Opknapbeurt Den Haag Centraal

Gemeente Den Haag, de landelijke overheid en het bedrijfsleven gaan samen maar liefst 700
miljoen euro steken in een groteske opknapbeurt voor Den Haag Centraal en het omliggende
gebied.

Het aantal reizigers zal de komende jaren met eenderde stijgen, mede door de komst van
RandstadRail. Hiervoor zal de reizigerscapaciteit van het station vergroot moeten worden. Een
betere uitstraling wordt ook nodig geacht voor de komst van in Rotterdam afkoppelende
hogesnelheidstreinen uit de zuidelijke landen.

Drie architecten zijn uitgenodigd om hun visie op het stationsgebied te geven. De bekende
Nederlander Rem Koolhaas, van wie veel grote projecten zijn gerealiseerd. De Argentijn Emilio
Ambasz staat bekend om zijn gebruik van veel groen en terrasvormige gebouwen. Dit zou van pas
komen bij de overgang van het station naar de Koekamp en het Malieveld. De derde uitgenodigde
architect is Engelsman David Chipperfield. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt het
niet perse één van de drie, ook een samenraapsel is mogelijk.

Het reusachtige busplatform wordt anders ingedeeld, en deels bebouwd met kantoren. De
stationshal wordt moderner ingericht. Het aloude plan om de hoofdingang aan de Turfmarkt-kant
(bij de lage tramhaltes) te situeren, zal eindelijk doorgang vinden.

De omgeving zal ook sterk veranderen. De duistere Anne van Buerenstraat met bijhorende
parkeergarage zal verdwijnen. Hiervoor komt een nieuw plein. Op dat plein en op het Julianaplein
(‘stationsplein’) worden kantoren en woontoren gebouwd.

De ‘artist impressions’ in de Haagse Courant laten spectaculaire beelden zien. Zo komt het hoge
tramstation gelegen in een transparante tunnel, zoals ook het RandstadRail-viaduct in de Prinses
Beatrixlaan tussen Laan van NOI en Centraal. Hoog in de stationshal komt een keerlus voor de
bus.

Onder het Julianaplein komt een ondergrondse parkeergarage van drie verdiepingen, welke
gekoppeld wordt aan de garage onder Babylon, en aan de optionele garage onder het nieuwe Anna
van Buerenplein. Winkelcentrum Babylon zal de achterkant aan de Van Buerenstraat opknappen,
mede door uitbreiding van het winkelcentrum.

Van de kosten van 700 miljoen euro zal de gemeente 100 miljoen betalen, wat gelijk staat aan de
inkomsten uit verkoop van grond. Desondanks is er een tekort van 170 miljoen. De
projectleiding (NS Vastgoed, Multi Vastgoed en Babylon Den Haag) verwacht dat het Rijk, dat al
47 miljoen betaald (34 voor openbare ruimte, 13 voor de stationshal), ook de rest wil betalen.
Project ‘Nieuw Centraal’ zal eind 2003 starten met enkele kleine werken, en zal naar schatting
in totaal 10 jaar duren.

Aanvulling 22 juli 2002

De Haagsche Courant editie Zoetermeer van donderdag 13 juni 2002 meldde dat het rijk geen
168 miljoen euro zal investeren. De ministeries van VROM en Verkeer hebben samen slechts 14
miljoen toegezegd. Reden is dat volgens het rijk Den Haag Centraal een lokaal en regionaal
knooppunt zal blijven, en niet zal uitgroeien tot een internationaal verkeersknooppunt.
Blijkbaar blijft het dan minderwaardig.

Reactie achterlaten