Nieuwe Regiotaxi’s op aardgas

Gisteren hebben Peter Smit (regiobestuurder Verkeer & Vervoer van het Stadsgewest Haaglanden) en Dick Rensen (wethouder Wonen, Zorg en Welzijn van Delft) samen met enkele vaste klanten de nieuwe RegioTaxi’s op aardgas onthuld. Hiermee markeerden zij de start van de nieuwe overeenkomst voor RegioTaxi die het Stadsgewest Haaglanden voor de komende vijf jaar is aangegaan met Connexxion.

Verbeteren luchtkwaliteit

Het stimuleren van het rijden op aardgas is een van de maatregelen die het Stadsgewest uitvoert om de luchtkwaliteit in de regio te verbeteren. Auto’s die rijden op aardgas stoten minder fijnstof (roet) en stikstofoxiden uit dan auto’s die rijden op benzine, diesel of LPG. Het Stadsgewest Haaglanden heeft daarom in de aanbesteding van het vervoer van RegioTaxi Haaglanden hoge milieueisen gesteld. Zo moet Connexxion een jaar na de start 90% van alle ritten uitvoeren met taxi’s en taxibusjes die op aardgas rijden.

Van deur tot deur

RegioTaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het openbaar vervoer en de gewone taxi ligt. RegioTaxi haalt klanten op bij de voordeur en brengt hen op hun bestemming. De vervoerder mag ritten van reizigers combineren zolang er maar niet meer dan twintig minuten wordt omgereden. Per jaar voert RegioTaxi ongeveer 320.000 ritten uit.

Reizen met een beperking

RegioTaxi is voor iedereen beschikbaar maar is speciaal ingericht voor het vervoer van ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking. Een rollator, rolstoel of scootmobiel kan mee als men dit bij de reservering aangeeft. Op meer dan 100.000 ritten per jaar nemen passagiers hulpmiddelen als een rollator, rolstoel of scootmobiel mee. Ongeveer 88% van de klanten van RegioTaxi zijn ouderen en/of mensen met een Wmo-indicatie. Reservering kan via internet op www.regiotaxi.haaglanden.nl of door te bellen naar 088-9666000.

Aanpassing vervoergebied en maximale ritlengte

Vanaf 16 maart is het vervoergebied van de RegioTaxi uitgebreid. Met RegioTaxi kunt u nu reizen binnen de regio Haaglanden en tot maximaal vier zones daarbuiten. Dit was voorheen beperkt tot twee zones. De lengte van een rit mag niet langer zijn dan vijf zones. Voorheen was er geen beperking op de lengte van de rit. Voor ritten langer dan vijf zones, kunnen mensen met een mobiliteitsbeperking gebruik maken van Valys. Meer informatie over Valys kunt u vinden op www.valys.nl of door te bellen naar 0900-9630.

Nieuwe voertuigen

Op korte termijn zullen er 21 nieuwe voertuigen op aardgas rijden. Daarvan zijn er tien uitgerust met de nieuwste rolstoelvastzetsytemen. Naast de grote rolstoelbussen zet Connexxion nu ook Volkswagen Caddy’s in. Vanwege het kleinere formaat zijn deze met name voor het rijden in de binnensteden erg geschikt.

Reactie achterlaten