Informatievoorziening Stadslijn slecht

In het voorjaar van 2001 heeft reizigersorganisatie ROVER de omroep in de trein bijgehouden. Hierdoor kreeg
men een beeld van de kwantiteit (niet de kwaliteit) van het gemiddelde omroepgedrag van de
machinist of de conducteur.

Wat betreft de Zoetermeer Stadslijn, deze springt negatief uit het onderzoek.

Gemiddeld werd 73% van de stations omgeroepen, in stoptreinen 67%. In de Zoetermeer Stadslijn
werd echter maar 51% van de stations omgeroepen. Met andere woorden, slechts de helft van de
machinisten nam de moeite deze service te verlenen. Hiermee staat de Stadslijn als laagste
genoteerd.

Bij de 25 gevallen van vertragingen en uitval die in de meetperiode voorkwamen, werd slechts in
12% (dus drie maal) van de gevallen iets omgeroepen door de machinist. Ook dit is de slechtste
score. Het landelijk gemiddelde was 27%, van stoptreinen 25%.

Voor de liefhebber, het gehele rapport is te bestellen bij ROVER: maak zes euro over op
girorekening 2395021, tnv vereniging ROVER, Amersfoort, onder vermelding van ‘rapport
Goedemorgen dames en heren 2001’. Leden van ROVER betalen 3,50 euro.
Melen kan ook.

Reactie achterlaten