Geen nachtelijk vrachtvervoer over hsl-traject

Bewoners langs het trac├ę van de hogesnelheidslijn hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over hun nachtrust. De plannen om ook goederen met hoge snelheid over de hsl-lijn te vervoeren zijn op de lange baan geschoven. Dat betekent dat er ’s nachts geen treinen over het spoor gaan rijden.

Dat zegt Jan Vegter, een van de initiatiefnemers van Fastmover. Dat is de naam van het plan om de hsl-lijn ook te gebruiken voor het vervoer van goederen.

In Zoetermeer, Lansingerland en de gemeente Kaag ontstond de afgelopen maanden onrust over het plan. Het CDA in Zuid-Holland dient bij het partijcongres op 31 oktober in Utrecht een resolutie in om vervoer van goederen op de hsl in de nachtelijke uren te verbieden.

De bewoners langs de hogesnelheidslijn hoeven zich voorlopig echter geen zorgen te maken. “Het is een ver-van-ons-bedshow geworden,” zegt woordvoerder Josien Buis van de Schiphol Area Development Company, een van de dragers van Fastmover.

Het idee van Fastmover ontstond in 2006 en werd al snel een serieus plan dat uitblonk in eenvoud. Bij Hoofddorp moest een terminal komen om goederen over te slaan. De terminal zou direct aantakken op het spoor van de hsl. Op die manier kunnen goederen heel snel naar Parijs worden vervoerd.

Met dit plan zouden meer vliegen in een klap worden geslagen. Het vrachtvervoer over de weg zou fors verminderen, de vervoerskosten tot de helft gereduceerd worden en ook de uitstoot van CO2 zou met de helft afnemen.

Invloedrijke partijen schaarden zich achter het plan, waaronder KLM Cargo, de Schiphol Group, het bouwbedrijf BAM, bloemenveiling Aalsmeer, de vrachtvervoerdersreus Jan de Rijk en de gemeente Haarlemmermeer.

Deze partijen tekenden in 2007 een samenwerkingsovereenkomst om de goederenspoorlijn tussen Hoofddorp en Parijs te realiseren. Ook het kabinet toonde interesse, want een jaar later reserveerde minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven 11 miljoen euro voor de goederenterminal. De overige 20 miljoen euro moest dan wel door particuliere partijen bijeen worden gebracht.

Volgens Jan Vegter is het toen misgegaan. “Een reder legt ook de kade niet aan. De infrastructuur is een zaak van het rijk, de provincie, de gemeente. Een marktpartij doet dat niet.” Cruciaal in het plan was dat de aftakking voor de terminal al meegenomen zou worden bij de aanleg van de hsl. Dat is niet gebeurd, constateert Vegter. “Als je het nu aanlegt, dan wordt het een factor tien duurder.”

Vegter is ervan overtuigd dat het plan uiteindelijk toch wordt uitgevoerd. “In Spanje en Frankrijk wordt het al gedaan. Bij de herbouw van de Mont Blanc-tunnel is al rekening gehouden met deze nieuwe vorm van goederenvervoer. Nederland had een voortrekkersrol kunnen krijgen. Een gemiste kans.”

Reactie achterlaten