Provincie Zuid-Holland: 9% meer reizigers Stedenbaan

Tussen 2003 en 2007 nam het aantal in-en uitstappers op de Stedenbaanstations in Zuid-Holland met 9% toe. Op het traject Den Haag – Rotterdam is de groei de afgelopen vier jaar zelfs 23%. Dit blijkt uit de jaarlijkse Stedenbaanmonitor, het onderzoek naar de ruimtelijke en vervoersontwikkelingen rond de 36 Stedenbaanstations in de Zuidvleugel van de Randstad. De provincie is een van de Stedenbaanpartners. Met de Stedenbaanmonitor volgen de Stedenbaanpartners de voortgang van de ontwikkeling van de ruimtelijke programma’s, de ketenmobiliteit en het treinproduct. De Stedenbaanmonitor 2009 kijkt naar de ontwikkeling van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen binnen het invloedgebied van de Stedenbaanstations en het aantal in-en uitstappers per station. De stijging van het aantal in-en uitstappers op de Stedenbaanstations is opmerkelijk.

Download de Stedenbaanmonitor 2009 PDF-bestand (7896 kb)

Reactie achterlaten