Herrie op het spoor

Ontspannen in je tuin zitten, ramen en deuren open zetten of in je woonkamer ongestoord een gesprek voeren. Van dit soort alledaagse en elementaire dingen zeggen bewoners van de huizen aan en rondom de Grondelsloot alleen nog maar te kunnen dromen.

Al ruim tweeënhalf jaar vliegen langs dit deel van het Krakelingtrace 452 keer per dag de wagons van de RandstadRail met zestig kilometer per uur langs hun woning. Gedurende diezelfde periode is het gedaan met hun nachtrust, gemoedsrust en woongenot.

Dat dit geen onzin is, maar wrede realiteit, zeggen de bewoners te kunnen bewijzen met keiharde cijfers. “De hele ellende is begonnen in het najaar van 2007, rond oktober/november, het tijdstip dat de Sprinter was opgeheven en de RandstadRail operationeel werd. Vóór die tijd was er niet of nauwelijks sprake van lawaai.” Aan het woord is ingenieur Harry Meijer, Grondelslootbewoner van het eerste uur en woordvoerder namens een groep verontruste en teleurgestelde bewoners van de Grondelsloot, Karpersloot en Moerbeigaarde. “We hebben als bewonersgroep al in een vroeg stadium contact opgenomen met de gemeente”, vertelt ingenieur Meijer. “Er zijn gesprekken geweest met wethouder Pieter Smit, de wijkmanager en ambtenaar Bakker. In februari 2009 is er een gesprek geweest op het stadhuis, waarbij de heer Smit zelfs stelt dat metingen hebben aangetoond dat het geluid van de RandstadRail veel te hard is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Er is toen -tevergeefs- geprobeerd met het slijpen van de rails het lawaai te verminderen. We zijn nu, 31 maart 2010, nog geen stap vender.” Harry Meijer kent overigens de uitkomsten van het laatste onderzoek van de gemeente waaruit zou blijken dat het geluid binnen de norm is. “Onzin, dat onderzoek gaat van verkeerde aannames en ik kan dat bewijzen!”, stelt hij.

Reactie Wethouder Pieter Smit

‘Het kost veel tijd om met zorgvuldige resultaten te komen. Die hebben we nu en daaruit blijkt dat de grenswaarden niet worden overschreden. Desalniettemin wil ik onderzoeken wat mogelijk is om het geluid terug te brengen. Die discussie ga ik nu voeren met Haaglanden dat primair verantwoordelijk is voor het spoor en het openbaar vervoer. Ik begrijp dat mensen teleurgesteld zijn dat ze zolang op een oplossing moeten wachten. Maar ik ben er echt mee bezig. We zitten niet stil en zijn daarover wel degelijk het afgelopen jaar met bewoners in gesprek geweest. We hebben altijd opengestaan voor opmerkingen, klachten en vragen van de betrokken bewoners en staan dat nog steeds. Ze zijn hiervoor vorige week al persoonlijk uit genodigd. Ook vorig jaar hebben we elkaar gesproken. Bijvoorbeeld in februari en juli. Daartussendoor is er regelmatig schriftelijk contact geweest met bewoners.’

Reactie achterlaten