Aanpassing beplanting Sprinterstations

De gemeente Zoetermeer begint binnenkort met het aanpassen van de beplanting bij de
Sprinterstations. De werkzaamheden worden uitgevoerd op verzoek van de beheerder van de
stations, NS Stations. Als het geheel is afgerond zullen de stations en alles wat daarbij hoort
optimaal in het zicht liggen. Dat verhoogt niet alleen de veiligheid van treinreizigers. Ook
het aanzien van de woonomgeving wordt verbeterd doordat de omgeving van de stations beter te
onderhouden is.

De afgelopen jaren zijn al diverse snoei- en dunningswerkzaamheden uitgevoerd in de omgeving
van de stations. Ook zijn in het recente verleden heestervakken omgevormd tot bloemrijke
grasbermen. De sprinterstations zijn aangelegd in een periode dat het gebruikelijk was rond
dergelijke gebouwen een forse beplanting aan te brengen, bestaande uit snelgroeiende heesters
en bomen. In die tijd was dat heel begrijpelijk omdat de woonomgeving in Zoetermeer nog
nauwelijks enige beschutting aanwezig was. Het uitgangspunt was toen om met snel groeiende
bomen en heesters het klimaat aangenamer en leefbaarder te maken.

Zo’n twintig jaar na de aanleg werd geconstateerd dat de beplantingen zodanig uitgegroeid waren
dat er zo hier en daar overlast ontstond. Bovendien is het vooral bij dergelijke openbare
voorzieningen van belang dat de treinreizigers zich optimaal veilig voelen. Het is dan ook
belangrijk zo veel mogelijk zicht te hebben op de toegangspaden en de perrons. Met de
werkzaamheden die de gemeente het komende winterseizoen uitvoert, worden de werkzaamheden aan
het groen rondom de stations afgerond.

Reactie achterlaten