HTM kapt bomen in Meerzicht

De HTM gaat tussen 1 en 27 november in Meerzicht de resterende bomen kappen die gevaar opleveren voor een goede en veilige exploitatie van RandstadRaillijn 3. Het gaat om bomen die in aanraking komen met de bovenleiding of op het spoor kunnen vallen. Drie bomen zijn inmiddels al omgewaaid. Ook zijn er situaties waarbij het groen zo dicht op het spoor staat dat daardoor het uitzicht van de bestuurders wordt belemmerd.

Bomenkap

Begin dit jaar heeft HTM ook al bomen gekapt. HTM heeft toen onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen van deze bomenkap voor de vogels in het gebeid. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat er voor de vogels geen gevaar was, maar dat wel nader onderzoek nodig was naar het leefgedrag van de ruige dwergvleermuis. Tussen mei en september van dit jaar is dat onderzocht en de uitkomst is dat er geen schade aan de vleermuispopulatie wordt veroorzaakt. Het onderzoek is uitgevoerd door bSR (Bureau Stadsnatuur Rotterdam), een onderdeel van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Om de exploitatie van RandstadRail niet te belemmeren zal de kap voornamelijk plaatsvinden in de reeds geplande buitendienststellingen van RR3 in de weekenden van 13/14 en 20/21 november 2010.

Reactie achterlaten