Schakelstation moet wijken voor nieuw NS-station Bleizo

Spannende tijden voor iedereen die het nieuwe treinstation Bleizo een warm hart toedraagt. De NS-halte mag er komen van minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat). Er moet nog wel een belangrijke hobbel worden genomen: om het station en het nieuwe kantorengebied Bleizo mogelijk te maken moet het hoogspanningsstation bij de A12 worden verplaatst.

Energiebeheerder Tennet is bereid een nieuw schakelstation te bouwen ten zuiden van de A12. Eis is dat uiterlijk in september wordt begonnen met de bouw. Dan mogen de juridische procedures geen enkele vertraging oplopen. De definitieve plannen voor het nieuwe schakelstation liggen vanaf donderdag ter inzage op het stadhuis van Zoetermeer. Eventuele zwaarwegende bezwaren tegen de verhuizing van het schakelstation brengen de komst van het nieuwe station Bleizo in gevaar. De voorlopige ontwerpen die tot 4 juni ter inzage lagen, leverden slechts drie reacties op.

Station Bleizo komt te liggen op de kruising van de A12, de spoorlijn Utrecht – Den Haag en de nog door te trekken Oosterheemlijn. Nu eindigt Randstadrail in Oosterheem bij de halte Javalaan. Dit najaar wordt begonnen met het grondwerk voor de Verlengde Oosterheemlijn waarvoor 1400 meter tramrails wordt doorgetrokken. Reizigers kunnen bij Bleizo overstappen van de sneltram op de trein en in de toekomst ook op de snelbus naar Rotterdam.

Reactie achterlaten