‘Stadsbus verdwijnt’

De effecten van de bezuinigingen zijn in 2012 nog te overzien, vindt Haring. De informatie van stadsgewest Haaglanden over bezuinigingen vanaf 2013 baren hem veel meer zorgen. “Waarschijnlijk worden complete bus- en tramlijnen geschrapt.” Het Stadsgewest wil zich vooral op de railverbindingen focussen. “Het zou zo kunnen zijn dat je binnen Zoetermeer geen stadsbusdienst meer overhoudt.”

Waar precies op wordt bezuinigd vanaf 2013 is nog onbekend. “Maar de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft al een aantal dingen laten doorrekenen, bijvoorbeeld het schrappen van buslijnen in de stad. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat alleen de buslijnen naar Delft en Leiden blijven bestaan. Ook heeft dit een tariefsverhoging van twintig tot dertig procent tot gevolg. Daar ben ik nogal van geschrokken.”

De drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, worden door het Rijk extra gekort op het openbaar vervoer. “Omdat het Rijk zegt dat het openbaar vervoer hier kan worden aanbesteed. Dat zou een betere efficiency opleveren.”

Het gaat in totaal om een bezuiniging van 200 miljoen euro voor de drie grote steden. Er is een aantal minimumvarianten bedacht, waarbij vele lijnen worden geschrapt. Dat levert een besparing op van 120 miljoen euro en is inclusief een stijging van de tarieven met dertig procent. “Ze breken zo het openbaar vervoer af, terwijl ze wel positieve maatregelen nemen voor de automobilisten,” reageert Haring. “Dit is heel slecht voor het milieu en de stad.”

Volgend jaar verdwijnt buslijn 54 al en gaat de Randstadrail minder frequent in de spits rijden. “Maar dan worden er wel extra lange voertuigen ingezet. En buslijn 30 wordt langs Snowworld doorgetrokken naar Zoetermeer.”

Reactie achterlaten