Spitsmijden nu ook in de trein

Net als het wegennet zit ook het spoor tijdens de drukke spitsuren aan de grenzen van haar capaciteit. Daarom is NS onlangs eveneens een proef gestart met spitsmijden.

Het experiment op het traject Utrecht – Den Haag beoogt een betere spreiding van treinreizigers over de dag te bereiken. NS beloont de spitsmijders met twintig procent reductie. Deelnemers leveren hun normale abonnement in voor een daluren-abonnement. Dit is de hele dag geldig behalve tussen 7.30 en 9.00 uur ’s morgens. Het voordeel kan oplopen tot tweehonderd euro per werknemer.

De eerste resultaten van een op 23 februari gestarte proef zijn positief en lijken inderdaad te wijzen op een betere spreiding. De meeste deelnemers reizen nu op een ander tijdstip buiten de spits.

Spitsmijden heeft tot doel om te kijken of een blijvende gedragsverandering onder forenzen haalbaar is. Gekozen is voor twee experimenten: één voor automobilisten en één voor treinreizigers. Het reizen buiten de spits vraagt om een actieve rol van de werkgevers. Zij moeten de werknemers informeren en aanmoedigen om vaste reispatronen te doorbreken.

Reactie achterlaten