Bleizo, uniek vervoersknooppunt in parkachtige omgeving

Edo Haan, wethouder van de gemeente Zoetermeer, heeft zich vanaf het begin ingezet voor Bleizo. Hij vertelt dan ook graag meer over deze ‘gouden kans’, zoals hij het zelf noemt. “Bleizo wordt het nieuwe NS-station, onderdeel van Stedenbaan aan de spoorlijn Utrecht – Den Haag. Het station wordt gekoppeld aan de Verlengde RandstadRail lijn 4 en de ZoRo-bus, een hoogwaardige busverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Er komt een nieuwe RandstadRailhalte, een P+R-voorziening
en een busstation. Dat is Bleizo in een notendop.”

Bleizo moet komen op het gebied rond de A12 aan de zuidoostkant van Zoetermeer en aan de noordkant van Lansingerland. Beide gemeenten besloten in januari 2008 om gezamenlijk het gebied
en het station te ontwikkelen. Dat de gemeenten de handen ineen hebben geslagen, komt terug in de naam Bleizo: Bleiswijk – Zoetermeer (toen het traject begon bestond fusiegemeente Lansingerland
nog niet red.). Wethouder Haan: “Met de komst van dit unieke openbaar vervoersknooppunt weten we ons verzekerd van werkgelegenheid in een parkachtige omgeving en betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer.” Verbeterde bereikbaarheid Randstad Bleizo kent veel voordelen. Niet alleen
voor de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland, benadrukt wethouder Haan. “Bleizo levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Randstad. Het plan zorgt voor groei van
het openbaar vervoer. Essentieel, gezien de toenemende fileproblematiek. Verder waarborgen verschillende routes een goede aansluiting op de A12. De P+Rvoorziening maakt van het station straks een belangrijk overstappunt waar mensen de auto kunnen verruilen voor het
openbaar vervoer. Het vervoersknooppunt zorgt voor minder verkeer op de A12 naar Den Haag en daarmee ook op het Prins Clausplein bij Den Haag.”

De voordelen zijn dus legio, maar Bleizo brengt meer positieve ontwikkelingen met zich mee. “Door de koppeling tussen RandstadRail en de spoorlijn Utrecht – Den Haag wordt de verdeling
van de reizigers in de spits evenwichtiger.

Een voorbeeld: OV-reizigers uit de wijk Oosterheem reizen nu in de ochtendspits vooral naar RandstadRail richting de rest van Zoetermeer en richting Den Haag. In de toekomst kunnen
zij gebruikmaken van Bleizo. Zo ontstaan er in de spits ’tegenspitsen’: reizigersstromen
in tegengestelde richting.” Ook in de daluren zal Bleizo er niet verlaten bij liggen, aldus Haan. “De grootschalige leisure-voorzieningen bij de eveneens nieuw te bouwen halte Van Tuyllpark trekken ook buiten de spitsuren veel reizigers.”

Stationsomgeving

Het gaat bij Bleizo niet alleen om het vervoersknooppunt, maar ook om de manier waarop de omgeving wordt ingericht. “Een nieuw station kan niet zonder reizigers. Er zijn minimaal duizend nieuwe in- en uitstappers per dag vereist om het station levensvatbaar te maken. Om dat te bereiken hebben we minimaal 25.000 arbeidsplaatsen nodig in de directe omgeving van het station,” legt Haan uit. Hoe dat vormgegeven moet worden, staat hem helder voor ogen. “In 2007 hebben de gemeenten Zoetermeer en
Lansingerland laten onderzoeken hoe de stationsomgeving er uit moet komen te zien. Met het plan dat daaruit voortkwam, ben ik zeer content. Er verrijzen geen grijze betonmassa’s of opeenstapelingen
van blokkendozen. Bleizo wordt omringd door moderne, hoogwaardige kantoren, bedrijven en voorzieningen in een parkachtige omgeving. De uitstraling van het gebied staat bij ons hoog in het
vaandel.”


De artist impressions tonen modern vormgegeven kantoren aan een wandelpromenade in het groen. De hoofdwegen zijn voorzien van brede groenstroken en de bedrijfskavels krijgen een groene uitstraling.

Haan: “Onder de kantoren bevinden zich parkeergarages, zodat medewerkers niet in het park hoeven te
parkeren. Bijzonder is ook de zogenaamde faciliteitenstrook: een straat die dwars door het gebied loopt met voorzieningen voor de bedrijven en hun werknemers, zoals een kinderdagverblijf, een vergadercentrum of een centraal bedrijfsrestaurant voor bedrijven die te klein zijn voor een eigen bedrijfsrestaurant. Maar er is ook plek voor voorzieningen als een copyshop of kapper.”

Aanwinst

Edo Haan is blij dat de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland hun krachten gebundeld hebben om zo Bleizo te realiseren. “Ik ben er best trots op dat we samen zo ver gekomen zijn. Bleizo staat niet alleen voor een uniek vervoersknooppunt, maar tevens voor een plek waar mensen met plezier werken, verblijven of reizen. Een aanwinst voor de gehele regio.”

Op weg naar Bleizo: planning

De eerste stappen voor Bleizo zijn gezet. De rest van het tijdpad is als volgt:

Medio 2008 is de planstudie voor het gebied gestart.

Eind 2008 start de uitvoering van de eerste fase: het gedeelte tot de A12.

Vanaf medio 2009 beginnen de werkzaamheden voor de tweede fase.

Eind 2010 rijdt RandstadRail al door tot de A12. Dan wordt de nieuwe halte Van Tuyllpark ontwikkeld. Deze halte ontsluit omliggende bedrijven en bestaande en nog te ontwikkelen grootschalige leisure-voorzieningen met een geschat bezoekersaantal van twee miljoen per jaar.

Eind 2011 kunnen volgens ProRail de eerste passagiers in- en uitstappen op het station. De voorbereidingen voor de Verlengde RandstadRail lijn 4 zijn al in volle gang. Het ontwerp is aanbesteed, gegund en in voorbereiding en de eerste schetsen zijn klaar.

Eind 2011 kan RandstadRail dan doorrijden naar het dubbelstation Bleizo en is een snelle verbinding met Rotterdam, Den Haag en Utrecht een feit. Dan kan ook de eerste fase van het kantoren- en bedrijvenpark rondom het station gereed zijn, zodat werknemers direct kunnen profiteren van de uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Reactie achterlaten