Geen zorgen om verlengde Oosterheemlijn

Er komt voorlopig geen kink in de kabel in de beoogde aanleg van de Verlengde Oosterheemlijn. Wethouder Pieter Smit (D66, verkeer en vervoer) loodste zonder al te veel problemen het bestemmingsplan door de vergadering van de raadscommissie ruimte.

Er is vrijwel raadsbrede steun. Wel vinden partijen dat de sportclubs die te maken krijgen met de lijn (zoals voetbalclub DSO en atletiekvereniging Ilion) goed geïnformeerd moeten blijven. “De aanleg van de lijn is belangrijk voor die verenigingen. Wij behoren ze als gemeente adequaat op de hoogte te houden,” meende PvdA-raadslid Hans Kelder. Zijn collega Bas Schuiling (SP) had alleen wat zorgen over de verplaatsing van de CO2-leiding in het gebied. “Zijn er risico’s aan verbonden die wij moeten weten?”

Wethouder Smit poetste het allemaal weg. “U hoeft geen zorgen te hebben om de Verlengde Oosterheemlijn. Natuurlijk houden we de sportclubs goed op de hoogte. En wat betreft de CO2-leiding: die wordt op 20 meter diepte gegraven. De veiligheid is optimaal, zo hebben mensen die het kunnen weten mij verzekerd. De leiding komt diep genoeg te liggen,” aldus Smit.

De Verlengde Oosterheemlijn omvat ongeveer 1400 meter spoor, dat loopt over de oude Landscheidingsdijk, langs het Van Tuyllsportpark (waar een halte komt) en de bedrijventerreinen Brinkhage en Prisma. De spoorlijn wordt grotendeels aangelegd op een aarden baan en kruist de Van der Hagenstraat en de Bleiswijkseweg. Als het nieuwe station Bleizo wordt gerealiseerd, is er de mogelijkheid aan te sluiten op de spoorlijn Den Haag – Utrecht.

Halte Javalaan is nu nog de eindbestemming van Randstadrail 4. Met de verlenging van de Oosterheemlijn komt daar verandering in. Bij het Van Tuyllpark komt in de toekomst ook een halte, naar het ontwerp van die bij de Javalaan, om vervolgens door te rijden naar het toekomstige knooppunt Bleizo bij de spoorlijn Utrecht – Den Haag.

Zoals het er nu naar uitziet, zal in oktober met het grondwerk voor de Verlengde Oosterheemlijn worden begonnen.

Reactie achterlaten