Beperkte verkeershinder door Randstadrail

In de weken 29, 30 en 31 worden door de BAM van diverse viaducten van het traject Randstadrail Oosterheemlijn, de tijdelijke ballastkerende houten schotten vervangen door de definitieve panelen. Dit gebeurt met een hoogwerker vanaf de weg.

Om de verkeershinder tijdens de ochtend en avondspits te beperken worden de verkeersmaatregelen pas na 9:00 uur ingezet en om 15:30 uur verwijderd. In geval van calamiteiten kunnen in alle situaties de rijbanen binnen enkele minuten worden vrijgemaakt.

Voorwaarschuwingen en verkeersborden worden conform de geldende voorschriften geplaatst.

Verkeersmaatregelen:

In week 29 wordt 1 dag 1 rijbaan van de Olof Palmelaan t.p.v. het RandstadRail viaduct gefaseerd afgesloten, tweerichtingsverkeer blijft mogelijk.[verkeerssluis]

In week 30 wordt 1 dag 1 rijbaan en 1 fiets/ voetpad van de F. Nightingalelaan gefaseerd afgesloten, tweerichtingsverkeer blijft mogelijk. [verkeerssluis]

In week 30 wordt 1 dag 1 rijbaan van de Akkerdreef gefaseerd afgesloten, tweerichtingsverkeer blijft mogelijk door inzet van verkeersregelinstallatie.

In week 31 wordt 1 dag de Ruimtebaan volledig afgesloten, het verkeer wordt omgeleid via Schansbaan – Hugo de Grootlaan – W. Dreeslaan – Stephensonstraat.

Reactie achterlaten