Definitief onderzoeksrapport IVW over ontsporingen

Een stuk gereden wissel is de hoofdoorzaak geweest van de ontsporing van een voertuig van RandstadRail bij de halte Forepark op woensdag 29 november 2006. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat op dinsdag 8 mei heeft gepubliceerd. Aannemelijk is dat deze wissel al tijdens de aanleg van RandstadRail aan de binnenkant gedeeltelijk beschadigd raakte. Vervolgens is enkele minuten voorafgaand aan de ontsporing de wissel geheel stuk gereden. Doordat het beveiligingssysteem hiervan geen melding kreeg, werd door de treindienstleiding niet opgemerkt dat de betreffende rijweg onveilig was. De bestuurder die de wissel stuk reed, had zich onvoldoende vergewist van de juiste stand van de wissel. Hierdoor kon een ongeval niet meer worden voorkomen en ontspoorde het eerstvolgende voertuig.

Uit het onderzoek is gebleken dat meerdere wissels tijdens de aanleg van RandstadRail onopgemerkt beschadigd zijn geraakt. Ze zijn volgens de inspectie een teken dat de veiligheidsbeheersing bij de projectorganisatie in brede zin niet in orde was. Zo is onder meer gebleken dat bij de verkeersleiding te veel technische storingen optraden en dat de dienstleiders onvoldoende getraind waren. De communicatie tussen bestuurders en dienstleiders verliep gebrekkig. De ontsporing een maand na openstelling was directe aanleiding voor de inspectie om RandstadRail stil te leggen.

De inspectie heeft TNO onderzoek laten doen naar haar eigen rol bij de verlening van een vergunning tot ingebruikname van RandstadRail. Daaruit blijkt dat er geen direct verband is gevonden met het ongeval. Op basis van de nu beschikbare informatie is achteraf wél de conclusie gerechtvaardigd dat het systeem voor de verlening van een vergunning te grofmazig was. De inspectie heeft hiervoor scherpere criteria opgesteld. Dit fijnmazigere systeem wordt inmiddels toegepast bij de verlening van een vergunning tot heringebruikname van RandstadRail.

» Definitief onderzoeksrapport ontsporing RET bij Forepark PDF-bestand 1100 kB

» Onderzoek naar handelswijze IVW inzake RandstadRail PDF-bestand 458 kB

Reactie achterlaten