Stadsregios Rotterdam en Haaglanden willen een Vervoersautoriteit vormen

De dagelijkse besturen van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam hebben woensdag 6 april 2011 de Intentieverklaring Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ondertekend in Wassenaar. Zij hebben hiermee afgesproken om in 2012 een vervoersautoriteit op te richten voor de 24 gemeenten van deze stadsregio’s.

Interne bereikbaarheid

In de regio Rotterdam-Den Haag wonen ongeveer 2,5 miljoen mensen, 17 procent van de totale Nederlandse bevolking. Gezamenlijk verdienen zij ruim 20 procent van het nationaal inkomen. Door de metropoolvorming kan de regio een sterkere positie ten opzichte van andere grootstedelijke gebieden in Europa krijgen. Een belangrijke factor daarin is de bereikbaarheid waardoor de schaalvoordelen van de regio beter kunnen worden benut. De ambitie is om de grootstedelijke voorzieningen vanuit vrijwel alle locaties in de regio binnen 45 minuten bereikbaar te maken.

De stadsregio’s zijn in gesprek met het rijk over de op te richten vervoersautoriteit. Deze autoriteit zal zich richten op uitstekend openbaar vervoer, goede doorstroming van het autoverkeer en goede fietsvoorzieningen. Hierbij horen ook taken als het zorgen voor goede verkeers- en reizigersinformatie, mobiliteitsmanagement, ketenmobiliteit en verkeersveiligheid.

Doelstellingen Metropoolregio

De samenwerking in de Metropoolregio richt zich op zeven pijlers, waarvan het verbeteren van de bereikbaarheid de eerste is. Daarnaast gaat de aandacht sterk uit naar ruimtelijk-economische samenwerking, die van onderaf gestalte krijgt en vooral concrete resultaten wil bereiken. Het bestuur in het zuidelijk deel van de Randstad zal er overzichtelijker en effectiever door worden. De hoofddoelstellingen van de samenwerking zijn vastgelegd in een brief aan de gemeentebesturen van 2 februari 2011. Deze en andere documenten zijn beschikbaar op www.stadsregio.info en www.haaglanden.nl

Reactie achterlaten