Vlietbrug geramd door schip

Maandag 9 september heeft een baggerschip ’s middags de voetgangersbrug naast de spoorbrug bij
station Leidschendam-Voorburg geramd. Er vielen geen gewonden.

De schipper had de Vliet al vaker bevaren, en voer ditmaal richting het zuiden. De spoorbrug is
ook in gesloten stand hoger dan de voetbrug. Deze werd geramd. Elders op deze site staat over
de spoorbrug:

Doorvaartwijdte van het onbeweegbare gedeelte is 7,30 m, de hoogte 4,90 (gerekend bij
een waterstand van 40 centimeter onder het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Van de basculebrug is
de doorvaartbreedte 7,50 en de hoogte 4,70. Uiteraard is de maximale hoogte bij geopende
toestand onbeperkt.

Uit veiligheid werd het treinverkeer van en naar de Zoetermeer Stadslijn en de Hofpleinlijn
stilgelegd, maar dit bleek al snel niet nodig. Het scheepvaartverkeer lag eveneens stil.

In de er op volgende nacht is met een mobiele kraan geprobeerd de gedeukte brug te repareren,
maar de schade bleek groter dan afhankelijk was ingeschat. Daarna werd besloten de
voetgangersbrug te demonteren langs de Westvlietweg (de weg die vreemd genoeg aan de oostoever
van de Vliet ligt) gelegd. De weg is dinsdag de hele dag afgesloten geweest voor de plaating
van de autokraan. In de nacht van dinsdag op woensdag is de gerepareerde constructie weer
teruggeplaatst.

Personeel van de NS Reizigers surveilleerde van begin tot einde treindienst bij de toegangen
van de voetgangersbrug om te voorkomen dat iemand toch een poging zou wagen de gammele brug
over te steken of over de sporen naar de overzijde zou lopen. Voetgangers moesten omlopen via
de Sluis bij Leidschendam of via de Wijkerbrug in Voorburg. Machinisten die na het einde van
hun dienst bij de treinwerkplaats Leidschendam aankwamen, konden een taxi bestellen om terug te
keren naar Den Haag Centraal.

De stichting Mooi Voorburg benadrukt dat de spoorbrug, die dateert uit het begin van de vorige
eeuw, zodanig gerestaureerd moet worden, dat de cultuur-historische waarde van het stalen
bouwwerk behouden blijft.

Reactie achterlaten