Oude voetgangersbrug bij halte Voorweg verdwijnt

De gemeente begint eind deze week met de sloop van de voetgangersbrug over de Amerikaweg en de trambaan bij de haltes Voorweg. De brug heeft door de komst van halte Voorweg-hoog met bijbehorende voorzieningen geen functie meer. Sommige werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd en het verkeer moet rekening houden met omleidingen.

Eerst wordt het deel boven de ventweg van de Amerikaweg gesloopt. Volgens de planning moeten deze werkzaamheden op vrijdag 28 april klaar zijn. De aannemer gebruikt deze ventweg en een deel van de hiernaast gelegen berm als werkterrein.

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 mei wordt het deel van de brug boven het spoor van RandstadRail uitgetakeld.

Een week later, vanaf maandag 9 mei, begint de sloop van de hellingbaan aan de Bomanshove. Het fietspad is dan tijdelijk afgesloten. Fietsers kunnen omrijden via de Gerrit Achterberghove.
In de nachten van maandag 9 op dinsdag 10 mei en van dinsdag 10 op woensdag 11 mei worden de brugdelen boven de Amerikaweg uitgetakeld. De Amerikaweg wordt hiervoor vanaf 19:00 uur afgesloten, steeds in één richting. De omleiding wordt met borden aangegeven.

De meeste werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 10 juni voltooid. Alleen langs de spoorbaan worden daarna nog enkele afrondende werkzaamheden uitgevoerd, die naar verwachting drie weken later klaar zijn.

De nieuwe trappen en liften van de halte Voorweg-hoog aan de kant van de Piet Bakkerhove zijn inmiddels in gebruik genomen.

Reactie achterlaten