Regionaal structuurplan & Vijfde nota ruimtelijke ordening

Relatief kort na elkaar verschenen het Regionaal structuurplan van het Stadsgewest Haaglanden,
en de Vijfde nota over ruimtelijke ordening van het Ministerie van VROM. Beide omschrijven de
visie op het grondgebruik in de komende jaren. Verkeersassen, groengebieden, woonwijken en
industrie. Opmerkelijk is dat het Stadsgewest eerder was dan het Ministerie, terwijl in
Nederland gebruikelijk is dat lagere overheden hun beleid vaststellen naar aanleiding van die
van hogere overheden.

Hoewel beide documenten voor de geïnteresseerde best te verteren zijn, zal ik me op deze site
beperken tot enkele opvallende opmerkingen over het Openbaar Vervoer.

In beide documenten komt naar voren dat men een voorstander is van frequenter treinverkeer op
de lijn Den Haag – Gouda. Dit zou gepaard gaan met het viersporig
maken van het gehele traject
. Ook zouden er stations geopend worden in Ypenburg en de nog
te bouwen woonlocatie Zuidplaspolder ten zuiden van Waddinxveen. Overigens is de frequente
trein onderdeel van een verhoging van de frequenties op nagenoeg alle lijnen in de Randstad, de
zogenaamde Deltemetro.

Opvallend ander aspect in de Vijfde nota is een nieuwe variant op het ‘Rondje Randstad’, de
magneetsnelbaan die de vier grote steden plus Schiphol aandoet. In deze variant wordt er alleen
Den Haag – Rotterdam – Utrecht – Den Haag gereden. Trajectdeel Utrecht – Den Haag zou dan ten
noorden van Zoetermeer komen te liggen, ongeveer ter hoogte van het Noord Aa. Het is maar de
vraag hoe realistisch deze optie is.

Reactie achterlaten