Haaglanden oneens met onderzoek Randstadrail

De Haagse wethouder regiobestuurder Peter Smit (VVD, verkeer) is het oneens met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat bij de aanleg van Randstadrail te weinig aandacht zou zijn besteed aan de veiligheid. Dat zegt hij in een reactie op het rapport over de ontsporingen van Randstadrail dat de raad gisteren heeft gepubliceerd.

Volgens dat onderzoek, onder leiding van mr. Pieter van Vollenhoven, is in de praktijk vooral op tijd en geld aangestuurd en kon de organisatie moeilijk weerstand bieden aan de druk van het bestuur van het stadsgewest Haaglanden om Randstadrail op de geplande datum in gebruik te nemen. ‘In het bestuurlijk overleg van het stadsgewest stond het onderwerp veiligheid niet structureel op de agenda,’ is één van de conclusies.

Smit onderschrijft in grote lijnen het rapport, maar: “Er is wel degelijk op veiligheid gelet en niet alleen maar op tijd en geld. We hebben voorzieningen getroffen zoals het laten invliegen van externe veiligheidsdeskundigen en de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat heeft ons ook verzekerd dat het in orde was om te starten met reizigersvervoer.” Wel geeft Smit toe dat achteraf bezien de testperiode te kort was.

Reactie achterlaten