“Verzwijgen veiligheidsprobleem onaanvaardbaar”

Stadsgewest Haaglanden kan, indien veiligheidsproblemen zijn verzwegen, naar het oordeel van ROVER niet langer de beheerder zijn van de rails van RandstadRail. Beheerders van railinfrastructuur die belangrijke veiligheidsproblemen verzwijgen en daardoor verantwoordelijk zijn voor levensgevaarlijke situaties kunnen onmogelijk worden gehandhaafd. ROVER verzoekt de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat in dat geval de hervatting van de treindiensten van RandstadRail uit te stellen totdat er een andere beheerder van de railinfrastructuur is gevonden. Daarnaast vraagt ROVER om een strafrechtelijk onderzoek.

Onlangs meldden diverse media dat belangrijke gegevens over aanhoudende veiligheidsstoringen aan wissels niet zijn besproken met de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat toen deze de rails en wissels moest keuren. Deze keuring was nodig om toestemming voor het gebruik te kunnen geven. De zaak kwam aan het licht bij een door de Volkskrant aangespannen WOB-procedure. Enkele weken na ingebruikname van RandstadRail ontspoorde ten gevolge van deze veiligheidsproblemen een treinstel bij de halte Forepark, waarbij 17 passagiers gewond raakten.

Het kan nooit zo zijn dat het verzwijgen van belangrijke veiligheidsinformatie zonder gevolgen blijft. Het Stadsgewest Haaglanden kan dan onmogelijk geacht worden, in te staan voor een veilige exploitatie van RandstadRail. Bekeken zal moeten worden, wie wél als infrabeheerder kan optreden. Voor de hand liggende keuzes zijn ProRail, die tot medio 2007 de beheerder was, of de RET, die veel ervaring heeft met veilig beheer van metro-infrastructuur. ROVER neemt het zeer hoog op dat het blijkbaar verzwijgen van de veiligheidsinformatie de eerste stap was in een keten van gebeurtenissen die leidden tot een ontsporing op 29 november 2006, waarbij 17 passagiers gewond raakten. ROVER zal hiervan aangifte doen, zodat tevens een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart.

Reactie achterlaten