Geluid RandstadRail binnen de normen

Het geluid van de RandstadRail valt binnen de normen. Zo luidt de uitkomst van het onderzoek van gemeente Zoetermeer naar de geluidsniveaus van de RandstadRail op zowel het Krakelingtracé als de Oosterheemlijn. De gemeente voerde in overleg met Stadsgewest Haaglanden het onderzoek uit naar aanleiding van klachten over geluidshinder van de RandstadRail.

“Dat het geluid van de RandstadRail binnen de normen valt wil niet zeggen dat ik de klachten nu minder serieus neem en het verhaal is afgerond,” aldus wethouder Pieter Smit. “Als gemeente gaan we in gesprek met het stadsgewest Haaglanden en HTM. Zij zijn als eigenaren verantwoordelijk voor het spoor en de voertuigen die daarop rijden. Samen met hen wil ik zoeken naar mogelijkheden om de huidige situatie te optimaliseren. Dit past binnen ons beleid voor een Duurzaam Zoetermeer waarin we ons als gemeente sterk maken voor de kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit die ambitie zoekt de gemeente naar maatregelen om op verschillende punten in de stad de lucht- en geluidkwaliteit te optimaliseren tot een bovenwettelijk niveau.”

Resultaten van het onderzoek

Voor de Krakeling ligt de geluidbelasting van RandstadRail op de meeste rekenpunten onder het geluidniveau van destijds de Sprinter. Op een aantal rekenpunten op de noordelijke boog van de Krakeling ligt de berekende geluidbelasting iets hoger. Deze toenames variëren van 0,1 tot 1,5 dB en zijn niet met het oor waarneembaar. Nergens langs dit traject worden de normen overschreden. Bij de Oosterheemlijn ligt de geluidbelasting overal onder de voorkeursgrenswaarde. Voor het geluid van de RandstadRailvoertuigen geldt dat het geluid de toegestane grenzen van de geluidemissie niet overschrijdt. Wel is er een spreiding in de geluiduitstoot tussen de verschillende voertuigen.

Reactie achterlaten