‘Vervangend vervoer voldoende kwaliteit’

Het gaat beter met het vervangend vervoer van RandstadRail. Dat zou moeten blijken uit een steekproef van de gemeente Zoetermeer afgelopen dinsdag. De meeste bussen vertrekken niet meer structureel te vroeg vanaf Driemanspolder (Mandelabrug). Onregelmatigheden waren er nog wel, bleek uit de monitor. Zo is bus 5 niet altijd op tijd bij station Voorweg en verloopt de dienstregeling van lijn 12 niet vlekkeloos. Lijn 12 is een nieuwe vervangende lijn die Noordhove een directe verbinding met de Mandelabrug geeft. Volgens de gemeente zijn de klachten over het vervangend vervoer in de afgelopen weken sterk afgenomen.

Aanvullend bericht van Infothuis, 24 maart


Het vervangend vervoer in Zoetermeer is niet foutloos maar wel van voldoende kwaliteit. Dat blijkt uit de monitoring door de gemeente op dinsdag 20 maart. Het vervangend vervoer in Zoetermeer liet een goed beeld zien. Incidenteel vinden er nog wel onregelmatig-heden plaats. Het structureel te vroeg vertrekken van de bussen op Driemanspolder deed zich niet meer voor. Het aantal klachten over het vervan-gend vervoer is in de afgelopen periode overigens sterk afgenomen. Wethouder Pieter Smit
is tevreden over het functioneren van het vervangend vervoer maar stelt dat de gemeente zeker de vinger aan de pols houdt.

In vergelijking met het vorige monitoringsmoment, dat in de vakantie viel, kan gezegd worden dat de basis van het vervangend ver-voer nog steeds van voldoende kwaliteit is. Er zijn wel meer onregelmatigheden geconstateerd.

Uit de monitoring blijkt dat op Driemanspolder en Centrum West een groot deel van de bussen op tijd vertrekt. Een aantal bussen vertrekt incidenteel te laat. Bij Voor-weg is er binnen drie minuten voor en drie minuten na dienstregeling nogal wat spreiding in de aankomsttijden van de bussen
van lijn 5. Door de hoge frequentie van de bussen is dit echter geen probleem.

Rond 8:30 uur deden zich wat onregelmatigheden voor in de uitvoering van lijn 12, dit zorgde voor de uitval van een omloop en voor een sterk vertraagde bus op lijn 12.

Reactie achterlaten