Uitstel Randstadrail leidde tot extra kosten busvervoer

Dat blijkt uit de eindafrekening van het stadsgewest Haaglanden. Door problemen met de beveiliging van de wissels, werd de exploitatie van Randstadrail in 2006 al na enkele dagen stilgelegd. Het duurde daarna nog bijna een jaar, voordat de sneltram alsnog in gebruik kon worden genomen. In de tussentijd werden reizigers met bussen vervoerd. De meeste kosten werden gemaakt voor dit vervangend vervoer. Om tussen Zoetermeer, Nootdorp en Den Haag extra bussen te laten rijden, moest 21 miljoen euro worden uitgetrokken. Ook werden van dit bedrag extra treinen tussen Gouda en Den Haag ingezet. De inzet van extra personeel voor informatieverstrekking, toezicht en kaartverkoop, leverde een verlies van 7 miljoen euro.

En dan was er natuurlijk de kostenpost van de opbrengstenderving. Omdat Randstadrail een jaar niet reed, er gratis openbaar vervoer werd ingezet en reizigers wegbleven, werd 9 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. Daar staat tegenover dat er 10 miljoen euro met hoefde te worden uitbetaald. Dit betreft de kosten voor de railexploitatie van Randstadrail die anders dan begroot, niet reed.

De totale verliespost van 27 miljoen wordt verdeeld over het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Den Haag. ‘Omdat voor partijen door de complexiteit van de gebeurtenissen noch een verdeling, op basis van een schuldvraag, noch op basis van de vastgelegde afspraken mogelijk bleek, is gekozen voor een bestuurlijke oplossing,’ aldus het stadsgewest Haaglanden.

De gemeente neemt 18,2 miljoen voor haar rekening. Hiervan is 11,5 miljoen euro betaald. “Het restant wordt uit het positieve eindresultaat gehaald,” laat een woordvoerder van de Haagse wethouder Smit (VVD) weten. “Uiteindelijk komt het project dus precies op nul uit.”

Enkele jaren geleden ging men er nog vanuit dat de totale begroting in de plus zou uitkomen. Naast de vertraging pakte echter ook de aanleg van de rails, stations, beveiliging en stroomvoorziening duurder uit dan verwacht.

In totaal heeft de bouw van Randstadrail 573 miljoen euro gekost.

Reactie achterlaten