Bezuinigingen treffen streekvervoer Zuid-Holland

De korting van de Rijksbijdrage voor de exploitatie van het openbaar vervoer heeft gevolgen voor het streekvervoer in Zuid-Holland. De provincie kan de korting op de Rijksbijdrage voor het openbaar vervoer voor de lopende contracten nog opvangen uit de ruimte die er nu nog is in de Rijksbijdrage om zo de kwaliteit van het streekvervoer op peil te houden. Geld voor kwaliteitsverbeteringen of andere investeringen, is er niet. Bij nieuwe contracten met vervoerders zijn aanpassingen echter onvermijdelijk. In de periode 2011-2015 ontvangt de provincie van het Rijk in totaal bijna € 30 miljoen minder voor het openbaar vervoer.

De provincie ontvangt van het Rijk de zogenaamde Brede Doel Uitkering (BDU) voor de exploitatie van openbaar vervoer en de aanleg van infrastructuur. Het nieuwe kabinet kort de BDU verkeer en vervoer de komende jaren met 5%. Ook is de structurele groei van de BDU teruggebracht tot 0 procent, terwijl eerder een jaarlijkse groei van 1,1 procent was afgesproken.

Om niet direct op de kwaliteit van de dienstverlening in te leveren, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten voor de looptijd van de huidige contracten voor het openbaar vervoer de korting zelf op te vangen uit de ruimte binnen de BDU. Bij het vormgeven van nieuwe contracten wordt wel rekening gehouden met een lager bedrag voor de exploitatie van het streekvervoer.

Hetzelfde principe geldt voor de aanleg van infrastructuur. Projecten die zijn vastgelegd in het huidige Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI) 2011 blijven gevrijwaard. De korting heeft mogelijk wel consequenties voor de investeringen daarna; het is aan een nieuw provinciaal bestuur om daarover te beslissen. Subsidies aan gemeenten voor de aanleg van lokale infrastructuur, die al zijn afgegeven, worden ook uitbetaald. Bij nieuwe aanvragen wordt rekening gehouden met de korting op de BDU.

Reactie achterlaten