Nieuw busbaan op Osylaan in verkeersplan Dorp

De verkeerssituatie rond de Dorpsstraat gaat op de schop. Als alles volgens planning verloopt moet begin volgend jaar worden begonnen met de verbetering van de verkeers- en parkeerafwikkeling in het gebied. Met een pakket van maatregelen hoopt het college uiteindelijk te bereiken dat de Leidsewallen en de Delftsewallen rustiger worden maar dat de Dorpsstraat daarentegen een geheel wordt.

Over de verkeersafwikkeling in het gebied wordt al lang gesproken. “Ik ben nu 12 jaar politiek actief en sinds die tijd wordt er gesproken over de knip (hierbij zou de Delftsewallen en Leidsewallen afgesloten worden voor verkeer red.). Dit gaat nu niet door. Het blijft mogelijk om via de Leidsewallen te rijden”, vertelt wethouder Edo Haan. De gemeente verwacht echter dat het wel rustiger wordt in deze straat omdat het stuk Osylaan richting de Dumeelaan een busbaan wordt en verder afgesloten is voor autoverkeer. “Verkeer dat naar Palenstein moet zal moeten omrijden via de Osylaan”, aldus Haan.

De bussluis aan de Osylaan is slechts een van de vele maatregelen die de gemeente voor ogen heeft. Zo komt er een minirotonde op de kruising Osylaan/Schoolstraat/VanDiestlaan. Verder wordt het westelijk deel van de Dorpsstraat autoluw en wordt de poller die nu bij Bemmel en Kroon staat verplaatst richting de Pilatusdam. Bij Hovestein worden aanpassingen gedaan om het fout parkeren en snel rijden tegen te gaan. Bij de Bijdorplaan komen 70 extra parkeerplaatsen. Het tunneltje Vlamingstraat-Bijdorplaan wordt tweerichtingsverkeer zodat het verkeer via die weg naar het Nicolaasplein kan gaan. En tenslotte komt er een bebording voor de P-route.

“Dit laatste is nodig omdat het idee bestaat dat er te weinig parkeercapaciteit bij de Dorpsstraat is.”, vertelt projectleider Dennis Dierikx. “Dit is niet waar. We hebben samen met de winkeliersvereniging een onderzoek gedaan naar de parkeercapaciteit in het gebied. Sommige parkeerterreinen puilen uit terwijl anderen leeg staan. Maar op een piekmoment is 85% van de plekken bezet. Er is dus wel ruimte maar die wordt niet altijd gevonden. Door de borden wordt het makkelijker om een parkeerplaats te vinden.”

Wethouder Haan geeft aan dat het belangrijk is om dit gebied nu aan te pakken. “Het is eigenlijk een oude ereschuld”, legt hij uit. “In het verleden zaten de notabelen van het dorp in de Dorpsstraat, Met de bouw van het Stadshart in de jaren 70 was er geen aandacht voor de Dorpstraat en waren er zelfs plannen om de Dorpsstraat te slopen. Gelukkig is dat niet gebeurd”, vertelt Edo Haan. “Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom de afgelopen jaren meer geld in de Dorpsstraat is gestoken dan in welke Zoetermeerse wijk dan ook. De verkeersafwikkeling die we nu voor ogen hebben is het sluitstuk”.

Inspraak

Het Verkeersplan Dorp is nu vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 3 september tot 1 oktober 2010. De plannen zijn in te zien op het Stadhuis, Wijkpost Centrum en wijkpost Palenstein. Daarnaast komt op 23 september een inspraakavond (locatie en tijd zijn nog niet bekend). Na de inspraak gaat het plan eind van het jaar naar de gemeenteraad. De bedoeling is om begin 2011 met de realisatie te beginnen. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren.

Reactie achterlaten