Bewoners vrezen Hispeed-treinen

Bovendien klinkt de roep om meer informatie. Het zou voor veel mensen niet duidelijk zijn hoe frequent en hoeveel uur per dag op het tracé gereden gaat worden. Anderen vragen zich af wat precies de geluidsbelasting op de omgeving zal zijn. Dat blijkt onder meer uit reacties in het huis-aan-huisblad De Heraut en uit reacties die het gemeenteraadslid Edith Bal (VVD) van medeburgers ontvangt. Onder de inwoners van de gemeente Kaag en Brasem en het buurtschap Kruisweg, ten oosten van Zoetermeer, bestaan soortgelijke zorgen.

De testritten die de afgelopen maanden zijn gemaakt, hebben volgens spoorwegbeheerder Prorail geresulteerd in 1.400 klachten uit Lansingerland en Kaag en Brasem. “Nu komen er alleen nog druppelsgewijs klachten binnen,” zegt woordvoerder Joost van Vliet van Prorail. “Het testrijden is inmiddels afgelopen. De treinen die nu nog over het spoor gaan, maken zogenoemde opleidingsritten.”

NS Hispeed begint op maandag 7 september met de commerciële ritten tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam. Het gaat aanvankelijk om twee treinen per uur, gedurende 16 uur per dag. De eerste trein vertrekt om 06:00 uur uit Rotterdam, de laatste om 22:45 uur uit Amsterdam. De ritten worden uitgevoerd door Traxx-locomotieven met Intercityrijtuigen. De maximumsnelheid bedraagt 160 km/uur. Over ongeveer een jaar worden de Traxx-treinen vervangen door de Fyra, die 250 km/uur rijdt. Het aantal hogesnelheidstreinen tussen Amsterdam en Rotterdam zal uiteindelijk naar zes per uur gaan. Vanaf 13 december komt de Thalys erbij. Deze zeer snelle trein gaat 14 keer per dag (vice versa) tussen Amsterdam en Parijs rijden. Eind volgend jaar moet de frequentie zijn verhoogd tot 20 keer per dag. Volgens woordvoerder Ronald Stevens van NS Hispeed rijden over een paar jaar elke dag 180 à 190 hogesnelheidstreinen (vice versa) door Lansingerland.

Prorail denkt voorlopig niet aan aanvullende geluidsbeperkende maatregelen. Van Vliet: “Volgens het tracébesluit hoeven we pas als er een jaar commercieel is gereden na te gaan of de wettelijke normen worden overschreden.”

Raadslid Edith Bal sluit niet uit dat het spoor gedurende de nachtelijke uren, als de HSL niet rijdt, gebruikt gaat worden door goederentreinen. Van Vliet ontkent dat met klem: “Geen sprake van.”

Reactie achterlaten