Startsein doortrekken van RandstadRaillijn 4

Maandag 16 februari onthult Pieter Smit, wethouder Verkeer en Vervoer, het eerste bouwbord voor de Verlengde Oosterheemlijn (RandstadRaillijn 4). Daarmee geeft hij het startsein voor de werkzaamheden voor het doortrekken van RandstadRail naar de A12.

De werkzaamheden aan de Oostweg zijn dan juist vrijwel afgerond; er zijn extra rijstroken aangelegd, bestaande rijstroken verlengd en geluidsschermen op het verbrede viaduct Bleiswijkseweg geplaatst. Ook door de aanleg van nieuwe rijstroken op de Afrikaweg en lus Zuidweg vorig jaar, is de doorstroming op de hoofdwegen van Zoetermeer nu sterk verbeterd. Al deze projecten maken onderdeel uit van het Mobiliteitsplan Zoetermeer.

Met de verlenging van de Oosterheemlijn wordt de openbaar-vervoerverbinding met Den Haag, Utrecht en Rotterdam beter. Het gaat om zo’n 1.400 meter spoor, dat vanaf de bestaande halte Javalaan, langs het Van Tuyllpark en de bedrijventerreinen Brinkhage en Prisma loopt. Ook worden twee viaducten voor de tramlijn gebouwd. De hoogwaardige tramlijn gaat rijden naar het nieuw te ontwikkelen gebied Bleizo, waar een NS-station komt. Het ontwerp van de tramlijn sluit aan op de bestaande delen van RandstadRail. Transparantie in het ontwerp, toegankelijkheid en een goede aansluiting op de omgeving staan daarbij voorop.

Gestart wordt met het bouwrijp maken van de grond langs het tracé. De gronden worden obstakelvrij gemaakt en de ondergrondse kabels en leidingen worden verlegd. Rond de zomer wordt de eerste voorbelasting op het tracé aangebracht. Dit jaar wordt ook begonnen met de aanleg van het viaduct ter hoogte van de Van der Hagenstraat en de Achterlaan en het viaduct over de Bleiswijkseweg. Bij dit laatste viaduct komt ook een halte (Van Tuyllpark). Verwacht wordt dat eind 2011 met de tram tot het nieuwe NS-station bij de A12 kan worden gereden.

Mobiliteitsplan Zoetermeer

Om er voor te zorgen dat Zoetermeer steeds bereikbaar blijft, ook in de toekomst, is het Mobiliteitsplan Zoetermeer ontwikkeld. Met het plan wordt tot 2011 zo’n EUR 40 miljoen geïnvesteerd in projecten die de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Zoetermeer ten goede komen. Een groot deel daarvan wordt gesubsidieerd vanuit het Mobiliteitsfonds van het stadsgewest Haaglanden.

Reactie achterlaten