontsporingen van RandstadRail aan de pers gepresenteerd.Op hoofdlijnen betrof het de volgende resultaten:

Ontsporing Ternoot

De ontsporing bij Ternoot is veroorzaakt doordat het spoor vanuit een hellende bocht overgaat naar een recht stuk spoor. Oplossing voor dit probleem is een wijziging van de constructie bij Ternoot. Hiervoor is aanpassing van het viaduct bij Ternoot noodzakelijk. De situatie bij Ternoot is specifiek en komt niet voor op andere delen van de RandstadRail-trajecten.

De wijziging van de constructie zal ongeveer 6 weken duren. De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de tramlijnen 2 en 6 die langs Ternoot rijden. Beide lijnen worden tijdens de werkzaamheden opgeknipt en kunnen tijdelijk niet door de tramtunnel rijden.Op het traject waar 2 en 6 niet rijden (tussen CS en het Stuyvesantplein) wordt vervangend vervoer geregeld. Hierover zal uitgebreide communicatie zodra de startdatum bekend is, worden opgestart.

Ontsporing Forepark

Oorzaak van de ontsporing bij Forepark was een defect wissel. Alle wissels worden naar aanleiding van dit defect geïnspecteerd en de nodige maatregelen getroffen, zodat herhaling van het defect niet meer kan voorkomen. De inspectie zal zeker een maand duren. Naar verwachting zal vanaf medio februari voor het eerst worden gestart met het rijden van proefritten.

RandstadRail 3 Loosduinen – Den Haag Centraal Station

Op 22 januari start het proefrijden met RandstadRail 3 op het traject Loosduinen – Den Haag Centraal Station. Als de proefritten voorspoedig verlopen, zal dit traject op maandag 29 januari in exploitatie gaan. Vanaf dat moment rijdt RandstadRail 3 weer de oorspronkelijke route van tram 3, dus door de tramtunnel. Het traject kent een totale andere situatie dan de overige trajecten van RandstadRail. De onderzoeksresultaten hebben dan ook geen invloed hierop.

Vervangend busvervoer

Totdat RandstadRail weer in exploitatie gaat, blijft het vervangend vervoer gehandhaafd.

Reactie achterlaten