ZoRo-lijn voorlopig in de ijskast

Samen met een aantal andere projecten is de aanleg van de lijn Zoetermeer – Rotterdam voorlopig
naar de ijskast verwezen. Het college van B&W had deze projecten opgenomen in het toekomstplan
van de gemeente. Door de hoge kosten en de minder goede financiële positie van Zoetermeer gaan
deze projecten voorlopig van het wensenlijstje. Deze dertien projecten gaan in de ‘wachtstand’,
zoals het stadsbestuur dat noemt, en hiervoor gaat de gemeente wel op zoek naar investeerders.
Zodra het geld er is, worden ook deze projecten opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan
(MIP), de lange-termijnplanning van de gemeente Zoetermeer.

Met het ‘bevriezen’ van de ZoRo-lijn, is een treinlijn naar Rotterdam zeker niet voorgoed van
de baan. De gemeente zal voorlopig alleen geld uitgeven aan het doortrekken van de
Oosterheemlijn en het inzetten van snelbussen naar Rotterdam. De bedoeling is dat de
Oosterheemlijn vanuit de nieuwe woonwijk, langs het Van Tuyllpark naar de A12 zal doorlopen. In
de verre toekomst zou deze lijn hiervandaan via Berkel en Rodenrijs kunnen worden doorgetrokken
naar Rotterdam. De ‘ZoRo’ heeft al flinke vertraging opgelopen, omdat het rijk geen geld over
heeft voor zo’n treinverbinding. Zoetermeer ziet voorlopig alleen kansen in een snelbuslijn
naar Rotterdam.

Door het schrappen van de dertien projecten blijven er nog altijd 69 toekomstprojecten waarmee
Zoetermeer in de komende jaren aan de slag gaat.

Voor het stadsbestuur is er alles aan gelegen om de toekomstprojecten zo snel mogeljk te
realiseren. Een bittere noodzaak, zo stellen de wethouders in het MIP vast. Om de welvaart in
de stad in de komende decennia op peil te houden, moet Zoetermeer veel doen aan de
bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de sociale samenhang in de stad. Veel projecten zijn
uitermate kostbaar en nauwelijks door de gemeente zelf op te brengen. Zoetermeer zal op zoek
moeten naar beleggers, projectontwikkelaars en andere commerciële partijen. En ook bestuurlijke
steun moeten vinden.

Het MIP wordt volgende week dinsdag besproken in de gemeenteraadscommissie Financiën en maakt
onderdeel uit van het begrotingsdebat op donderdag 7 november.

Aanvulling sitebeheerder

Voor de duidelijkheid: de ZoRo-lijn ging sowieso niet door in de eerste fase van RandstadRail.
Wel gaan er snelbussen rijden over het tracé.

Reactie achterlaten