Fluittonen Oosterheem

Naar aanleiding van klachten van bewoners langs het spoor van RandstadRail in Oosterheem over optredende fluittonen bij harde wind is in opdracht van de projectorganisatie RandstadRail een onderzoek ingesteld om de oorzaak te achterhalen.

Tijdens de afelopen periode met hoge windsnelheden is een schrille fluittoon waargenomen langs delen van de spoorbaan. De oorzaak van deze fluittoon moet worden toegeschreven aan de roostervloer van het ‘vlucht- en inspectiepad’ langs de verhoogde baan. Dit is bevestigd door geluidsmetingen in het akoestisch laboratorium van adviesbureau Peutz aan een rooster van dit ‘vlucht- en inspectiepad’. Momenteel wordt samen met adviesbureau Peutz onderzocht op welke wijze het ontstaan van deze fluittonen kan worden vermeden.

Reactie achterlaten