Mogelijk uitstel RandstadRail

De nieuwe politiek -in middels alweer verleden tijd- had weinig goede plannen met het openbaar
vervoer. Zo zou RandstadRail aanzienlijk vertraagd worden. Een bloemlezing uit diverse
krantenartikelen.

Rotterdam houdt tempo in plannen RandstadRail

Rotterdam wil niets weten van uitstel van de plannen voor RandstadRail, de lightrail-verbinding
tussen Rotterdam en Den Haag. Wethouder Hulman (verkeer en vervoer) heeft dat deze week
duidelijk gemaakt aan minister De Boer (Verkeer en Waterstaat), die vorige week in zijn
begroting nog uitging van uitstel van zeker een jaar van de uitvoering van de
RandstadRailplannen. Hulman wil op zoek gaan naar alternatieve financieringsvormen, om het
tempo in de plannen te houden.

De wethouder heeft de minister deze week gewezen op de grote belangen die zijn gemoeid met de
uitvoering van RandstadRail, waarvoor in totaal 817 miljoen euro nodig is. Hij heeft laten
becijferen dat vertraging van de plannen zal resulteren in een schadepost van ongeveer 50
miljoen euro.

Volgens Hulman heeft de minister alle begrip voor de noodzaak van de lightrail-verbinding,
waarvoor een tunnel onder de Statenweg moet worden gegraven, maar kan hij er eenvoudigweg het
geld niet voor bij elkaar krijgen. Daarom wil Hulman op zoek naar alternatieven om de financiële
nood aan rijkszijde alsnog te lenigen. ‘Juist RandstadRail moet voortgaan in het afgesproken
tempo,’ zei Hulman gisteren in de commissie fysieke infrastructuur. Maar hoe die alternatieve
financiering er dan uitziet, kon hij nog niet duidelijk maken.

Bewoner J.C. van der Hagen maakte gebruik van het vragenhalfuurtje van de commissie om de
raadsleden te verzoeken de wethouder alsnog de plannen voor RandstadRail te laten veranderen.
Gezien de rijksbegroting en de sombere economische vooruitzichten is RandstadRail over de
Hofpleinlijn, dus zonder geboorde tunnel onder de Statenweg en bijbehorend station, wel zo
voordelig en even efficiënt, aldus Van der Hagen.

Hulman bestreed die visie. Volgens hem is het nog steeds de ‘fysieke koppeling’, de aansluiting
van RandstadRail op het Rotterdamse metronetwerk, die voor de meerwaarde van het project zorgt.
Ook het station Statenweg heeft volgens de wethouder wel degelijk bestaansrecht.

Verschillende raadsleden twijfelen aan het nut van dat station, dat voor veel bewoners een bron
van zorg is. ‘Aan zo’n station is helemaal geen behoefte,’ zei Th. Cornelissen (SP). ‘Dat kun
je over twintig of 25 jaar ook aanleggen.’ Ook B. Madlener (Leefbaar Rotterdam) en M. Kneepkens
(Stadspartij) vroegen zich af of zo’n station wel nodig is. B. Kruse (GroenLinks) vond dat de
ewoners recht hebben te weten waar ze nu aan toe zijn, wanneer aan de ene kant het rijk van
uitstel van de plannen rept en de verdere voorbereidingen in Rotterdam gewoon lijken door te
gaan.

‘Er wijzigt niets, omdat er volgens ons geen sprake is van vertraging,’ zei Hulman. Volgens
hem hoeven de bewoners zich over het station geen zorgen te maken. ‘Dat is niet meer dan een
gat in de grond.’

Letterlijk bericht Rotterdams
Dagblad

‘RandstadRail uitstellen in onbestaanbaar’

door Henk de Kat

De gemeenten in de regio Haaglanden zijn zeer verontwaardigd over het kabinetsvoornemen om de
aanleg van ‘Randstadrail’ een paar jaar op te schorten. “Uitstel is onbestaanbaar”, aldus de
Haagse wethouder B. Bruins. Hij uitte gisteravond zijn onvrede in een vergadering van het
stadsgewest Haaglanden.

“We hebben in december 2001 een contract gesloten met de vorige minister van verkeer. Daarbij
we hebben afgesproken dat wij per 1 oktober dit jaar de definitieve rijkssubsidie zouden
krijgen. Wij hebben alle plannen nu rond, en contract is contract”.

Randstadrail moet een sneltram-systeem worden in de driehoek tussen Den Haag, Zoetermeer en
Rotterdam. Het draait daarbij om twee trajecten. De ene verbinding wordt een rechtstreekse lijn
tussen Zoetermeer, de Haagse binnenstad en schaatsbaan De Uithof. Op dit traject gaan de trams
vdoor een deel rijden over de bestaande Sprinterlijn, die dan ook nieuwe haltes krijgt in de
wijken Leidschenveen en Zoetermeer-Oosterheem). Het andere Randstadrail-spoor komt te liggen
tussen Den Haag CS en de ‘Koopgoot’ van Rotterdam. Dit traject loopt grotendeels via de
bestaande Hofpleinlijn, en dan ook met nieuwe stations in Nootdorp en Pijnacker-Zuid. Eén van
de andere aantrekkelijke punten is dat alle sneltrams om de tien tot hooguit vijftien minuten
vertrekken.

Bruins vindt het ook verkeerskundig bezien ‘uiterst belangrijk’ dat deze opzet voor
Randstadrail nu echt zo snel mogelijk kan beginnen, want de sneltrams zijn behalve als
wijkvoorziening ook bedoeld voor ontlasting van de overvolle wegen rond Den Haag en Rotterdam.
“Elke automobilist die overstapt op Randstadrail, helpt aan de oplossing van het
fileprobleem”.

Vertraging van Randstadrail zou ook grote gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in nieuwe
Vinex-wijken als Leidschenveen, Zoetermeer- Oosterheem en Pijnacker-Zuid. Die zouden door de
kabinetsplannen, tegen alle vroegere beloftes in, nog langer verstoken blijven van railvervoer.
De Haagse wethouder wil daarom niet horen van een uitstel met nu weer twee tot drie jaar, zoals
doorklinkt in de deze maand verschenen Miljoenennota van het nieuwe kabinet. Hij kreeg
gisteravond bijval in zijn protest tegen zo’n verdere vertraging. Het bestuur van stadsgewest
Haaglanden nam unaniem een motie aan, met een oproep aan de Tweede Kamer om het beloofde geld
voor Randstadrail nu zonder uitstel te geven. Ook wordt in de motie gevraagd aan het rijk om
volgens afspraak over de brug te komen met geld voor een nieuwe tramlijn tussen Delft, de
TU-wijk, Ypenburg en Leidschenveen (lijn 19). Ook dat plan wordt ineens in de Miljoenennota
bedreigd. De Tweede Kamer vergadert in november over deze onderwerpen. Haaglanden is inmiddels
druk bezig om de politieke partijen ervan te overtuigen ‘dat uitstel niet kan’. Bruins: “En ik
heb het idee dat de Kamer gevoelig is voor onze argumenten”. De aanleg van Randstadrail gaat in
totaal zo’n 900 miljoen euro kosten. De provincie Zuid-Holland en de regio’s Den Haag en
Rotterdam dragen daarin samen een deel bij, maar verreweg het meeste geld moet van het rijk
komen.

Letterlijk bericht Haagsche Courant

Tramlijn 19 naar Leidschenveen rijdt pas in 2010

De Vinex-nieuwbouwwijk Leidschenveen blijft voorlopig verstoken van een tramlijn. De aanleg van
tramlijn 19 is door het kabinet uitgesteld. De inwoners van Leidschenveen was aanvankelijk
beloofd dat de tram in 2004 zou gaan rijden. Later werd de aanleg drie jaar uitgesteld, nu
komt daar nog eens drie jaar bij. Tramlijn 19 zou moeten gaan rijden van Leidschendam via
Leidschenveen en Ypenburg naar Delft. Verantwoordelijk bestuurder Bruins van het Stadsgewest
Haaglanden zegt in een reactie geen mogelijkheden te zien om de tramlijn eerder aan te
leggen.

Letterlijk bericht RTV West 17 september 2002

‘Vertraging RandstadRail is contractbreuk’

Als het rijk zou besluiten om de financiering van Randstadrail uit te stellen, maakt ze zich
schuldig aan contractbreuk. Dit stellen de dagelijks bestuurders van de stadsregio Rotterdam en
het stadsgewest Haaglanden.De Rotterdamse wethouder verkeer S. Hulman en zijn Haagse collega B.
Bruins, vinden een mogelijk uitstel ‘onbestaanbaar’ omdat de vertraging die daarvan het gevolg
is, in strijd is met contractuele afspraken met het rijk.

De aanleg van RandstadRail dreigt vertraging op te lopen omdat het kabinet de financiering van
de snelle lightrail-verbinding tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer wil uitstellen. Maar op
6 december 2001 hebben de beide regio’s een contract ondertekend over de aanleg van
RandstadRail. Daarin zijn harde afspraken gemaakt over de financiering en de planning van de
lightrail-verbinding. De bijdrage van het rijk voor aanleg bedraagt 0,8 miljard euro, de
gezamenlijk bijdrage van de regio’s bedraagt 136 miljoen euro. De rijksbijdrage is een vast
bedrag waarbij de risico’s voor de bouw zijn overgedragen aan de regio’s. Met de toenmalige
minister is afgesproken dat het grootste deel van het traject in 2006 zal zijn aangelegd.
Bruins: ‘Dit is het paard achter de wagen spannen. De aanleg van RandstadRail is contractueel
vastgelegd en vertraging zal leiden tot hogere kosten. De minister geeft zelf aan dat hij de
ontsluiting van Vinex-wijken door openbaar vervoer belangrijk vindt en dat er stappen moeten
worden gezet voor de introductie van lightrail. Met RandstadRail kan de minister beide
doelstellingen snel realiseren. Ik vind het dan ook onbestaanbaar dat er gesproken wordt over
een eventuele vertraging.’

Hulman: ‘De stadsregio Rotterdam wil de minister graag houden aan de bestuurlijke afspraken die
nog maar een paar maanden oud zijn. De vorige minister vond dat we in 2006 klaar moesten zijn
met de aanleg van RandstadRail. De huidige minister zegt dat er pas in 2006 geld is. Dat kan
natuurlijk niet.’

Letterlijk bericht Nederlands Dagblad 19 september 2002

CDA wil haast maken met RandstadRail

Het kabinet moet snel met een concreet plan komen hoe de A4 door Midden-Delfland kan worden
aangelegd. Bovendien moet minister De Boer van verkeer haast maken met de aanleg van
Randstadrail. Dit stelde CDA- fractieleider Verhagen gisteren tijdens de eerste dag van het
debat over de begroting. De bewindsman heeft RandstadRail (het stelsel van snelle openbaar
vervoer in de Randstad) uitgesteld. Het traject van RandstadRail moet Den Haag, Zoetermeer en
Rotterdam met elkaar verbinden. Verhagen zei in het debat dat hij een onderzoek wil naar de
mogelijkheid om bestaand spoor van trein en tram te beginnen met een ‘metro-achtig’ stelsel.
Daarmee moet het openbaar vervoer in de Randstad volgens hem ‘sneller en frequenter’ worden.
Verhagen noemde het verder ‘onduidelijk’ wat het kabinet nu precies wil met de snelweg A4 door
het gebied Midden Delfland. De CDA’er vroeg de minister om een ‘concreet plan’ over de aanleg
van de weg voordat de begroting in de Tweede Kamer wordt behandeld. PvdA-fractieleider Van
Nieuwenhoven brak tijdens het debat een lans voor de spoortunnel in Delft. Zij stelde voor om
‘het kwartje van Kok’ niet aan de burger terug te geven, maar in een ‘fonds voor leefbaarheid
en mobiliteit’ te stoppen. Daarmee zouden dan projecten die onder druk staan, kunnen worden
betaald. Een daarvan was volgens Van Nieuwenhoven de spoortunnel door Delft. Die moet op
termijn het bestaande, gedeeltelijk verhoogd aangelegde traject gaan vervangen.

Letterlijk bericht Haagsche Courant
editie Zoetermeer 20 september 2002

VVD: Spoeddebat over RandstadRail

De VVD wil vanavond (maandag) in een spoeddebat in de Zoetermeerse gemeenteraad opheldering
over de stand van zaken met RandstadRail. Het nieuwe openbaar vervoernetwerk in de Haagse regio
dreigt vertraging op te lopen, doordat minister De Boer van verkeer en waterstaat niet met geld
voor RandstadRail over de brug wil komen. Daardoor gaan de nieuwe tramtreinen later rijden dan
2006 en zal ook de nieuwe lijn naar Oosterheem jaren later van start gaan. Volgens het
stadsgewest Haaglanden pleegt de minister contractbreuk als hij de aanleg van RandstadRail
vertraagt.

Letterlijk bericht Haagsche Courant
editie Zoetermeer 30 september 2002

Alle berichten toegevoegd op 20 oktober 2002

Reactie achterlaten