Grote zorgen raad Zoetermeer over RandstadRail

De gemeenteraad van Zoetermeer maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen bij RandstadRail. Enerzijds vanwege de informatie die HTM en het stadsgewest Haaglanden op 12 januari hebben verstrekt. Anderzijds door eigen waarnemingen én ervaring en onderzoeken van de Zoetermeerse PvdA-fractie waaruit blijkt dat het vervangend vervoer ver onder de maat is. De gemeenteraad heeft haar zorgen, bevindingen, conclusies alsmede een aantal vragen aan het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden overgebracht. Uiterlijk 23 januari wil de gemeenteraad een reactie van het stadsgewest Haaglanden.

De gemeenteraad van Zoetermeer concludeert dat RandstadRail leeft onder de bevolking en op dit moment veel emoties en vragen oproept. De communicatie is gebrekkig en onvolledig. De Zoetermeerse gemeenteraad eist van het stadsgewest Haaglanden dat er open, tijdig en volledig wordt gecommuniceerd. Reizigers dienen informatie te krijgen over welke halteplaatsen worden aangedaan en reistijden.

De gemeenteraad is van mening dat de kwaliteit van het vervangend vervoer onacceptabel is. Uit onderzoeken van de PvdA-fractie blijkt dat bussen niet of veel te laat komen. Wachttijden van een half uur tot 40 en 50 minuten eerder regel dan uitzondering zijn. Dit geldt voor vervoer van en naar Zoetermeer maar ook binnen de stad. Reizigers hebben de indruk dat er onvoldoende materieel wordt ingezet. Ook blijken aankomst- en vertrektijden van bussen onderling en van bussen en treinen niet op elkaar aan te sluiten. Overvolle bussen en treinen leiden regelmatig tot grote overlast en tot onveilige situaties. Reistijden zijn vaak het dubbele van de normale reistijd.

De gemeenteraad eist van het stadsgewest Haaglanden dat het vervangend vervoer snel op orde wordt gebracht en dat dit door objectief onafhankelijk onderzoek wordt aangetoond.

Uit het onderzoek dient te blijken dat:


  • Het vervangend busvervoer volgens dienstregeling rijdt en dit in de praktijk ook waarmaakt. Verbetering van de aansluiting tussen vertrek- en aankomsttijden is daarbij een van de ijkpunten.
  • Er een deugdelijke, rechtstreekse verbinding komt tussen Noordhove en Driemanspolder (lijn 70)
  • Er geen overvolle bussen en treinen zijn.
  • Ook de snelbus over/langs de A12 volgens een dienstregeling rijdt.
  • Binnen Zoetermeer geen gebruik meer wordt gemaakt van touringcars. Deze zijn niet geschikt voor dit type vervoer vanwege het gebruik door onder meer ouderen en moeders met kinderwagens.
  • Goede reizigersinformatie wordt verstrekt. Deze is thans onduidelijk of ontbreekt.

Voor Zoetermeer is de trein naar Den Haag op dit moment onderdeel van het vervangend vervoer. De NS is hiervoor verantwoordelijk. De gemeenteraad verzoekt het stadsgewest Haaglanden samen met de gemeente Zoetermeer bij de NS aan te dringen op meer (intercity)-stops op station Zoetermeer in de ochtend- en de avondspits. Daarbij zal ook aandacht besteed dienen te worden aan het grote aanbod van reizigers dat regelmatig leidt tot overvolle perrons. Dit zijn risicovolle situaties. De gemeenteraad verwacht dat het stadsgewest samen met de NS hiervoor passende maatregelen treft.

Pas als objectief is aangetoond dat het vervangend vervoer structureel op orde is, kan de vraag aan de orde zijn of hiervoor weer geld gevraagd kan worden. Tot die tijd zal de gemeente Zoetermeer niet instemmen met het betalen van vervangend vervoer.

Reactie achterlaten