Haaglanden krijgt advies bond over aanbesteding busvervoer

Staak de aanbesteding van het busvervoer als de Tweede Kamer de publieke aanbieding van het openbaar vervoer in de vier grote steden niet langer verplicht stelt. Dat adviseert FNV Bondgenoten het Stadsgewest Haaglanden.

De vakbond heeft het gewest woensdag een brief gestuurd met dit voorstel. Hij wil dat het integraal wordt opgenomen in de Nota van Inlichtingen die hoort bij het bestek voor de aanbesteding van het openbaar vervoer. Haaglanden heeft tot 8 augustus om FNV Bondgenoten uit te nodigen voor een gesprek.

De bond stelt dat het Stadsgewest het aanbestedingstraject tijdelijk of definitief dient te staken als de Tweede Kamer de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer voor de vier grote steden niet langer verplicht stelt. Besluit de Kamer hiertoe dan wil de bond om tafel met Haaglanden zodat de belangen van alle betrokkenen worden meegenomen in de afweging van de voor- en nadelen van openbaar aanbesteden.

Bestuurder Remko Mast van FNV Bondgenoten: “Afgelopen vrijdag besloten onze leden geen verdere acties op het ultimatum te nemen. Maar we verwachten wel dat het Stadsgewest ons voorstel overneemt. We willen hoe dan ook dat de belangen van de werknemers én de reizigers worden veilig gesteld in het aanbestedingstraject.”

Begin juli sprak de vakbond per brief aan gemeentebesturen in Haaglanden zijn zorg uit over de aanbesteding van het busvervoer in de regio. Hij is bang dat vergelijkbare situaties als bij het Brabantse Veolia, waar het personeel onlangs in staking is gekomen tegen bezuinigingsmaatregelen, ook Haaglanden treffen als het aanbestedingstraject op de huidige manier wordt voortgezet.

Reactie achterlaten