Nieuwe Zoro-buslijn op de lange baan

Reizigers die gebruik willen maken van de nieuwe snelle busverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam (Zoro-bus), moeten voorlopig geduld hebben. De gemeente Lansingerland verwacht niet dat de bus voor 2011 zal rijden.

Oorzaak van de vertraging zijn langdurige procedures. Protesten van omwonenden en onder meer natuurorganisaties hebben geleid tot aanpassingen van het tracé van de zeven kilometer lange busbaan. Bovendien is het de projectorganisatie Randstadrail niet gelukt om alle grond op minnelijke wijze te verwerven. Eigenaren die hun grond niet willen afstaan, wacht nu een onteigeningsprocedure. Mogelijk an die procedure nog eens twee jaar in beslag nemen.

De Zoro-bus zal in de toekomst vanaf Centrum-West via Bleiswijk naar Randstadrailhalte Rodenrijs rijden. Daar kunnen reizigers overstappen op de Erasmuslijn naar het centrum van Rotterdam.

Nog minstens twee jaar wachten op Zoro-buslijn

Reizigers hoeven voorlopig niet te rekenen op de snelle busverbinding tussen Berkel en Zoetermeer.
Langdurige procedures en tegenslag bij de grondverwerving vertragen de komst van deze Zoro-bus. De gemeente Lansingerland, waar de vrije busbaan dwars doorheen gaat, verwacht dat de bus niet voor 2011 zal rijden.

Protest van bewoners van de Berkelse Penninghlaan en natuurorganisatie Vlinderstrik zorgde vorig jaar al voor vertraging. De actievoeders vreesden dat het tracé ten koste zou gaan van een bos tussen de Wilderskade en station Rodenrijs; inmiddels zijn de plannen aangepast en wordt de baan ingepast in het groen.

De plannen zijn ook al aangepast aan de eisen van natuurvereniging Rotta, die het natuurgebied ten noorden van de Bleiswijkse Anthuriumweg wil beschermen. “De bus gaat nu tussen Bleiswijk en Zoetermeer zoveel mogelijk over bestaande wegen zoals de Groenendaalseweg,” licht Joan van der Veen van projectbureau Randstadrail, verantwoordelijk voor de aanleg, toe. Van der Veen stelde in 2007 nog in deze krant dat de Zoro-bus in 2008 zou gaan rijden.

Dan is er nog tegenslag bij de grondverwerving. Niet alle eigenaren willen meewerken. “We beginnen met een onteigeningsprocedure. Dat het niet is gelukt om alle grond te verkrijgen via minnelijke verwerving, is een tegenvaller. Probleem is dat we het tracé wat hebben verlegd en dus weer met nieuwe grondeigenaren te maken krijgen. Bovendien doorkruist het tracé vele percelen. Je moet dus met veel eigenaren onderhandelen.”

Het bureau probeert intussen zoveel mogelijk te doen. Er wordt al gewerkt bij Randstadrail-station Rodenrijs, dat de overstaphalte wordt voor de Zoro-reizigers. “We hebben al zand opgebracht zodat we dit jaar kunnen beginnen met de aanleg van het busplein.”

De gemeente Lansingerland gaat er al vanuit dat 2010 niet zal worden gehaald. Van der Veen waagt zich niet meer aan voorspellingen. “We hopen over een maand een nieuwe planning te hebben. De onteigening kan voor verdere vertraging zorgen. Als je deze procedure helemaal moet uitlopen, dan ben je twee jaar verder.”

Reactie achterlaten