Nachtwerkzaamheden aan Randstadrail

Gedurende een aantal weekenden in maart wordt in de Zoetermeerse Krakeling in opdracht van HTM Infra onderhoud uitgevoerd aan de sporen van de RandstadRail. Welke werkzaamheden voeren wij (Volkerrail) uit:

Wij gaan werkzaamheden uitvoeren aan het spoor, zodat de voertuigen minder geluid gaan produceren en het spoor veilig blijft. Van de werkzaamheden kunt u geluidsoverlast ondervinden door het gebruik van slijpmachines, mechanisch gereedschap en aan-/ afvoer van personeel en materieel. Ook wordt ’s nachts de werkplek fel verlicht. Onze projectleider voor deze werkzaamheden is Dhr. E. Feith (06-11007993).

Tevens zullen een aantal bomen die niet meer gezond zijn, worden gekapt of flink worden teruggesnoeid. Hiervoor heeft de Gemeente Zoetermeer een noodkap vergunning afgegeven. Hoewel wij proberen deze werkzaamheden waar mogelijk overdag uit te voeren, zijn er enkele bomen die wij alleen veilig kunnen verwijderen als de bovenleiding spanningsloos is. Dit kan dan alleen ’s nachts worden uitgevoerd.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken, ondermeer door gebruik van elektrische kettingzagen in plaats van motorzagen, maar helaas kunnen wij enige overlast niet geheel voorkomen.

Werktijden

Wij werken in deze periode van zaterdagochtend 02:00 uur tot en met maandagochtend 05:00 uur, zodat de reizigers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Globaal zal er ’s nachts tussen 02:00 en 06:00 uur gewerkt worden op het midden van de krakeling (Voorweg Laag tot Oosterheemlijn), de overige tijd elders op de krakeling. Het gaat om de volgende weekenden: -zaterdag 21 en zondag 22 maart- De nacht van zondag 22 maart op maandag 23 maart wordt er gezaagd -De nacht van zondag 29 maart op maandag 30 maart wordt er gezaagd. Wij vragen u begrip voor eventuele overlast.

0 antwoorden op “Nachtwerkzaamheden aan Randstadrail”

  1. faaij2009-07-30 om 00:00Beantwoorden

    naar aanleiding van het bovenstaande meld ik u het volgende, die werkzaamhede hoe lang duren die nog want vannacht 30 juli 09 waren ze bij ons in seghwaert nog steeds bezig met werkzaamheden, ik was hier niet van op de hoogte en heb er ook wakker van gelegen. kunnen jullie niet in het vervolg een schrijven sturen aan de mensen die hier hinder van kunnen ondervinden.

Reactie achterlaten