Bond trekt aan bel over aanbesteding busvervoer Haaglanden

FNV Bondgenoten spreekt in een open brief aan de gemeentebesturen van
Stadsgewest Haaglanden zijn zorg uit over de aanbesteding van het
busvervoer in de regio. De bond is bang dat als het
aanbestedingstraject op de huidge wijze wordt voortgezet, situaties
als nu in Brabant bij Veolia ook Haaglanden gaan treffen.

Bestuurder Wim de Rooij van FNV Bondgenoten roept de burgermeesters en
wethouders van de gemeenten op om in het Programma van Eisen (PvE)
voor de aanbesteding garanties voor de werknemers op te nemen. Hij
waarschuwt dat het PvE op een aantal punten niet goed is doordacht.
Eén van die punten is sociale veiligheid. Het Stadsgewest beslist
volgende week woensdag over het PvE.

Volgens De Rooij komen veel van de problemen bij aanbesteding van
openbaar vervoer voort uit het feit dat vervoersbedrijven hun diensten
voor een te lage prijs aan regionale overheden aanbieden. “Zoiets
heeft wel direct zijn weerslag op de kwaliteit van het openbaar
vervoer. Stadvervoer Dordrecht bijvoorbeeld kende onder HTM een groei
van vier procent per jaar. Het is nu opgenomen in het grotere
concessiegebied Drechtsteden.”

Bezuinigingen die de scherpe prijs bij inschrijving moeten
terugverdienen, leiden tot ongeschikte bussen en een onbetrouwbare
dienstregeling, aldus De Rooij. Ook leidt het volgens hem tot
rituitval, tekorten aan personeel en daardoor een afname van het nam
het aantal reizigers en een toename van de agressie naar de
chauffeurs.

De Rooij wil dat de gemeenten druk uitoefenen op het bestuur van
Haaglanden om aanbesteding goed te regelen: “Ik wil u hierbij oproepen
uw invloed in het Stadsgewest Haaglanden te gebruiken en het aan te
spreken op zijn verantwoordelijkheid naar reizigers en werknemers in
het OV. De reizigers in Haaglanden verdienen veilig en goed openbaar
vervoer en de werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving en
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het aanbestedingproces Haaglanden
biedt nog voldoende ruimte om dat te regelen.”

Als het bestuur van het Stadsgewest volgende week woensdag geen
voorziening voor het personeel opneemt in het PvE, dan gaat de bond
zich bezinnen op verdere acties.

Bij de concessie Haaglanden zijn ongeveer achthonderd werknemers
betrokken.

Reactie achterlaten