RandstadRail-update 26 juli 2007

Alle (deel)trajecten van RandstadRail zijn op dit moment in gebruik voor reizigersvervoer of als testbedrijf. Sinds de laatste commissiebrief van 24 juni jl. is het aantal storingsmeldingen bij het testbedrijf gedaald. Desondanks is het storingsniveau, vooral op het samenlooptraject, nog te hoog. Gelet op de daling van het aantal storingen kan er naar verwachting binnenkort worden gestart met het zogenaamde proefbedrijf.

Wissels

Daarnaast is er een probleem met de ‘openrijdbaarheid’ van een aantal wissels. Alle wissels worden normaal gesproken elektrisch in de juiste richting gesteld. Alle wissels van RandstadRail zijn ‘openrijdbaar’ besteld. Dit houdt in dat een wissel meebeweegt met het voertuig in de juiste rijrichting, ook als dit niet automatisch zou worden aangestuurd. Tijdens het testbedrijf is echter gebleken dat enkele wissels niet ‘openrijdbaar’ zijn. De leverancier is hierop aangesproken en dient op korte termijn met een oplossing te komen. Voor het opschalen van testbedrijf naar proefbedrijf vormt de ‘openrijdbaarheid’ geen probleem.

Interface

Begin deze week is nieuwe software van de spoorbeveiliging geïnstalleerd, waardoor storingen die zich voordoen bij de interface tussen de spoorbeveiliging en de wissels worden opgelost. Op basis van deze laatste aanpassing moet worden aangetoond dat het storingsniveau is gedaald tot een aanvaardbaar niveau voor het reizigersbedrijf.

Opschalen naar Proefbedrijf en Exploitatie

Naast een aanvaardbaar storingsniveau stelt IVW voor de start van de exploitatie eisen aan de samenstelling en onderbouwing van een drietal zogenaamde safety cases. Safety cases zijn administratieve dossiers, die de veiligheid van een systeem aantonen en dus borgen. Het betreft de safety cases voor de spoorbeveiliging, de wissels en het spoor:


  • Bij de safety cases voor de spoorbeveiliging en de wissels gaat het om completering van de dossiers.
  • Bij de safety case over het spoor, waarvan scheluwte een aspect is, moet naast administratieve completering van het dossier ook worden aangegeven welke procedure zal worden gevolgd om de scheluwte te monitoren, te beheersen en waar nodig te herstellen.

Op dit moment zijn er bouw- en onderhoudswerkzaamheden op het Rotterdamse deel van de Erasmuslijn. Het betreft de bouw van onderdoorgangen en halteplaatsen en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande viaducten en installaties. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op 29 juli a.s. gereed, waarna het proefbedrijf op de hele Erasmuslijn zou kunnen starten. Als het proefbedrijf voorspoedig verloopt en ook de safety cases door IVW zijn geaccepteerd, kan vervolgens het verzoek tot start exploitatie aan IVW worden gericht.

Het testrijden op de Krakeling en de Oosterheemlijn verloopt eveneens voorspoedig. Naar verwachting kan de aanvraag voor opschalen naar proefbedrijf op deze lijnen gelijktijdig plaatsvinden.

Op dit moment wordt er op 4 trajecten test gereden en zijn 3 trajecten in exploitatie:

Testbedrijf:


  • Lijn 3 op de Krakeling Zoetermeer naar Leidschenveen
  • Oosterheemlijn 4 via Zoetermeer Centrum West naar Leidschenveen
  • Monstersestraat via de Prinses Beatrixlaan naar Leidschenveen
  • Erasmuslijn van Nootdorp naar Den Haag Centraal

Exploitatie:


  • Lijn 4 van De Uithof tot en met Den Haag Centraal
  • Lijn 3 van Loosduinen tot en met Den Haag Centraal
  • Erasmuslijn van Rotterdam Hofplein naar Nootdorp

Reactie achterlaten